обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
 

Інформація про дисертації,
захищені у спеціалізованій вченій раді Д 26.810.02 
Національної академії державного управління при Президентові України

 


з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові здобувача

Тема дисертації

Шифр і назва наукової спеціальності

Дата захисту

Документи

1 Гаман Микола Васильович Державне управління інноваційною діяльністю в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 06.06.2005 Анотація
2 Лукіна Тетяна Олександрівна Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 07.06.2005 Анотація
3 Вдовенко Станіслав Михайлович Організаційні та договірно-регуляторні механізми взаємовідносин української держави і закордонного українства 25.00.02 - механізми державного управління 04.10.2005 Анотація
4 Огаренко Віктор Миколайович Державне регулювання розвитку вищих навчальних закладів в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 06.12.2005 Анотація
5 Суходоля Олександр Михайлович Теоретико-методологічні засади механізмів державного управління формуванням енергоефективної економіки України 25.00.02 - механізми державного управління 24.10.2006 Анотація
6 Мамонова Валентина Василівна Теоретико-методологічні засади управління територіальним розвитком 25.00.04 - місцеве самоврядування 21.11.2006 Анотація
7 Іваницька Ольга Михайлівна Державне регулювання розвитку фінансової інфраструктури в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 12.12.2006 Анотація
8 Плющ Руслан Миколайович Формування структури місцевого самоврядування: організаційно-управлінський аспект 25.00.04 - місцеве самоврядування 06.02.2007 Анотація
9 Сенюшкіна Тетяна Олександрівна Державні механізми управління етнічними конфліктами 25.00.02 - механізми державного управління 12.06.2007 Анотація
10 Лопушинський Іван Петрович Формування та реалізація державної мовної політики в галузі освіти України 25.00.02 - механізми державного управління 18.12.2008 Анотація
11 Кризина Наталія Павлівна Державна політика України в галузі охорони здоров’я: механізми формування та реалізації 25.00.02 - механізми державного управління 19.12.2008 Анотація
12 Войтович Радмила Василівна Вплив глобалізації на систему державного управління 25.00.02 - механізми державного управління 28.04.2009 Анотація
13 Дробот Ігор Олександрович Теоретико-методологічні засади гарантування місцевого самоврядування в Україні 25.00.04 - місцеве самоврядування 23.02.2010 Анотація
14 Терент’єва Анна Валеріївна Державне управління медичним захистом за умов надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру 25.00.02 - механізми державного управління 26.04.2010 Анотація
15 Плеханов Дмитро Олександрович Наукове забезпечення державного управління агропромисловим виробництвом в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 23.06.2010 Анотація
16 Малиш Наталія Андріївна Макроекономічний механізм формування та реалізації державної екологічної політики України 25.00.02 - механізми державного управління 20.12.2011 Анотація
17 Королюк Юрій Григорович Методологія та організація системного аналізу механізмів державного управління соціально-економічним розвитком регіонів України 25.00.02 - механізми державного управління 19.10.2012 Анотація
18 Мокрецов Сергій Євгенович Державне управління охороною репродуктивного здоров’я України в умовах демографічної кризи 25.00.02 - механізми державного управління 18.12.2012 Анотація
19 Поспєлова Тетяна Вадимівна Державне управління людським розвитком в умовах трансформації українського суспільства 25.00.02 – механізми державного управління 20.06.2013 Анотація
20 Шарий В’ячеслав Іванович Особливості реалізації органами місцевого самоврядування державної політики в умовах трансформації українського суспільства 25.00.04 – місцеве самоврядування 21.06.2013 Анотація
21 Петроє Ольга Михайлівна Інституціоналізація соціального діалогу в державному управлінні 25.00.02 - механізми державного управління 24.09.2013 Анотація
22 Кравченко Мілена В’ячеславівна Модернізація державної політики у сфері соціального захисту населення України 25.00.02 - механізми державного управління 25.09.2013 Анотація
23 Ворона Петро Васильович Теоретико-методологічні засади організації місцевого самоврядування в Україні 25.00.04 - місцеве самоврядування 29.10.2013 Анотація
24 Дегтярьова Ія Олександрівна Державні механізми підвищення конкурентоспроможності регіону 25.00.02 - механізми державного управління 27.11.2013 Анотація
25 Кондратюк Тетяна Вікторівна Механізми державного регулювання сфери сімейних відносин 25.00.02 - механізми державного управління 28.11.2013 Анотація
26 Науменко Раїса Андріївна Державне регулювання розвитку позашкільної освіти України 25.00.02 - механізми державного управління 29.11.2013 Анотація

27

Коваленко
Тетяна
Юріївна

Механізми державного управління у сфері санаторно-курортного забезпечення дітей в Україні

25.00.02 -
механізми державного управління

29.04.2015

Анотація

28

Колтун Вікторія Семенівна Темпоральна парадигма діяльності органів місцевого самоврядування. 25.00.04 - місцеве самоврядування 16.12.2015

Aref. 

29

Гарькавий Ігор Борисович Mоделювання процесів управління сферою містообслуговування органами місцевого самоврядування 25.00.04 - місцеве самоврядування 03.02.2016

Aref. 

30

Дубич Клавдія Василівна МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 25.00.02 – механізми державного управління  

Aref. 

31

Карпенко Олександр Валентинович МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 25.00.02 - механізми державного управління 24.05.2016

Aref. 

32

ГРИЩЕНКО Ірина Миколаївна ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 25.00.04 – місцеве самоврядування 27.04.2017

Aref. 

33

АНДРЕЄВ Сергій Олександрович ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ СИСТЕМ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 25.00.02 – механізми державного управління 27.06.2017

Aref. 

34

ОБУШНА Наталія Іванівна МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ 25.00.02 - механізми державного управління 26.06.2018

Aref.  dis

 1   2   3

35

БУРИК Зоряна Михайлівна ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 25.00.02 - механізми державного управління 17.09.2018

Arefdis 1   2   3

36

ОРЛІВ Мар’яна Степанівна

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

25.00.02 - механізми державного управління 12.02.2019

Aref.  dis 1   2   3

37

ПРИЛІПКО Сергій Михайлович

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ

25.00.02 - механізми державного управління 15.10.2019

Aref.  dis 1   2   3

 

 

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com