обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ

 

ЕКСПЕРТНА РАДА

 

Експертна рада Національної академії державного управління при Президентові України - постійно діючий консультативно-дорадчий орган, у складі якого працюють провідні фахівці закладу. Він створений для проведення експертизи науково-дослідних робіт та визначення пріоритетних напрямів подальшого розвитку фундаментальних та прикладних досліджень у галузі державного управління. Експертна рада є вищою колегіальною інстанцією з питань науково-дослідної роботи, яка здійснюється структурними підрозділами та науковцями Академії.

Мета експертної ради:

  • визначення пріоритетних напрямків фундаментальних і прикладних досліджень;
  • підготовка експертних висновків щодо затверджених тем науково-дослідної роботи;
  • координація наукових досліджень установ, що входять до складу Академії;
  • аналіз актуальності та ефективності науково-дослідних робіт на кожному етапі їх виконання;
  • експертний контроль якості виконання досліджень.

Наукова експертиза є важливою ланкою організації наукової роботи Академії. Фахівці нашого закладу працюють як наукові експерти та консультанти у численних радах, комісіях, робочих групах, зокрема, здійснюють експертизу деяких проектів законів України, Положень, статутів.

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com