Національна академія державного управління
при Президентові України

 

ЕКСПЕРТНА РАДА

 

Експертна рада Національної академії державного управління при Президентові України - постійно діючий консультативно-дорадчий орган, у складі якого працюють провідні фахівці закладу. Він створений для проведення експертизи науково-дослідних робіт та визначення пріоритетних напрямів подальшого розвитку фундаментальних та прикладних досліджень у галузі державного управління. Експертна рада є вищою колегіальною інстанцією з питань науково-дослідної роботи, яка здійснюється структурними підрозділами та науковцями Академії.

Мета експертної ради:

Наукова експертиза є важливою ланкою організації наукової роботи Академії. Фахівці нашого закладу працюють як наукові експерти та консультанти у численних радах, комісіях, робочих групах, зокрема, здійснюють експертизу деяких проектів законів України, Положень, статутів.