обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИАнтикорупційна програма Національної академії на 2017 рік

 

Перелік основних актів антикорупційного законодавства

(станом на 01.03.15)

 

Міжнародні акти

Конвенція ООН проти корупції.

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173).

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією.

Рекомендація № R (2000) 10 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців

 

Закони України

Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

Про запобігання корупції

Про засади запобігання і протидії корупції 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення.

Про правила етичної поведінки.

Про Національне антикорупційне бюро України.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів.

 

Укази Президента України

Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки.

Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. 

 

Постанови Кабінету Міністрів України

Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб,уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів.

Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади. 

Про затвердження Порядку інформування Національного агентства України з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення.

Про затвердження Порядок підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям.

Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки.

Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента.

Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Про введення посади Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики

Питання запобігання та виявлення корупції.

Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики.

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики. 

Акти Конституційного суду України

Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 2 частини першої статті 7, пункту 2 розділу VIII „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції“

Розпорядження Кабінету Міністрів України

Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування.

 

Накази міністерств та відомств

Наказ Міністерства юстиції України від 23.06.10 № 1380/5 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення експертизи проектів нормативно-правових актів на наявність корупціогенних норм».

Наказ Головного управління державної служби України від 04.08.10 № 214 «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.11.10 за № 1089/18384.

Наказ Міністерства юстиції України від 11.01.12 № 39/5 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення».

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 02.03.12 № 147 «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів та спеціальної перевірки осіб, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».

Наказ Міністерства юстиції України від 23.03.12 № 448/5 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав.

ПОШИРИТИ
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ