Національна академія державного управління
при Президентові України

Вчена рада Національної академії державного управління
при Президентові України

 

Чергове засідання Вченої ради Національної академії відбудеться 30 листопада 2017 року 

 

Вчена рада Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Вчена рада) є колегіальним органом управління Національної академії.

Вчену раду утворено для погодженого вирішення питань, які віднесені до компетенції Національної академії як головного державного вищого навчального закладу в загальнонаціональній системі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, обговорення найважливіших напрямів її діяльності, реалізації покладених на неї завдань, визначення перспектив розвитку закладу.

Вчена рада в своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Положенням про Національну академію, цим Положенням та іншими актами чинного законодавства України.

У межах компетенції Вчена рада ухвалює рішення щодо:

Відповідно до основних завдань Вчена рада:

Кількісний та персональний склад Вченої ради затверджується президентом Національної академії на 5 років. За потреби склад Вченої ради може змінюватися за ініціативи загальних зборів трудового колективу, 2/3 членів Вченої ради, президента Національної академії.

 

 

 

Основні критерії оцінки науково-педагогічної або наукової діяльності здобувачів вчених звань

 

 

Контактна інформація

 
 
Рачинський Анатолій Петрович – Учений секретар Національної академії, доктор наук з державного управління, професор.
 
Лисенко Людмила Іванівна – головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності президії та організаційної роботи управління організаційного забезпечення.
 
 
Адреса: вул. Пугачова, 12/2, кім. 201, 105а. 
 
Телефони: 481-21-80.
 
 
Засідання Вченої ради Національної академії відбувається, як правило, в останній четвер кожного місяця о 14.30 за адресою: вул. Ежена Потьє, 20, кім. 212.