Національна академія державного управління
при Президентові України

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ, НАПИСАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

 

Теми магістерських робіт випускників 2018 року, затверджені наказом президента Національної академії від 1 грудня 2017 року № 385, за спеціальностями:


 1. Державне управління
 2. Управління суспільним розвитком
 3. Державне управління у сфері національної безпеки
 4. Державне управління у сфері освіти
 5. Державне управління у сфері охорони здоров’я
 6. Публічна політика і управління
 7. Публічне управління та адміністрування
 8. Місцеве самоврядування
 9. Регіональне управління
10.Електронне урядування
11.Парламентаризм та парламентська діяльність

 

 

Склад рецензентів магістерських робіт за спеціальностями галузей знань “Державне управління” та “Публічне управління та адміністрування” для слухачів Національної академії випуску 2018 року, затверджений наказом президента Національної академії від 8 грудня 2017 року № 401


Рецензенти

 

Перелік питань  до атестації здобувачів вищої освіти, затверджений наказом президента Національної академії від 18 грудня 2017 року № 407, за спеціальностями:

 

1.    Державне управління

2.    Управління суспільним розвитком

3.    Державне управління у сфері національної безпеки

4.    Державне управління у сфері освіти

5.    Державне управління у сфері охорони здоров’я

6.    Публічна політика та управління

7.    Публічне управління та адміністрування

8.    Місцеве самоврядування

9.    Регіональне управління

10.Електронне урядування

11.Парламентаризм та парламентська діяльність.

 

 

КОНСУЛЬТАЦІЇ ДО ДЕК (денна форма навчання):

 

  1. публічне управління та адміністрування

 

 

КОНСУЛЬТАЦІЇ ДО ДЕК ВЕЧІРНИКИ

  1. Державне управління
  2. Публічна політика та управління
  3. Державне управління у сфері національної безпеки

 

 

Наказ про атестацію здобувачів вищої освіти у Національній академіїї