обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.810.02 

У Національній академії державного управління при Президентові України функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.810.02 із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальностями:

  • 25.00.02 - механізми державного управління
  • 25.00.04 - місцеве самоврядування

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 26.810.02 - з 04 липня 2014 року до 04 липня 2017 року.


Персональний склад спеціалізованої вченої ради

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Шифр спеціальності

в спецраді

1

Розпутенко Іван Васильович –
голова спецради

доктор наук з державного управління, професор

25.00.02

2

Голубь Валерія Володимирівна – заступник голови спецради

доктор наук з державного управління, професор

25.00.02

3

Москаленко Світлана Олексіївна –
вчений секретар спецради

кандидат наук з державного управління

25.00.02

4

Білинська Марина Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор

25.00.02

5

Васильєва Олександра Іллівна

доктор наук з державного управління, професор

25.00.04

6

Власюк Олександр Степанович

доктор економічних наук,
 професор

25.00.02

7

Ворона Петро Васильович

доктор наук з державного управління, доцент

25.00.04

8

Гошовська Валентина Андріївна

доктор політичних наук,

 професор

25.00.02

9

Дробот Ігор Олександрович

доктор наук з державного управління, професор

25.00.04

10

Ігнатенко Олександр Семенович

доктор технічних наук,
професор

25.00.04

11

Карамишев Дмитро Васильович

доктор наук з державного управління, професор

25.00.02

12

Кризина Наталія Павлівна

доктор наук з державного управління, професор

25.00.04

13

Лебединська Ольга Юріївна

доктор наук з державного управління, професор

25.00.02

14

Лукіна Тетяна Олександрівна

доктор наук з державного управління, професор

25.00.02

15

Мамонова Валентина Василівна

доктор наук з державного управління, професор

25.00.04

16

Романюк Сергій Андрійович

доктор економічних наук,

доцент

25.00.04

17

Семенченко Андрій Іванович

доктор наук з державного управління, професор

25.00.02

18

Тертичка Валерій Володимирович

доктор наук з державного управління, професор

25.00.04

19

Трощинський Володимир Павлович

доктор історичних наук,
професор

25.00.02

 

За період функціонування у спеціалізованій вченій раді було захищено 152 дисертації:

  • 27 докторських
  • 125 кандидатських
     

Інформація про дисертації,
які (захищені/захищаються) у спеціалізованій вченій раді Д 26.810.02
Національної академії державного управління при Президентові України 

Докторські дисертації Кандидатські дисертації
 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
Спеціалізована вчена рада Д 26.810.02 Національної академії державного управління при Президентові України 
03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, к. 213

ПОШИРИТИ
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ