Національна академія державного управління
при Президентові України

Видання

         Навчальні видання

2018

Куйбіда В. С. Менеджмент об’єктів нерухомості публічної власності

Кадрове забезпечення органів місцевої влади у сфері надання публічних послуг

Бебик В. Депутатська діяльність у системі публічного врядування

Організація надання публічних послуг на місцевому рівні

Політика та публічне управління у сфері охорони здоров’я. Том 1

Політика та публічне управління у сфері охорони здоров’я. Том 2

Формування паспорта об’єднаної територіальної гро­ма­ди в Україні

Цінності, стандарти, компетентність у парламентській діяльності

Easy Reading and Listening (комплекс вправ і завдань для формування та розвитку навичок аудіювання і читання англійською мовою)

Єгорова Т. Д. Ефективна комунікація: публічний виступ

Комунікативна компетентність народного депутата

Право в публічному управлінні

Практичні аспекти стратегічного планування в умовах глобальних загроз національній безпеці та міжнародній стабільності

 

         Наукові фахові видання 

2018

Професійна мобільність та проблеми професіоналізації персоналу публічного управління

Методологія стратегічного планування в умовах глобальних загроз національній безпеці та міжнародній стабільності

Імперативи формування громадянського суспільства в умовах модернізації державного управління в Україні: головні виміри та виклики

Реформа системи державного управління та місцевого самоврядування в Україні: стан, виклики, перспективи здійснення

Публічне управління

 

         Періодичні фахові видання

Вісник Національної академії державного управління при Президентові України

 

Журнал виходить 4 рази на рік, сфера розповсюдження – загальнодержавна.

 

Наказом Міністерства освіти і науки України
від 21.12.2015 № 1328 журнал включений
до Переліку наукових фахових видань України
(галузь науки “Державне управління”). 

 

Журнал зареєстровано та проіндексовано
у міжнародній наукометричній базі даних

Index Copernicus (ICV 2016: 50.63)

 

Основні рубрики журналу:

·  методологія, теорія та історія державного управління;

·  державна служба, служба в органах місцевого самоврядування;

·  механізми державного управління;

·  регіональне управління та місцеве самоврядування;

·  соціальна і гуманітарна політика;

·  управління суспільним розвитком;

·  інформаційні технології;

·  дослідження, розробки, проекти.

 

Вісник НАДУ при Президентові України індексується в пошукових системах:

Google Scholar

2018
1    2   3

 

Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України

 

Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. А. П. Савкова. –  Київ : НАДУ, 2018. – Вип. 1. – 236 с.

 

Збірник висвітлює науково-практичні підходи, погляди та результати наукових досліджень у сфері державного управління, місцевого самоврядування, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування та управління.

Матеріали, вміщені в збірнику, розраховані на працівників сфери державного управління, керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних установ, громадських організацій, наукових і науково-педагогічних кадрів, усіх, хто вивчає або досліджує науково-практичні державно-управлінські проблеми.

 

2018
Випуск 1

 

 

 

                    Перелік видань, що реалізуються через кіоск

 

 
 ДО УВАГИ АВТОРІВ НАУКОВИХ ПРАЦЬ! 
Відповідно до вимог Міністерства освіти України і міжнародних наукометричних баз даних змінено 
вимоги до рукописів статей, що подаються до наукових видань Національної академії.