обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИПРОВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ
У НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
 

Відповідно до п. 16 Постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 “Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів” вищий навчальний заклад або наукова установа, в якій виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач, проводить попередню експертизу дисертації та робить висновок про наукову та практичну цінність її результатів (далі – висновок установи).

Попередня експертиза дисертації проводиться на засіданні кафедри (міжкафедральному семінарі), в якому беруть участь наукові та науково-педагогічні працівники кафедри, яка організовує засідання, наукові та науково-педагогічні працівники інших кафедр Національної академії, фахівці, до сфери наукових інтересів яких належать досліджувані у дисертації питання.

ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДИСЕРТАЦІЙ 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
(подаються впродовж другого тижня поточного місяця)
 

  • заявка на проведення попередньої експертизи дисертації (паперовий та електронний варіанти)
  • рукопис дисертації з додатками (1 примірник)
  • автореферат дисертації (1 примірник) (паперовий та електронний варіанти)
  • монографія (для здобувача наукового ступеня доктора наук)
  • копії публікацій за темою дисертації (список наукових фахових видань України з державного управління)

 

ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ 

Документи, що подаються у відділ координації діяльності спеціалізованих вчених рад та атестування наукових кадрів

Заявка на проведення попередньої експертизи дисертації

Завантажити

Рукопис дисертації з додатками, зокрема додаток А:

  • документи про впровадження результатів дисертаційного дослідження (не менше трьох);
  • довідка про участь у науково-дослідних роботах

Структура дисертації

Структура акта про впровадження
Структура довідки про впровадження

Автореферат дисертації

Структура автореферату дисертації 

Проведення засідання кафедри (міжкафедрального семінару)

Реєстраційна картка

Завантажити

Висновок кафедри про результати врахування зауважень і рекомендацій

Завантажити

Оформлення висновку установи

Висновок установи

Структура висновку установи

 

ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Відділ координації діяльності спеціалізованих 
вчених рад та атестування наукових кадрів
03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, к. 124
тел. (044) 456-77-62, e-mail: 
svr_nadu@ukr.net

ПОШИРИТИ
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ