обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
Нормативно-правові акти з питань протидії корупції

 

Міжнародні акти

Конвенція ООН проти корупції

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173)

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ETS 191)

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією

Рекомендація № R (2000) 10 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців

Резолюція (97) 24 Комітету міністрів Ради Європи «Про двадцять принципів боротьби з корупцією»

 

Закони України

Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

Про запобігання корупції

Про правила етичної поведінки

Про Національне антикорупційне бюро України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кримінальний кодекс України

Кримінальний процесуальний кодекс України

Кодекс адміністративного судочинства України
 

Укази Президента України

Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

 

Постанови Кабінету Міністрів України

Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів

Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади 

Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям

Питання запобігання та виявлення корупції

Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене постановою КМ України № 706 від 04.09.2013 р.

Акти Конституційного суду України

Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 2 частини першої статті 7, пункту 2 розділу VIII „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції“

Розпорядження Кабінету Міністрів України

Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування

Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади

 

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції 

 

Накази міністерств та відомств

Наказ Міністерства юстиції України від 11.01.12 № 39/5 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 02.03.12 № 147 «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів та спеціальної перевірки осіб, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»

Наказ Міністерства юстиції України від 23.03.12 № 448/5 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав

Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми  

Методичні рекомендації "Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування" 

 

 

 

 

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com