Національна академія державного управління
при Президентові України

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Управління організації фундаментальних та прикладних досліджень

Наукова робота в Академії та її регіональних інститутах зосереджена на проведенні фундаментальних і прикладних досліджень з проблем державного управління та місцевого самоврядування; підготовці науково-педагогічних і наукових кадрів у галузі науки "Державне управління"; наданні експертно-консультативних, інформаційно-аналітичних, науково-методичних послуг з питань теорії й практики державотворення; організації та розвитку міжнародного співробітництва з наукових досліджень у цій сфері.

Заклад є одним з основних фундаторів галузі науки “Державне управління” в Україні. Наукові дослідження виконуються за темами комплексного наукового проекту "Державне управління та місцеве самоврядування".

Наукова робота в Академії сприяє інтеграції наукових досягнень та інновацій у навчальний процес, спрямовується на науковий супровід освітньо-професійних і професійних програм навчання, суспільних реформ.

На базі закладу систематично проводяться науково-практичні конференції, інші комунікативні заходи з проблем державної справи. Видавництва Академії та регіональних інститутів забезпечують навчальною та науковою літературою підготовку управлінців нової формації.

Результати наукової роботи, матеріали конференцій і статті публікуються у монографіях, навчальних посібниках та фахових періодичних виданнях: "Вісник Національної академії державного управління при Президентові України", "Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України", "Управління сучасним містом", у збірниках праць Дніпропетровського, Львівського, Одеського й Харківського регіональних інститутів державного управління Академії "Актуальні проблеми державного управління", журналі “Вісник державної служби України” Головного управління державної служби України, інших наукових виданнях.