Національна академія державного управління
при Президентові України

 

КООРДИНАЦІЙНА РАДА

 

Координаційна рада Національної академії державного управління при Президентові України з надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів була створена у 1996 році як постійно діючий дорадчий, консультативно-методичний колегіальний орган. Його мета сприяти удосконаленню якості підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій шляхом координації надання методичної допомоги 23-м регіональним та 64-м галузевим закладам підвищення кваліфікації і підготовки кадрів.

До її складу входять керівні науково-педагогічні працівники Академії, представники Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Головного управління державної служби України, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівники закладів.

Основними завданнями ради є розробка та сприяння здійсненню заходів з надання методичної, інформаційної та консультативної допомоги закладам; координація їх діяльності щодо удосконалення змісту і форм навчання та науково-методичного й інформаційного забезпечення підвищення кваліфікації кадрів; розробка рекомендацій щодо запровадження нових форм і технологій навчання; координація підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів і проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з проблем державного управління та місцевого самоврядування, що здійснюються в закладах.