обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
 УКР    ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
при Президентові України
     

ОПЛАТА ОНЛАЙН

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИВАКАНТНI ПОСАДИ


 
Національна академія державного управління
при Президентові України
з 01 серпня 2018 року
оголошує конкурс на заміщення наукових посад
 
в Інституті експертно-аналітичних та наукових досліджень Національної академії:
- завідувача Центру досліджень державного управління та місцевого самоврядування;
- завідувача Центру соціальних та гуманітарних досліджень;
- наукового співробітника Центру соціальних та гуманітарних досліджень;
- начальника відділу організації фундаментальних та прикладних досліджень;
- наукового співробітника відділу організації фундаментальних та прикладних досліджень;
- провідного фахівця відділу організації фундаментальних та прикладних досліджень.
 
Основні вимоги до кандидатів на заміщення посад
 
наявність наукового ступеня доктора наук або доктора філософії (кандидата наук) з відповідних та суміжних галузей знань;
стаж роботи на посадах наукових або науково-педагогічних працівників не менш як 5 років;
досвід організаторської, експертно-аналітичної та проектної діяльності;
вагомі наукові результати.
 
Для участі у конкурсі на заміщення посад необхідно подати такі документи:
- заяву про участь у конкурсі на певну посаду
- документ про вищу освіту
- автобіографію
- особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою
- дипломи про присудження наукового ступеня (за наявності)
- атестати про присудження вченого звання (за наявності)
- список наукових праць (за наявності)
- відомості про державні нагороди, заохочення, наукові досягнення, підвищення кваліфікації тощо (за наявності)
- паспорт
- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера
Паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, дипломи, атестати подаються у ксерокопіях із пред’явленням оригіналів.
 
Заяви з документами приймаються до 01 вересня 2018 року
 
у відділі роботи з персоналом Національної академії за адресою: 03050, м. Київ, вул. Пугачова, 12/2. Довідки за тел. 481-21-52, 481-21-58.

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com