обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИДЕННА, ВЕЧІРНЯ ТА ЗАОЧНА ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Академія здійснює підготовку за освітньо-професійними програмами на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністями “публічне управління та адміністрування” та "державне управління".

Загальна тривалість програми

 • денної форми підготовки - 1,5 роки 
 • вечірньої і заочної - 2,5 роки.

Програми спрямовані на підготовку фахівців для роботи на посадах державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, а також інших державних установах і організаціях, на які поширюється дія Закону України "Про державну службу".

Програми базуються на філософії державної служби, орієнтованої на ефективну й продуктивну реалізацію стратегічних цілей, завдань і функцій держави, суспільне благо, дотримання політичного нейтралітету, реалізацію принципів законності та порядку, забезпечення конституційних прав і свобод людини, надання громадянам якісних послуг, усвідомлення особистої відповідальності за втілення політики реформ, соціальної справедливості в суспільстві.

Програми підготовки магістрів за спеціальністями “публічне управління та адміністрування” та "державне управління" передбачають поєднання глибокої теоретичної підготовки з набуттям практичного досвіду публічного управління. У професійному навчанні слухачів значна увага приділяється таким питанням як аналіз державної політики, стратегічне управління, технології управління й прийняття управлінських рішень, менеджмент організацій, механізми управлінського спілкування, проектний менеджмент, стиль роботи керівника, організація управлінської праці в державному управлінні тощо. Програми базуються на між- та багатодисциплінарній моделі підготовки.

Підготовка магістрів в освітній галузі "Державне управління" здійснюється за такими спеціальностями:

 • Публічне управління та адміністрування  
 • Державне управління  
 • Управління суспільним розвитком   
 • Державне управління у сфері національної безпеки  
 • Державне управління у сфері освіти  
 • Державне управління у сфері охорони здоров'я  
 • Публічна політика і управління  
 • Публічне адміністрування  
 • Місцеве самоврядування  
 • Регіональне управління  
 • Електронне урядування  
 • Парламентаризм та парламентська діяльність

Слухачі денної форми навчання після першого курсу проходять практику (стажування) в органах державної влади й органах місцевого самоврядування. По завершенню навчання слухачі складають державний іспит за фахом і захищають магістерську роботу.

 

 

 

ПОШИРИТИ
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ