обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
 УКР    ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
     


ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ, ЗАХИЩЕНІ У СПЕЦРАДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача

Тема дисертації

Тип роботи

Шифр та назва наукової спеці-альності

Дата захисту

Шифр спеціалізованої вченої ради

Установа, де захищена дисертація

Молдован Ельвіра Степанівна

Морально-ідеологічні засоби запобігання і протидії корупції на державній службі України

Кандидатська

25.00.03 - Державна служба

25.06.2013

К 08.866.01

ДРІДУ

НАДУ

Побережний Володимир Володимирович

Становлення запобігання і протидії корупції в органах виконавчої влади України

Кандидатська

25.00.03 - Державна служба

05.02.2015

Д 26.810.01

Національна академія

(м. Київ)

Попченко Тетяна Петрівна

Розвиток державно-управлінських механізмів протидії виникненню корупції у сфері охорони здоров’я в Україні

Кандидатська

25.00.02 - Механізми державного управління

29.06.2010

Д 26.810.01

Національна академія

(м. Київ)

Прохоренко Олексій Якимович

Протидія корупційним проявам у системі державної служби України (організаційно-правовий аспект)

Кандидатська

25.00.03 - Державна служба

12.05.2004

Д 26.810.01

Національна академія

(м. Київ)

Серьогін Сергій Сергійович

Механізми попередження та протидії корупції в органах публічної влади України

Кандидатська

25.00.02 - Механізми державного управління

16.04.2010

Д 64.858.01

ХарРІДУ

НАДУ

 


Тіньков Андрій Леонідович

Запобігання та протидія політичній корупції в системі державного управління України

Кандидатська

25.00.02 - Механізми державного управління

27.02.2013

Д 26.810.01

Національна академія

(м. Київ)

 

ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ У НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача

Тема дисертації

Тип роботи

Шифр та назва наукової спеціальності

Установа, де виконується дисертація

Ананченко Юрій Григорович

Антикорупційні механізми

в системі державної служби

кандидатська

25.00.02 – механізми державного управління

ОРІДУ НАДУ

Бачинська  Ірина Сергіївна

Механізми попередження і боротьби з корупцією в системі державної служби

кандидатська

25.00.03 - державна служба

ОРІДУ НАДУ

Береза Олександр Дмитрович

Державна антикорупційна політика: сутність та особливості реалізації в постіндустріальному суспільстві

кандидатська

25.00.01 - теорія та історія державного управління

Національна академія (м. Київ)

Гончарук Геннадій Олексійович

Попередження корупції в органах виконавчої влади: організаційно-правовий механізм

кандидатська

25.00.02 - механізми державного управління

ОРІДУ НАДУ

Горобець Олександр Олександрович

Теоретико-методологічні засади антикорупційної політики в оборонній сфері

кандидатська

25.00.01 - теорія та історія державного управління

Національна академія (м. Київ)

Гринчак Олександр Олександрович

Корупційні прояви в державній службі України: механізми протидії

кандидатська

25.00.03 - державна служба

Національна академія (м. Київ)

Дєхтярьова Світлана Володимирівна

Організаційні і правові засади боротьби з корупцією: Україна та міжнародний досвід

кандидатська

25.00.03 - державна служба

ДРІДУ НАДУ


Жижиян Ігор Андрійович

Теоретичні засади протидії корупції у державному управлінні

кандидатська

25.00.02 - Механізми державного управління

ЛРІДУ НАДУ

Задорожний Сергій Анатолійович

Механізми запобігання та протидії корупції в органах місцевої влади

кандидатська

25.00.02 - механізми державного управління

Національна академія (м. Київ)

Заяць Ольга Ігорівна

Державна антикорупційна політика в сфері публічної служби України

кандидатська

25.00.01 - теорія та історія державного управління

ЛРІДУ НАДУ

Івасенко Сергій Миколайович

Запобігання та протидія корупції в правоохоронних органах: організаційно-управлінський аспект

кандидатська

25.00.01 - теорія та історія державного управління

Національна академія (м. Київ)

Козак Вячеслав Іванович

Адміністративна реформа в Україні як механізм протидії корупції

кандидатська

25.00.02 - механізми державного управління

Національна академія (м. Київ)

Костюк Олександр Анатолійович

Формування та реалізація державної антикорупційної політики в галузі житлового будівництва

кандидатська

25.00.02 - механізми державного управління

Національна академія (м. Київ)

Криштанович Світлана Володимирівна

Механізми протидії корупції в системі державного управління: зарубіжний досвід для України

кандидатська

25.00.01 - теорія та історія державного управління

ЛРІДУ НАДУ

Лавренюк Юрій Федорович

Реалізація державної антикорупційної політики в контексті національної безпеки України

кандидатська

25.00.02 - механізми державного управління

ЛРІДУ НАДУ

Мамонова Катерина Юріївна

Взаємовідносини органів державної влади з інститутами громадянського суспільства в реалізації антикорупційної політики

кандидатська

25.00.01 - теорія та історія державного управління

Національна академія (м. Київ)


 

Нелезенко Ніна Петрівна

Запобігання корупції в процесі формування програм інноваційного розвитку України: теоретико-управлінський аспект

кандидатська

25.00.01 - теорія та історія державного управління

Національна академія (м. Київ)

Новіков Олег Володимирович

Протидія корупції в системі державного управління регіональним розвитком

кандидатська

25.00.02 - механізми державного управління

Національна академія м. Київ

Савчук Мирослав Петрович

Механізми протидії корупції

в правоохоронних органах України: організаційно-правовий аспект

кандидатська

25.00.02 - механізми державного управління

Національна академія (м. Київ)

Семиз Микола Іванович

Державні механізми запобігання та протидії корупції в системі забезпечення національної безпеки

кандидатська

25.00.02 - механізми державного управління

Національна академія (м. Київ)

Сороковська Світлана Володимирівна

Запобігання та протидія корупції у сфері надання послуг органами місцевого самоврядування

кандидатська

25.00.03 - державна служба

Національна академія (м. Київ)

Тараненко Олена Петрівна

Державно-управлінські механізми запобігання корупції у сфері матеріальних резервів України

кандидатська

25.00.02 - механізми державного управління

Національна академія (м. Київ)

Тимченко Валерій Васильович

Подолання корупції в системі державного управління: теоретико-методологічний аспект

кандидатська

25.00.01 - теорія та історія державного управління

Національна академія (м. Київ)


Федорчак Христина Юріївна

Теоретичні основи антикорупційної спрямованості державного управління

кандидатська

25.00.01 - теорія та історія державного управління

ЛРІДУ НАДУ


 

Шкуропат Олександр Васильович

Антикорупційна політика у сфері земельних відносин: історико-теоретичний аналіз

кандидатська

25.00.01 - теорія та історія державного управління

Національна академія (м. Київ)

Якимюк Богдан Миколайович

Механізми формування та реалізації антикорупційної політики України: комунікативний аспект

кандидатська

25.00.02 - механізми державного управління

Національна академія (м. Київ)

Яременко Сергій Олександрович

Технології електронного урядування як засіб протидії корупції в органах місцевого самоврядування України

кандидатська

25.00.01 - теорія та історія державного управління

Національна академія (м. Київ)

 

 

  

 

 

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com