Національна академія державного управління
при Президентові України

РОЗКЛАД
занять здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

 

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

 

·         І рік навчання

 

Денна

 

Вечірня

 

Заочна

 

·      ІІ рік навчання

 

Денна

 

Вечірня

 

Заочна

 

 

Спеціальність 052 «Політологія»

 

·      І рік навчання

 

Заочна

 (телефон для довідок - 0 (44) 456-53-18)