Національна академія державного управління
при Президентові України

CИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Державні нормативні документи щодо регулювання якості вищої освіти:
•  Закон України про Освіту № 2145-VIII від 05.09.2017 року
•  Закон України Про вищу освіту №1556-VII від 01.07.2014 року

Дефініції:
• Якість вищої освіти - відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом вищої освіти та/або договором про надання освітніх послуг;
• Якість освітньої діяльності - рівень організації освітнього процесу у вищому навчальному закладі, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових знань.
• Забезпечення якості – процес або сукупність процесів, прийнятих на національному та інституційному рівнях для забезпечення якості освітніх програм і кваліфікацій, які присуджуються.

Основні стандарти якості освіти:

ДСТУ ISO 9001:2015 – Система управління якістю. Вимоги
Європейська мережа організацій гарантії якості (ENQA) у сфері вищої освіти – Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти 2015 року

Нормативні документи НАДУ щодо регулювання якості освітнього процесу:

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Національній академії

Положення про рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників та кафедр Національної академії

Результати щорічного оцінювання слухачів Інституту: