Національна академія державного управління
при Президентові України

Вчена рада Національної академії державного управління
при Президентові України

 

Чергове засідання Вченої ради Національної академії відбудеться 27 лютого 2020 року (четвер), початок о 14.30
вул. Антона Цедіка, 20, ауд. 212

Проект порядку денного засідання Вченої ради 279/02

   


Вчена рада Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Вчена рада) є колегіальним органом управління Національної академії.

Вчену раду утворено для погодженого вирішення питань, які віднесені до компетенції Національної академії як головного державного вищого навчального закладу в загальнонаціональній системі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, обговорення найважливіших напрямів її діяльності, реалізації покладених на неї завдань, визначення перспектив розвитку закладу.

Вчена рада в своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Положенням про Національну академію, цим Положенням та іншими актами чинного законодавства України.

У межах компетенції Вчена рада ухвалює рішення щодо:

Відповідно до основних завдань Вчена рада:

Кількісний та персональний склад Вченої ради затверджується президентом Національної академії на 5 років. За потреби склад Вченої ради може змінюватися за ініціативи загальних зборів трудового колективу, 2/3 членів Вченої ради, президента Національної академії.

 

 

 

Постійні комісії Вченої ради Національної академії

 

Основні критерії оцінки науково-педагогічної або наукової діяльності здобувачів вчених звань

 

 

Контактна інформація

 
 
Рачинський Анатолій Петрович – Учений секретар Національної академії, доктор наук з державного управління, професор.
 
 
Адреса: вулиця Академіка Ромоданова, 12/2, кім. 201. 
 
Телефони: : (044) 489-45-43
 
 
Засідання Вченої ради Національної академії відбувається, як правило, в останній четвер кожного місяця о 14.30 за адресою: вул. Антона Цедіка, 20, кім. 212.