обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
ДЕННА, ВЕЧІРНЯ ТА ЗАОЧНА ФОРМИ НАВЧАННЯ


Академія пропонує освітньо-професійні програми на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "державне управління".

Загальна тривалість програми

  • денної форми підготовки - 1,5 роки
  • вечірньої і заочної - 2,5 роки.

Програми спрямовані на підготовку фахівців для роботи на посадах І - ІV категорій державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, а також інших державних установах і організаціях, на які поширюється дія Закону України "Про державну службу".

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів державного управління за денною формою (м. Київ) має акредитацію Європейської акредитаційної асоціації з державного управління (ЄААДУ) в категорії магістерських програм на період до 30 червня 2011 р. і стала четвертою акредитованою програмою з державного управління в Європі.

Отримання акредитації ЄААДУ є підтвердженням того, що зазначена магістерська програма Академії відповідає європейським нормам та стандартам якості.

Програми базуються на філософії державної служби, орієнтованої на ефективну й продуктивну реалізацію стратегічних цілей, завдань і функцій держави, суспільне благо, дотримання політичного нейтралітету, реалізацію принципів законності та порядку, забезпечення конституційних прав і свобод людини, надання громадянам якісних послуг, усвідомлення особистої відповідальності за втілення політики реформ, соціальної справедливості в суспільстві.

Програми підготовки магістрів за спеціальністю "державне управління" передбачають поєднання глибокої теоретичної підготовки з набуттям практичного досвіду державного управління. У професійному навчанні слухачів значна увага приділяється таким питанням як аналіз державної політики, стратегічне планування, технології управління й прийняття управлінських рішень, менеджмент організацій, механізми управлінського спілкування, етика державного службовця, стиль роботи керівника, організація управлінської праці в державному управлінні тощо. Програми базуються на між- та багатодисциплінарній моделі підготовки.

Підготовка магістрів в освітній галузі "Державне управління" здійснюється за такими спеціальностями:

Слухач обирає одну з них, залежно від сфери своїх професійних інтересів. Програмою передбачені обов'язкові та факультативні навчальні дисципліни.

Слухачі денної форми навчання після першого курсу проходять обов'язкове стажування в органах державної влади й органах місцевого самоврядування. По завершенню навчання слухачі складають державний іспит за фахом і захищають магістерську роботу.

ПОШИРИТИ
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ