Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ












Нормативно-правові акти з питань протидії корупції

 

Міжнародні акти

Конвенція ООН проти корупції

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173)

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ETS 191)

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією

Рекомендація № R (2000) 10 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців

Резолюція (97) 24 Комітету міністрів Ради Європи «Про двадцять принципів боротьби з корупцією»

 

Закони України

Про запобігання корупції

Про Національне антикорупційне бюро України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кримінальний кодекс України

Кримінальний процесуальний кодекс України

Кодекс адміністративного судочинства України

Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції

Укази Президента України

Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції

 

Постанови Кабінету Міністрів України

Питання запобігання та виявлення корупції про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції

Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів

Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади 

Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям

Питання запобігання та виявлення корупції

Акти Конституційного суду України

Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків

Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 2 частини першої статті 7, пункту 2 розділу VIII „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції“

Розпорядження Кабінету Міністрів України

Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади

Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2019 рік

Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади

 

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції 

Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків

Про внесення зміни до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій

Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій»

Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми

 

Накази міністерств та відомств

Наказ Міністерства юстиції України від 23.03.12 № 448/5 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав»

Методичні рекомендації Міністерства юстиції України "Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування"


 

 

 

 

 

ПОШИРИТИ




ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com