Національна академія державного управління
при Президентові України


ДФ 26.810.002

Савіна Т.В. Формування публічної політики з підготовки керівних кадрів для системи охорони здоров'я України.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». – Національна академія державного управління при Президентові України.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

АНОТАЦІЯ

   — Повідомлення про захист
   — Висновок попередньої експертизи,
   — Відгук офіційного опонента 1,
   — Відгук офіційного опонента 2,
   — Дисертація.