Національна академія державного управління
при Президентові України

ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ У 2020 РОЦІ   

 

 • ПЕРЕЛІКИ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ВСТУПНИКАМИ ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
 • Правила прийому до докторантури Національної академії за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” у 2020 році
 • Правила прийому до аспірантури Національної академії у 2020 році
 • Програма вступного іспиту зі спеціальності “Право"
 • Програма вступного іспиту зі спеціальності “Політологія"
 • Програма вступного іспиту зі спеціальності “Публічне управління та адміністрування”  
 • Програма вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької, французької) 
 • Вимоги до презентації дослідницької пропозиції
 • Тематика дисертаційних досліджень для вступників до докторантури Національної академії 
 • Тематика дисертаційних досліджень для вступників до аспірантури Національної академії  
 • Тематика дисертаційних досліджень для вступників до аспірантури зі спеціальності "Право" Національної академії
 • Стипендіальне забезпечення для вступників 2019 року 
 • Витяг з відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки докторів філософії
 •  

   

   Відповідно до наказу президента Національної академії “Про затвердження кошторисів вартості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 2019 році” від 02 травня 2019 року № 101 вартість підготовки для вступників 2019 року становить:

  Вартість підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю “Політологія” за заочною формою навчання становить 104 950,00 грн.

  Відповідно до наказу президента Національної академії «Про затвердження кошторису вартості підготовки здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право» за заочною формою у 2019 році» від 10 вересня 2019 року № 202 вартість підготовки для вступників 2019 року за спеціальністю 081 «Право» становить:

  Платіжні реквізити для оплати за освітні послуги

  Приймальна комісія

  03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20 , кім. 127,128
  тел. (044) 455-68-01; (044) 455-69-01. факс (044) 455-69-01.