Національна академія державного управління
при Президентові України

Методичні рекомендації

 

Нормативно-правові документи Національного агентства з питань запобігання корупції

  1. Рішення Національного   агентства з питань  запобігання корупції від 06.09.2016  № 19 ПОРЯДОК перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до  Закону України  "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій"  
  2. Рішення Національного агентства з питань  запобігання корупції  від  14.07.2016 № 2 "Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб" 
  3. Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.2016  № 2 "Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків" 
  4. Методичні рекомендації щодо передачі в управління підприємств та /або корпоративних прав з метою запобігання конфлікту інтересів 
  5. Технічні вимоги до полів форми декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування