Національна академія державного управління
при Президентові України

Видання

 

  • Нові навчальні видання 
  • Наукові фахові видання 
  • Нові наукові видання
  • Перелік видань, що реалізуються через кіоск 
  •  

    Видавнича діяльність Національної академії державного управління при Президентові України здійснюється управлінням з видавничої діяльності Академії. Головним завданням управління з видавничої діяльності є забезпечення навчального процесу в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування шляхом видання підручників, посібників, словників, методичних рекомендацій тощо з усіх дисциплін освітньо-професійних програм на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра державного управління.

    Крім того, управління працює в напрямі сприяння розвиткові науки державного управління: готує до друку та видає монографії, наукові розробки, автореферати дисертацій, матеріали науково-практичних конференцій тощо, а також випускає у світ періодичні видання - "Вісник Національної академії державного управління при Президентові України", "Збірник Національної академії державного управління при Президентові України", "Державне управління: теорія та практика", "Аналітика і влада", "Науково-інформаційний вісник з державного управління", "Інформаційний дайджест досліджень у галузі державного управління", що висвітлюють історію, теорію, механізми державного управління, функціонування державної служби, місцевого самоврядування та розкривають актуальні проблеми галузі "Державне управління".