Національна академія державного управління
при Президентові України

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНИХ ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Наукова доповідь Національної Академії «Реформа системи державного управління та місцевого самоврядування в Україні: стан, виклики та перспективи здійснення».

Термінологічний словник «Публічне управління».

Енциклопедія державного управління

 

Наукова робота в Академії та її регіональних інститутах зосереджена на проведенні фундаментальних і прикладних досліджень з проблем державного управління та місцевого самоврядування; підготовці науково-педагогічних і наукових кадрів у галузі науки "Державне управління"; наданні експертно-консультативних, інформаційно-аналітичних, науково-методичних послуг з питань теорії й практики державотворення; організації та розвитку міжнародного співробітництва з наукових досліджень у цій сфері.

Заклад є одним з основних фундаторів галузі науки “Державне управління” в Україні. Наукові дослідження виконуються за темами комплексного наукового проекту "Державне управління та місцеве самоврядування".

Наукова робота в Академії сприяє інтеграції наукових досягнень та інновацій у навчальний процес, спрямовується на науковий супровід освітньо-професійних і професійних програм навчання, суспільних реформ.

На базі закладу систематично проводяться науково-практичні конференції, інші комунікативні заходи з проблем державної справи. Видавництва Академії та регіональних інститутів забезпечують навчальною та науковою літературою підготовку управлінців нової формації.

Результати наукової роботи, матеріали конференцій і статті публікуються у монографіях, навчальних посібниках та фахових періодичних виданнях: "Вісник Національної академії державного управління при Президентові України", "Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України", "Управління сучасним містом", у збірниках праць Дніпропетровського, Львівського, Одеського й Харківського регіональних інститутів державного управління Академії "Актуальні проблеми державного управління", журналі “Вісник державної служби України” Головного управління державної служби України, інших наукових виданнях.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:
– ЗАКОН УКРАЇНИ № 848-VIII від 26.11.2015 "Про наукову і науково-технічну діяльність";
– ЗАКОН УКРАЇНИ № 1556-VII від 01.06.2014 "Про вищу освіту";
– ЗАКОН УКРАЇНИ № 143-V від 14.09.2006 "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій";

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:
– ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 541 від 19.07.2017 р. "Положення про Національний репозитарій академічних текстів";
– ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 540 від 19.07.2017 р. "Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ";
– ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 13 ВІД 11.01.2018 р. "Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету".

НАКАЗИ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ МОН:
– Наказ МОН України від 19.09.2017 №1286 "Про надання доступу вищим навчальним закладам i науковим установам, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних";
– Наказ МОН України від 02.08.2017 №1110 "Про затвердження Порядку забезпечення доступу вищих навчальних закладів і наукових установ, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України";
– Положення про щорічні Премії Президента України для молодих вчених.

НАКАЗИ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ:  

«КОМПЛЕКСНИЙ НАУКОВИЙ ПРОЕКТ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ»

ЗВІТИ НДР ЗА 2017 РІК:
– Звіт з наукової діяльності за 2017 р затверджений рішенням Вченої ради № 256/2-2 від 22 лютого 2018 р.;
– Інформаційні картки НДР, що завершені в 2017 р.;
– Презентації звітів, за результатами виконання НДР за 2017 рік;
– Звіти про виконання НДР за 2017 р.;

ПЛАН НДР НА 2018 РІК:
– Тематичний план наукової діяльності на 2018 рік, затверджений рішенням Вченої ради від 21 грудня 2017 року № 254/13-4 ;
– Інформаційні картки НДР, що продовжуються в 2018 р.;

АРХІВ НДР:
– Архівна база презентацій наукових робіт за 2010-2016 р.р.