Національна академія державного управління
при Президентові України

Нормативні документи

 

Положення про організацію освітнього процесу в Національній академії 

Положення про навчання за індивідуальним графіком в Інституті публічного управління та адміністрування

Кодекс академічної доброчесності в Національній академії державного управління при Президентові України