обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
10 березня 2017 року набув чинності наказ МОН України “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації” від 12 січня 2017 року № 40

 

ПРОВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДИСЕРТАЦІЙ
У НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ
 

Проведення попередньої експертизи ініціюється за результатами обговорення дисертацій на кафедрах. Проведення попередньої експертизи забезпечується кафедрами, на яких виконуються дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук, на відповідних засіданнях.

 

ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДИСЕРТАЦІЙ 

№ з/п

Інформація про захід

Структурний підрозділ, відповідальний за організацію

і проведення заходу

Дата, місце та час проведення

Примітка

1.                    

Попередня експертиза дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління “Політичне прогнозування в системі державного управління: методологічні аспекти”
В.В. Пальоха

Кафедра публічної політики та політичної аналітики

8 грудня 2017 року

вул. Софії Перовської, 5,

 ГГТ 1, к. 900

початок о 12.00

Додаток 1

2.                    

Попередня експертиза дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління “Фінансово-економічний механізм формування і реалізації державної політики протидії тероризму”

М.М. Бунчук

Кафедра економічної політики та врядування

13 грудня 2017 року

вул. Е.Потьє, 20,

к. 317

початок о 12.30

Додаток 2

3.                    

Попередня експертиза дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління “Державна політика щодо природокористування у контексті забезпечення національної безпеки України”
О.В. Артеменко

Кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою

19 грудня 2017 року

вул. Е.Потьє, 20,

к. 123

початок о 14.00

Додаток 3

4.                    

Попередня експертиза дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління “Удосконалення механізмів забезпечення фракційної стабільності парламенту України”
А.М. Гандзюк

Кафедра парламентаризму та політичного менеджменту

20 грудня 2017 року

вул. Пугачова, 12/2,

к. 218

початок о 14.30 год.

Додаток 4

5.                    

Попередня експертиза дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління “Професійно-етична культура як складова репутації державного службовця”

А.Г. Сдобнова

Кафедра публічного управління та публічної служби

20 грудня 2017 року

вул. Ежена Потьє, 20,

к. 207

початок о 14.00

Додаток 5

6.                    

Попередня експертиза дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління “Взаємодія з громадськістю в системі державного управління сферою протидії поширення ВІЛ/СНІДу в Україні”

О.В. Лучинська

Кафедра соціальної та гуманітарної політики

21 грудня 2017,

вул. Ежена Потьє, 20,

к. 415

початок о 13.00

Додаток 6

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ 


Організація попередньої експертизи
перелік документів, що подаються на кафедру - рукопис дисертації з додатками (додаток А - копії довідок (актів) про впровадження результатів дисертаційного дослідження та участь у НДР);
- автореферат дисертації;
- копії опублікованих праць, зазначених в авторефераті (статей, матеріалів конференцій тощо);
- монографія (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).
Примітка: кількість необхідних примірників зазначених документів встановлюється кафедрою
вид заходу З метою проведення попередньої експертизи може бути організовано і проведено:- засідання кафедри: засідання за участю окремих науковців, запрошених з інших кафедр/установ;
- міжкафедральний семінар: за участю окремої кафедри чи кількох кафедр (у разі недостатньої кількості фахівців на кафедрі для забезпечення належного рівня експертизи)
подання документів до відділу Кафедри до 25 числа поточного місяця подають до відділу координації діяльності спеціалізованих вчених рад та атестування наукових кадрів заявку на проведення попередньої експертизи дисертацій у наступному місяці і копії опублікованих здобувачем наукових праць за темою дисертації.
Примітка: зміна дати проведення засідання або (та) складу фахівців-експертів у період після затвердження Плану-графіка здійснюється на підставі службової записки завідувача кафедри, з урахуванням чого відповідна інформація розміщується на дошках оголошень Національної академії.
Фахове забезпечення проведення попередньої експертизи
фахівці-експерти

Кафедри добирають фахівців-експертів з числа компетентних учених, які активно проводять наукову роботу в галузі державного управління, зокрема досліджують питання, пов’язані з темою (напрямом) дисертаційної роботи здобувача, є членами спеціалізованих вчених рад, мають опубліковані за останні п’ять років наукові статті, монографії в цій сфері тощо. Президент Національної академії затверджує склад експертних комісій, після чого кафедри передають визначеним особам дисертацію та автореферат для проведення експертизи.

Фахівці-експерти мають провести експертизу до засідання кафедри, на якому буде розглядатися дисертація, висловити здобувачеві наукового ступеня відповідні зауваження та рекомендації щодо дисертації з метою усунення виявлених недоліків.
Для проведення попередньої експертизи докторської дисертації залучається не менше трьох докторів наук з державного управління за проблематикою дисертації
Для кандидатської дисертації - не менше двох докторів та одного кандидата або доктора наук з державного управління.

Присутність фахівців-експертів на засіданні є обов'язковою. У разі, якщо з поважних причин фахівець-експерт не може бути присутнім на засіданні, на кафедру подається засвідчений належним чином відгук про дисертацію, щодо якої проводиться попередня експертиза.

керівник та секретар засідання - керівник засідання - доктор наук (як правило, завідувач кафедри);
- секретар засідання - доктор або кандидат наук (науково-педагогічний працівник кафедри)
Примітка: не може бути керівником засідання особа, яка є науковим консультантом (керівником) здобувача
присутність науковців на засіданні

Участь у засіданні беруть наукові та науково-педагогічні працівники кафедри, яка організовує засідання, інших кафедр Національної академії, фахівці, до сфери наукових інтересів яких належать досліджувані у дисертації питання.
Для забезпечення якості та об'єктивності обговорення результатів дисертації участь у засіданні мають взяти не менше п'яти докторів наук з державного управління для кандидатської дисертації, та не менше семи докторів наук з державного управління - для докторської.

Реєстраційна картка 

 

Підготовка документів за результатами проведення попередньої експертизи
оформлення висновку установи Висновок Національної академії оформлюється як витяг з протоколу засідання. Кафедра, яка ініціювала та забезпечувала проведення попередньої експертизи дисертації, відповідає за підготовку Висновку Національної академії, його якість та відповідність нормативно встановленим вимогам, коректність оформлення. Керівники засідань забезпечують своєчасну підготовку Висновку Національної академії та несуть персональну відповідальність за достовірність і об'єктивність наведеної в ньому інформації.
затвердження висновку установи Висновок Національної академії затверджується президентом Національної академії та видається здобувачеві не пізніше ніж через два місяці після надходження на кафедру кандидатської дисертації для проведення її попередньої експертизи та не пізніше ніж через три місяці - докторської.
Висновок Національної академії чинний протягом одного року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до спеціалізованої вченої ради.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДИСЕРТАЦІЙ 

ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ ВИДАНЬ З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Відділ координації діяльності спеціалізованих вчених рад та атестування наукових кадрів
03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, к. 124
тел. (044) 456-77-62, e-mail: svr_nadu@ukr.net

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com