обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
 УКР    ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
     


ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ



 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.810.01 

 

У Національній академії державного управління при Президентові України функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.810.01 із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальностями:

  • 25.00.01 - теорія та історія державного управління
  • 25.00.02 - механізми державного управління
  • 25.00.03 - державна служба

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 26.810.01 - з 21 грудня 2015 року до 21 грудня 2018 року.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Шифр спеціальності

в спецраді

1

Куйбіда Василь Степанович –
голова спецради

доктор наук з державного управління, професор

25.00.02

2

Дегтярьова Ія Олександрівна – заступник голови спецради

доктор наук з державного управління, доцент

25.00.02

3

Гаєвська Лариса Анатоліївна –
вчений секретар спецради

доктор наук з державного управління, доцент

25.00.01

4

Василевська Тетяна Едуардівна

доктор наук з державного управління, професор

25.00.03

5

Гонюкова Лілія Василівна

доктор наук з державного управління,
професор

25.00.01

6

Грицяк Наталя Вітіславна

доктор наук з державного управління, професор

25.00.01

7

Іманбердієв Досаали Чоюбекович

доктор наук з державного управління, доцент

25.00.03

8

Карлова Валентина Володимирівна

доктор наук з державного управління,
доцент

25.00.01

9

Кравченко Мілена В’ячеславівна

доктор наук з державного управління, професор

25.00.02

10

Малиновська Олена Анатоліївна

доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник

25.00.02

11

Пантелейчук Ірина Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент

25.00.01

12

Пахомова Тетяна Іванівна

доктор наук з державного управління, професор

25.00.03

13

Петроє Ольга Михайлівна

доктор наук з державного управління, доцент

25.00.02

14

Пухкал Олександр Григорович

доктор наук з державного управління, професор

25.00.01

15

Рябцев Геннадій Леонідович

доктор наук з державного управління, професор

25.00.02

16

Савков Анатолій Петрович

доктор наук з державного управління, доцент

25.00.01

17

Серьогін Сергій Михайлович

доктор наук з державного управління, професор

25.00.03

18

Сурай Інна Геннадіївна

доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник

25.00.03

19

Суходоля Олександр Михайлович

доктор наук з державного управління,

професор

25.00.02

20

Телешун Сергій Олександрович

доктор політичних наук,
професор

25.00.03

21

Хаджирадєва Світлана Костянтинівна

доктор наук з державного управління, професор

25.00.03

 

За період функціонування у спеціалізованій вченій раді було захищено 350 дисертацій:
• 101 докторську
• 249 кандидатських



Інформація про дисертації,
які (захищені/захищаються) у спеціалізованій вченій раді Д 26.810.01
Національної академії державного управління при Президентові України

Докторські дисертації Кандидатські дисертації


 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
Спеціалізована вчена рада Д 26.810.01 Національної академії державного управління при Президентові України 
03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, к. 213

ПОШИРИТИ




ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com