обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
Зв'язки з громадськістю

В умовах розбудови в Україні сучасного інформаційного суспільства як органічного сегмента глобального інформаційного простору та відповідно до курсу Президента України на інформаційну відкритість органів державної влади та допоміжних органів, створених Президентом України, розвиток зв'язків з громадськістю набуває значення одного із пріоритетних напрямів діяльності Національної академії державного управління при Президентові України.

Відділ забезпечення зв'язків з громадськістю є самостійним структурним підрозділом Національної академії державного управління при Президентові України, призначенням якого є взаємодія із органами державної влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, громадськими організаціями для вчасного та ефективного інформування громадськості про діяльність Національної академії.

Контакти: 
Відділ забезпечення зв'язків з громадськістю 
тел. (044) 481-21- 72, (044) 481-21- 88 
e-mail: medianadu@ukr.net 
вул. Пугачова, 12/2, к. 307 
м. Київ, 04050

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com