Національна академія державного управління
при Президентові України

 

ЧЛЕНСТВО У МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Мережа інститутів і шкіл державного управління країн Центральної та Східної Європи (NISPAcee)

Міжнародний інститут адміністративних наук (IIAS)

Міжнародна асоціація шкіл та інститутів управління (IASIA)

Європейська акредитаційна асоціація з державного управління (EAPAA)

Мережа директорів інститутів та шкіл державного управління Європейського Союзу (DISPA)

Навчальна мережа глобального розвитку Світового банку (GDLN)

Глобальна мережа шкіл врядування Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD Global Network of Schools of Government)