Національна академія державного управління
при Президентові України

Спеціалізовані вчені ради з присудження ступеня доктора філософії 


У Національній академії державного управління при Президентові України створені спеціалізовані вчені ради з присудження ступеня доктора філософії.

ДФ 26.810.001

ДФ 26.810.002