Національна академія державного управління
при Президентові України

ВАКАНТНI ПОСАДИ


 
Національна академія державного управління
при Президентові України
з 01 серпня 2018 року
оголошує конкурс на заміщення наукових посад
 
в Інституті експертно-аналітичних та наукових досліджень Національної академії:
- завідувача Центру досліджень державного управління та місцевого самоврядування;
- завідувача Центру соціальних та гуманітарних досліджень;
- наукового співробітника Центру соціальних та гуманітарних досліджень;
- начальника відділу організації фундаментальних та прикладних досліджень;
- наукового співробітника відділу організації фундаментальних та прикладних досліджень;
- провідного фахівця відділу організації фундаментальних та прикладних досліджень.
 
Основні вимоги до кандидатів на заміщення посад
 
наявність наукового ступеня доктора наук або доктора філософії (кандидата наук) з відповідних та суміжних галузей знань;
стаж роботи на посадах наукових або науково-педагогічних працівників не менш як 5 років;
досвід організаторської, експертно-аналітичної та проектної діяльності;
вагомі наукові результати.
 
Для участі у конкурсі на заміщення посад необхідно подати такі документи:
- заяву про участь у конкурсі на певну посаду
- документ про вищу освіту
- автобіографію
- особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою
- дипломи про присудження наукового ступеня (за наявності)
- атестати про присудження вченого звання (за наявності)
- список наукових праць (за наявності)
- відомості про державні нагороди, заохочення, наукові досягнення, підвищення кваліфікації тощо (за наявності)
- паспорт
- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера
Паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, дипломи, атестати подаються у ксерокопіях із пред’явленням оригіналів.
 
Заяви з документами приймаються до 01 вересня 2018 року
 
у відділі роботи з персоналом Національної академії за адресою: 03050, м. Київ, вул. Пугачова, 12/2. Довідки за тел. 481-21-52, 481-21-58.