Національна академія державного управління
при Президентові України

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ РОБОТИ

УВАГА!

      Відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261, Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 1999 року № 309 відбудеться звітування докторантів та аспірантів у період з 03 по 14 вересня 2018 року на кафедрах Національної академії відповідно до графіку:

ГРАФІК
проведення звітування докторантів та аспірантів
Національної академії державного управління при Президентові України
з 03 по 14 вересня 2018 року

Зразки для звітності


 

Докторантура

 

Додаток 2

 

Додаток 4

Додаток 5

 

Аспірантура

 

Додаток 3