Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.810.01 

 

У Національній академії державного управління при Президентові України функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.810.01 із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальностями:

  • 25.00.01 - теорія та історія державного управління
  • 25.00.02 - механізми державного управління
  • 25.00.03 - державна служба

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 26.810.01 - з 15 березня 2019 року до 31 грудня 2020 року.

СПИСОК

ЧЛЕНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 26.810.01

 


з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Шифр спеціальності

в спецраді

1

Білинська Марина Миколаївна

(голова ради)

доктор наук з державного управління, професор

25.00.02

2

Дегтярьова Ія Олександрівна

(заступник голови)

доктор наук з державного управління, доцент

25.00.02

3

Гаєвська Лариса Анатоліївна (вчений секретар)

доктор наук з державного управління, доцент

25.00.01

4

Василевська Тетяна Едуардівна

доктор наук з державного управління, професор

25.00.03

5

Гонюкова Лілія Василівна

доктор наук з державного управління, професор

25.00.01

6

Грицяк Наталя Вітіславна

доктор наук з державного управління, професор

25.00.01

7

Карлова Валентина Володимирівна

доктор наук з державного управління, доцент

25.00.01

8

Козаков Володимир Миколайович

доктор наук з державного управління, професор

25.00.03

9

Кравченко Мілена Вячеславівна

доктор наук з державного управління, професор

25.00.02

10

Лопушняк Галина Степанівна

доктор економічних наук,

професор

25.00.02

11

Олійник Наталія Іванівна

доктор наук з державного управління, професор

25.00.02

12

Пантелейчук Ірина Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент

25.00.01

13

Пахомова Тетяна Іванівна

доктор наук з державного управління, професор

25.00.03

14

Петроє Ольга Михайлівна

доктор наук з державного управління, доцент

25.00.02

15

Пухкал Олександр Григорович

доктор наук з державного управління, професор,

25.00.01

16

Рябцев Геннадій Леонідович

доктор наук з державного управління, професор

25.00.02

17

Савков Анатолій Петрович

доктор наук з державного управління, доцент,

25.00.01

18

Серьогін Сергій Михайлович

доктор наук з державного управління, професор

25.00.03

19

Сурай Інна Геннадіївна

доктор наук з державного управління, доцент,

старший науковий співробітник,

25.00.03

20

Телешун Сергій Олександрович

доктор політичних наук,

професор

25.00.03

21

Хаджирадєва Світлана Костянтинівна

доктор наук з державного управління, професор,

25.00.03

 

За період функціонування у спеціалізованій вченій раді було захищено 406 дисертацій:
• 109 докторських
• 297 кандидатськихІнформація про дисертації,
які (захищені/захищаються) у спеціалізованій вченій раді Д 26.810.01
Національної академії державного управління при Президентові України

Докторські дисертації Кандидатські дисертації


 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
Спеціалізована вчена рада Д 26.810.01 Національної академії державного управління при Президентові України 
03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, к. 213

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com