обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИДЕННА, ВЕЧІРНЯ ТА ЗАОЧНА ФОРМИ НАВЧАННЯ


Академія пропонує освітньо-професійні програми на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "державне управління".

Загальна тривалість програми

  • денної форми підготовки - 1,5 роки
  • вечірньої і заочної - 2,5 роки.

Програми спрямовані на підготовку фахівців для роботи на посадах І - ІV категорій державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, а також інших державних установах і організаціях, на які поширюється дія Закону України "Про державну службу".

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів державного управління за денною формою (м. Київ) має акредитацію Європейської акредитаційної асоціації з державного управління (ЄААДУ) в категорії магістерських програм на період до 30 червня 2011 р. і стала четвертою акредитованою програмою з державного управління в Європі.

Отримання акредитації ЄААДУ є підтвердженням того, що зазначена магістерська програма Академії відповідає європейським нормам та стандартам якості.

Програми базуються на філософії державної служби, орієнтованої на ефективну й продуктивну реалізацію стратегічних цілей, завдань і функцій держави, суспільне благо, дотримання політичного нейтралітету, реалізацію принципів законності та порядку, забезпечення конституційних прав і свобод людини, надання громадянам якісних послуг, усвідомлення особистої відповідальності за втілення політики реформ, соціальної справедливості в суспільстві.

Програми підготовки магістрів за спеціальністю "державне управління" передбачають поєднання глибокої теоретичної підготовки з набуттям практичного досвіду державного управління. У професійному навчанні слухачів значна увага приділяється таким питанням як аналіз державної політики, стратегічне планування, технології управління й прийняття управлінських рішень, менеджмент організацій, механізми управлінського спілкування, етика державного службовця, стиль роботи керівника, організація управлінської праці в державному управлінні тощо. Програми базуються на між- та багатодисциплінарній моделі підготовки.

Підготовка магістрів в освітній галузі "Державне управління" здійснюється за такими спеціальностями:

Слухач обирає одну з них, залежно від сфери своїх професійних інтересів. Програмою передбачені обов'язкові та факультативні навчальні дисципліни.

Слухачі денної форми навчання після першого курсу проходять обов'язкове стажування в органах державної влади й органах місцевого самоврядування. По завершенню навчання слухачі складають державний іспит за фахом і захищають магістерську роботу.

ПОШИРИТИ
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ