обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ

 

Інформація про дисертації,
захищені у спеціалізованій вченій раді Д 26.810.01 
Національної академії державного управління при Президентові України

№ 
з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові здобувача

Тема дисертації

Шифр і назва наукової спеціальності

Дата захисту

Анотація

1 Тронь
Віталій
Панасович
Теоретичне обгрунтування і програмна реалізація
стратегії комп’ютерної підтримки прийняття
індивідуумом оптимальних рішень при моделюванні
довільних ситуацій
25.00.03 -
організація і управління
в державних установах
30.06.1997 Анотація
2 Шамрай
Василь
Олександрович
Державне управління військовими формуваннями
Воєнної організації: стан та тенденції розвитку
в сучасній Україні
25.00.03
- організація і управління
в державних установах
28.09.1999 Анотація
3 Рижих
Василь
Миколайович
Державне управління науково-технічним прогресом:
економічні аспекти
25.00.05 - галузеве управління 19.10.1999 Анотація
4 Чукут
Світлана
Анатоліївна
Відтворення генераційної цілісності духовної культури
(управлінський аспект)
25.00.02
- філософія державного
управління
29.10.1999 Анотація
5 Розпутенко
Іван
Васильович
Управління державними видатками в перехідних
економіках
25.00.05
- галузеве управління
23.11.1999 Анотація
6 Надолішній
Петро
Іванович
Етнонаціональний аспект адміністративної
реформи в Україні (теоретико-методологічний аналіз)
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
03.12.1999 Анотація
7 Мордвінов
Олександр
Григорович
Державне управління аграрним природокористуванням
України в умовах ринкової трансформації
25.00.05
- галузеве управління
14.06.2001 Анотація
8 Бакуменко
Валерій
Данилович
Теоретико-методологічні засади формування
державно-управлінських рішень
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
25.09.2001 Анотація
9 Осауленко
Олександр
Григорович
Моделювання та управління сталим
соціально-економічним розвитком
25.00.05
- галузеве управління
15.05.2002 Анотація
10 Майборода
Сергій
Васильович
Державне управління вищою освітою в Україні:
структура, функції, тенденції розвитку (1917-1959 рр.)
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
16.05.2002 Анотація
11 Біла
Світлана
Олексіївна
Структурна політика в системі державного регулювання
економіки в умовах суспільної трансформації
25.00.05
- галузеве управління
25.06.2002 Анотація
12 Шаров
Юрій
Павлович
Методологічні засади стратегічного планування
в муніципальному менеджменті
25.00.04
- місцеве самоврядування
12.12.2002 Анотація
13 Сушинський
Олександр
Іванович
Теоретико-методологічні засади контролю
у сфері публічної влади
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
15.05.2003 Анотація
14 Радиш
Ярослав
Федорович
Державне управління охороною здоров’я в Україні:
генезис та тенденції розвитку
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
18.06.2003 Анотація
15 Воротін
Валерій
Євгенович
Формування системи державного регулювання
національної економіки в умовах глобальних
ринкових трансформацій
25.00.02
- механізми державного
управління
10.10.2003 Анотація
16 Юрчишин
Василь
Володимирович
Стабілізаційна економічна політика
в Україні в епоху глобалізації
25.00.02
- механізми державного
управління
12.11.2003 Анотація
17 Корецький
Микола
Христофорович
Формування та розвиток системи
державного регулювання аграрного сектора економіки
25.00.02
- механізми державного
управління
12.12.2003 Анотація
18 Куйбіда
Василь
Степанович
Організаційно-функціональні принципи і
методи діяльності органів місцевого самоврядування
25.00.04
- місцеве самоврядування
14.01.2004 Анотація
19 Мерзляк
Анжела
Віталіївна
Державне управління іноземними інвестиціями:
регіональний аспект
25.00.02
- механізми державного
управління
15.01.2004 Анотація
20 Тертичка
Валерій
Володимирович
Державна політика: аналіз і впровадження в Україні 25.00.01
- теорія та історія
державного управління
12.02.2004 Анотація
21 Токовенко
Валерія
Володимирівна
Оптимізація взаємодії політичного керівництва та
державного управління в умовах модернізації
політико-адміністративної системи України
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
11.03.2004 Анотація
22 Ромат
Євгеній
Вікторович
Державне управління рекламною діяльністю
в Україні (теоретико-методологічний аспект)
25.00.02
- механізми державного
управління
12.05.2004 Анотація
23 Серьогін
Сергій
Михайлович
Державний службовець у взаємовідносинах влади
і суспільства
25.00.03
- державна служба
09.06.2004 Анотація
24 Лебединська
Ольга
Юріївна
Механізми державного управління міським
продовольчим комплексом
25.00.02
- механізми державного
управління
25.06.2004 Анотація
25 Бабаєв
Володимир
Миколайович
Підвищення ефективності управління
великим містом у структурі державного управління
25.00.04
- місцеве самоврядування
09.12.2004 Анотація
26 Лазор
Олег
Ярославович
Адміністративно-правові засади державного управління
у сфері реалізації екологічної політики в Україні
25.00.02
- механізми державного
управління
13.01.2005 Анотація
27 Ситник
Григорій
Петрович
Державне управління у сфері забезпечення
національної безпеки України: теорія і практика
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
02.02.2005 Анотація
28 Білинська
Марина
Миколаївна
Державне управління галузевою стандартизацією
в умовах реформування вищої медичної освіти в Україні
25.00.02
- механізми державного
управління
03.02.2005 Анотація
29 Ткаченко
Анатолій
Миколайович
Державне регулювання у сфері транспортного
забезпечення зовнішньоекономічної діяльності України
25.00.02
- механізми державного
управління
02.03.2005 Анотація
30 Шаптала
Олександр
Сергійович
Державне управління сферою рекреаційного обслуговування
в Автономній Республіці Крим в умовах ринкових відносин
25.00.02
- механізми державного
управління
03.03.2005 Анотація
31 Тимцуник
Василь
Іванович
Реформування системи влади та державного управління
в УРСР: зміст, особливості, наслідки (1953-1964 рр.)
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
06.04.2005 Анотація
32 Малиновська
Олена
Анатоліївна
Управління зовнішніми міграціями в контексті
європейської інтеграції України
25.00.02
- механізми державного
управління
07.04.2005 Анотація
33 Грицяк
Наталя
Вітіславна
Теоретико-методологічні засади формування й
реалізації державної гендерної політики в Україні
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
05.05.2005 Анотація
34 Ковбасюк
Юрій
Васильович
Економічна політика співпраці України
з міжнародними фінансовими організаціями
25.00.02
- механізми державного
управління
08.06.2005 Анотація
35 Куц
Юрій
Олексійович
Етнонаціональні державотворчі процеси
в Україні (управлінський аспект)
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
07.12.2005 Анотація
36 Керецман
Василь
Юрійович
Державне регулювання розвитку регіонів
в Україні: теорія і практика
25.00.02
- механізми державного
управління
08.12.2005 Анотація
37 Грицяк
Ігор
Андрійович
Розвиток європейського управління в контексті
впливу на державне управління в Україні
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
09.03.2006 Анотація
38 Олуйко
Віталій
Миколайович
Кадрові процеси в державному управлінні України:
стан і перспективи розвитку
25.00.03
- державна служба
10.03.2006 Анотація
39 Хаджирадєва
Світлана
Костянтинівна
Підготовка державних службовців до професійно-
мовленнєвої комунікації: концептуальні засади й стратегія
модернізації технологій
25.00.0
- державна служба
12.04.2006 Анотація
40 Мартиненко
Володимир
Федорович
Формування системи державного управління інвестиційним
процесом в Україні
25.00.02
- механізми державного
управління
11.05.2006 Анотація
41 Чечетов
Михайло
Васильович
Державне управління приватизацією у контексті
трансформації відносин власності в Україні
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
26.06.2006 Анотація
42 Рудакевич
Марія
Іванівна
Формування етики державних службовців в умовах
демократизації і професіоналізації державного управління
25.00.03
- державна служба
02.03.2007 Анотація
43 Пахомова
Тетяна
Іванівна
Механізми функціонування системи державної служби
в період суспільних реформ
25.00.03
- державна служба
06.03.2007 Анотація
44 Кальниш
Юрій
Григорович
Формування теоретико-методологічних засад політичної
аналітики в державному управлінні України
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
17.05.2007 Анотація
45 Крюков
Олексій
Ігорович
Політико-управлінська еліта України: особливості
становлення та розвитку в умовах суспільної трансформації
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
18.05.2007 Анотація
46 Липовська
Наталія
Анатоліївна
Управління інституціональним розвитком
Державної митної служби України
25.00.03
- державна служба
21.06.2007 Анотація
47 Драгомирецька
Наталія
Михайлівна
Комунікативна діяльність в державному управлінні:
теоретико-методологічний аспект
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
05.10.2007 Анотація
48 Семенченко
Андрій
Іванович
Стратегічне планування у сфері державного
управління національною безпекою
25.00.02
- механізми державного
управління
24.12.2008 Анотація
49 Пісьмаченко
Людмила
Миколаївна
Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю
в умовах інтеграції України у світовий економічний простір:
механізми регулювання та контролю
25.00.02
- механізми державного
управління
25.12.2008 Анотація
50 Козаков
Володимир
Миколайович
Становлення та розвиток соціально-ціннісних засад
державного управління в Україні
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
22.01.2009 Анотація
51 Франчук
Ігор
Анатолійович
Розвиток системи державного регулювання
енергетики України
25.00.02
- механізми державного
управління
25.06.2009 Анотація
52 Бутирська
Тетяна
Олександрівна
Теоретико-методологічні засади державотворення
в Україні
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
22.10.2009 Анотація
53 Бугайцов
Сергій
Георгійович
Державне регулювання системи онкологічної допомоги
в Україні: генезис та тенденції розвитку
25.00.02
- механізми державного
управління
23.10.2009 Анотація
54 Ярош
Наталія
Петрівна
Державне регулювання розвитку соціальних стандартів
у сфері охорони здоров’я
25.00.02
- механізми державного
управління
16.12.2009 Анотація
55 Валевський
Олексій
Леонідович
Концептуальні засади впровадження державної
політики в умовах трансформації українського суспільства
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
17.02.2010 Анотація
56 Молодцов
Олександр
Володимирович
Сітьова парадигма територіального розвитку:
сутність, логіка впровадження
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
18.02.2010 Анотація
57 Рингач
Наталія
Олександрівна
Державне управління охороною здоров’я
як складовою системи забезпечення національної безпеки
25.00.02
- механізми державного управління
17.03.2010 Анотація
58 Василевська
Тетяна
Едуардівна
Особистісні виміри професійної етики
державного службовця
25.00.03
- державна служба
18.03.2010 Анотація
59 Попок
Андрій
Андрійович
Формування та реалізація державної політики
щодо закордонного українства
25.00.02
- механізми державного
управління
20.05.2010 Анотація
60 Петровський
Петро
Михайлович
Гуманітарна парадигма в системі державного управління 25.00.01
- теорія та історія
державного управління
21.05.2010 Анотація
61 Кравченко
Сергій
Олександрович
Теоретико-методологічні засади здійснення
державно-управлінських реформ
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
29.06.2010 Анотація
62 Миколайчук
Микола
Миколайович
Фінансово-економічний механізм державного
управління регіональним розвитком
25.00.02
- механізми державного
управління
13.10.2010 Анотація
63 Саламатов
Володимир
Олександрович
Когнітивні моделі соціальної реальності в
державному управлінні
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
15.12.2010 Анотація
64 Гаєвська
Лариса
Анатоліївна
Розвиток державно-громадського управління загальною
середньою освітою в Україні (друга половина ХІХ -
початок ХХ століття)
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
16.12.2010 Анотація
65 Гонюкова
Лілія
Василівна
Політичні партії як суб’єкти державної політики
в сучасній Україні
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
20.01.2011 Анотація
66 Руденко
Ольга
Мстиславівна
Теоретико-методологічні засади дослідження суспільної
стабільності в науці державного управління
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
27.04.2011 Анотація
67 Пухкал
Олександр
Григорович
Модернізація системи державного управління
в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
18.05.2011 Анотація
68 Дмитренко
Геннадій
Васильович
Організація і здійснення державного контролю в Україні
(фінансово-економічні аспекти)
25.00.02
- механізми державного
управління
19.05.2011 Анотація
69 Олійник
Наталія
Іванівна
Державне регулювання ринку житла в Україні 25.00.02
- механізми державного
управління
22.06.2011 Анотація
70 Рачинський
Анатолій
Петрович
Стратегічне управління персоналом органів
державної влади: теоретико-методологічні засади
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
15.09.2011 Анотація
71 Баштанник
Віталій
Володимирович
Реформування державного управління в
контексті європейських інтеграційних процесів
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
27.10.2011 Анотація
72 Газарян
Світлана
Вікторівна
Професіоналізація служби в органах місцевого
самоврядування: зміст, форми та методи
25.00.03
- державна служба
17.11.2011 Анотація
73 Кринична
Ірина
Петрівна
Державне управління процесами радіаційно
безпечної життєдіяльності населення:
теоретико-методологічні засади
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
26.01.2012 Анотація
74 Федько
Олександр
Анатолійович
Формування системи суспільних цінностей
з покращення індивідуального та популяційного
здоров’я в Україні
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
23.02.2012 Анотація
75 Шиян
Олена
Іллівна
Державна освітня політика України з питань
забезпечення здорового способу життя молоді
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
15.03.2012 Анотація
76 Чечель
Олег
Миколайович
Формування державної економічної політики
в епоху глобальних трансформацій
25.00.02
- механізми державного
управління
30.05.2012 Анотація
77 Паращенко
Людмила
Іванівна
Механізми державного управління розвитком
загальної середньої освіти в Україні
25.00.02
- механізми державного
управління
05.06.2012 Анотація
78 Крушельницька
Таїсія
Анатоліївна
Державне управління розвитком податкової
системи України в умовах інтеграції у світовий
економічний простір
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
27.03.2013 Анотація
79 Оржель
Олена
Юріївна
Управлінський вимір згуртування Європейського Союзу:
теоретико-методологічні засади
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
24.04.2013 Анотація
80 Іманбердієв
Досаали
Чоюбекович
Становлення і розвиток державної служби на сучасному
етапі державного будівництва Киргизької Республіки
25.00.03
– державна служба
22.05.2013 Анотація
81 Рябцев
Геннадій
Леонідович
Концептуальні засади державної політики
розвитку ринку нафтопродуктів в Україні
25.00.02
– механізми державного
управління
18.06.2013 Анотація
82 Гасюк
Ігор
Леонідович
Механізми державного управління
фізичною культурою та спортом в Україні
25.00.02
– механізми державного
управління
19.06.2013 Анотація
83 Письменний
Ігор
Володимирович
Формування та реалізація синергетичного
потенціалу публічного управління в умовах
суспільних трансформацій
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
03.07.2013 Анотація
84 Борисенко
Ольга
Петрівна
Формування державної зовнішньоекономічної
політики України та механізми її реалізації
25.00.02
- механізми державного
управління
19.09.2013 Анотація
85 Федорів
Тетяна
Володимирівна
Управління репутацією органів державної влади 25.00.02
- механізми державного
управління
10.10.2013 Анотація
86 Карлова
Валентина
Володимирівна
Національна самосвідомість як духовна основа
державотворчих процесів в Україні: управлінський аспект
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
14.11.2013 Анотація
87 Єлагін
Віктор
Павлович
Теоретико-методологічні засади
становлення та розвитку соціальної держави
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
23.01.2014 Анотація
88 Пантелейчук
Ірина
Вікторівна
Теоретико-методологічні засади формування
позитивного іміджу органів державної влади
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
12.03.2014 Анотація
89 Новак-Каляєва
Лариса
Миколаївна
Права людини як теоретико-методологічна
основа державного управління
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
13.03.2014 Анотація
90 Стрельцов
Володимир
Юрійович
Ціннісна доктрина державного управління
європейськими інтеграційними процесами
25.00.01
- теорія та історія
державного управління
10.04.2014 Анотація
91 Сурай
Інна
Геннадіївна
Формування й розвиток еліти
в державному управлінні України
25.00.03
- державна служба
18.06.2014 Анотація

92

Суший
Олена
Володимирівна

Соціокультурна парадигма державного управління: становлення і розвиток в Україні

25.00.01 -
теорія та історія державного управління

18.09.2014

Анотація

93

Калашник
Надія
Сергіївна

Самоосвіта державних службовців в Україні в умовах суспільних змін

25.00.03 -
державна служба

10.12.2014

Анотація

94

Банчук
Микола
Васильович

Державне управління інституційними змінами галузі охорони здоров’я в Україні

25.00.02 -
механізми державного управління

22.01.2015

Анотація

95

Сіцінська
Майя
Володимирівна

Державне управління у сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України

25.00.02 -
механізми державного управління

05.02.2015

Анотація

96

Романенко
Євген
Олександрович

Становлення та розвиток комунікативної політики держави

25.00.01 -
теорія та історія державного управління

18.03.2015

Анотація

97

Попович
Наталя
Григорівна

Державно-управлінський дискурс у політико-адміністративних відносинах: теоретичні та методологічні засади

25.00.01 -
теорія та історія державного управління

19.03.2015

Анотація

98

Купрійчук
Василь
Михайлович

Гуманітарні чинники в розвитку українського державотворення (1917–1920 рр.)

25.00.01 -
теорія та історія державного управління

22.04.2015

Анотація

99

Мироненко
Марк
Юрійович

Механізми державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів України

25.00.02 -
механізми державного управління

23.04.2015

Анотація

100

Кравчук
Ірина
Вікторівна

Теоретико-методологічні засади оцінювання державної політики в Україні

25.00.02 –

механізми державного
управління

14.05.2015

Анотація

101

Онищук Світлана Василівна

Вплив державно-церковних відносин на процеси державотворення в Україні (XX – початок XXI ст.)

25.00.01 – теорія та історія державного управління

01.07.2015

Анотація

102

НЕСТЕРЯК Юрій Вастльович

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНІ

25.00.01 - теорія та історія державного управління

08.06.2016

Aref 

103

ІГНАТЕНКО Олександр Павлович

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

25.00.02 – механізми державного управління

26.10.2016

Aref 

104

КЛИМЕНКО Олена Вікторівна

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ҐЕНЕЗА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

25.00.01 – теорія та історія державного управління

30.11.2016

Aref 

105

КІСЛОВ Денис Васильович

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНІ

25.00.02 – механізми державного управління

26.04.2017

Aref 

106

МАТВЕЙЧУК Людмила Олександрівна

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОПОДАТКУВАННЯМ
В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУCПІЛЬСТВА

25.00.02 - механізми державного управління

31.05.2017

Aref 

107

ЛИНДЮК Олена Анатоліївна

МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

25.00.03 – державна служба

14.12.2017

Aref

108

ВОРОНОВ Олександр Ігоревич

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ІНДЕТЕРМІНОВАНИХ УМОВАХ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

25.00.03 - державна служба

18.09.2018

Aref

109

ШУЛЬГА Наталія Дмитрівна

ДЕРЖАВНА ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

25.00.01 – теорія та історія державного управління

28.11.2018

Aref

 

 

 

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com