обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ

 

Інформація про дисертації,
захищені у спеціалізованій вченій раді Д 26.810.01
Національної академії державного управління при Президентові України

 


з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові здобувача

Тема дисертації

Шифр і назва наукової спеціальності

Дата захисту

Анотація

1 Бакаєв Юрій Вікторович Тоталітарне суспільство: соціально-філософський аналіз 25.00.02 - філософія державного управління 26.09.1997 Анотація
2 Цегольник Петро Анатолійович Формування професійної моделі фахівця в сфері управління 25.00.03 - організація і управління в державних установах 18.11.1997 Анотація
3 Філіпішин Валентин Павлович Оптимізація структури та управління лікувально-евакуаційним забезпеченням оборонного бою 25.00.05 - галузеве управління 10.06.1998 Анотація
4 Левченко Федір Миколайович Управління кваліфікованою медичною допомогою в системі лікувально-евакуаційного забезпечення військ 25.00.05 - галузеве управління 10.06.1998 Анотація
5 Гошко Анатолій Олександрович Оцінка результатів діяльності органів місцевого самоврядування 25.00.06 - місцеве самоврядування 26.06.1998 Анотація
6 Рогач Іван Михайлович Реорганізація діяльності та оптимізація управління системою медичної допомоги сільському населенню (на прикладі Закарпатської області) 25.00.05 - галузеве управління 30.09.1998 Анотація
7 Білоус Віктор Тарасович Управління податковою службою в Україні 25.00.05 - галузеве управління 23.02.1999 Анотація
8 Вдовенко Станіслав Михайлович Соціально-економічні та управлінські основи реформування гуманітарної сфери регіону в умовах перехідної економіки 25.00.04 - регіональне управління 26.02.1999 Анотація
9 Яременко Олександр Іванович Державне управління в Україні в період гетьманату (квітень-грудень 1918р.) 25.00.01 - теорія та історія державного управління 23.04.1999 Анотація
10 Жарая Світлана Борисівна Управління системою вищих навчальних закладів недержавної форми власності в Україні 25.00.05 - галузеве управління 27.04.1999 Анотація
11 Франчук Ігор Анатолійович Спеціальна економічна зона: ефективність прийняття управлінських рішень 25.00.05 - галузеве управління 25.05.1999 Анотація
12 Калашнікова Світлана Андріївна Управління державним сектором вищої освіти в США 25.00.05 - галузеве управління 28.09.1999 Анотація
13 Яцуба Володимир Григорович Кадрове забезпечення державного управління (організаційно-правовий аспект) 25.00.01 - теорія та історія державного управління 15.10.1999 Анотація
14 Дзвінчук Дмитро Іванович Психолого-методичні засади розробки програм підвищення кваліфікації державних службовців (освітня сфера) 25.00.05 - галузеве управління 19.10.1999 Анотація
15 Хороманська Ольга Геннадіївна Удосконалення управління цивільною авіацією України на сучасному етапі 25.00.03 - організація і управління в державних установах 23.11.1999 Анотація
16 Грінівецька Ніна Миколаївна Проблема формування сучасного типу державного службовця в Україні 25.00.01 - теорія та історія державного управління 03.12.1999 Анотація
17 Дубовик Сергій Федорович Державне управління вугільною промисловістю у перехідній економіці 25.00.05 - галузеве управління 21.12.1999 Анотація
18 Новік Володимир Олександрович Державна політика і регулювання імміграційних процесів в Україні 25.00.04 - регіональне управління 28.01.2000 Анотація
19 Гугніна Тетяна Олексіїївна Моральна регуляція підприємницької діяльності (філософсько-управлінський аналіз) 25.00.02 - філософія державного управління 18.02.2000 Анотація
20 Околіта Світлана Вікторівна Справедливість та законність як принципи державно-правового регулювання 25.00.02 - філософія державного управління 18.02.2000 Анотація
21 Котова Ольга Геральдівна Розвиток системи підготовки і атестації наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні (1992-1998 рр.) (організаційно-нормативний аспект) 25.00.05 - галузеве управління 06.03.2000 Анотація
22 Бондарчук Ігор Володимирович Формування механізму реалізації інвестиційної політики в Україні 25.00.05 - галузеве управління 06.03.2000 Анотація
23 Плаксій Лариса Іванівна Удосконалення змісту та методів підвищення кваліфікації державних службовців в умовах адміністративної реформи в Україні 25.00.05 - галузеве управління 25.12.2000 Анотація
24 Нинюк Марія Антонівна Моральна культура державних службовців: сутність, стан та особливості формування 25.00.01 - теорія та історія державного управління 25.12.2000 Анотація
25 Василишин Роман Нікандрович Економічна політика управління державним боргом України 25.00.05 - галузеве управління 26.12.2000 Анотація
26 Войтович Радмила Василівна Взаємозв’язок ідеології, технології та стилю у державному управлінні 25.00.01 - теорія та історія державного управління 26.12.2000 Анотація
27 Приходько Олена Леонідівна Розвиток системи державного управління вищими навчальними закладами мистецтва і культури в Україні (1917-1941 рр.) 25.00.05 - галузеве управління 27.12.2000 Анотація
28 Дячишин Віра Іванівна Державне управління медикаментозним забезпеченням населення України на сучасному етапі формування ринкових відносин 25.00.05 - галузеве управління 27.12.2000 Анотація
29 Рачинський Анатолій Петрович Статус державного службовця в Україні: теоретико-правовий аспект 25.00.03 - організація і управління в державних установах 06.02.2001 Анотація
30 Кучеренко Олександр Олександрович Державна політика: теоретико-методологічні засади дослідження процесу формування та здійснення 25.00.01 - теорія та історія державного управління 06.02.2001 Анотація
31 Любаров Володимир Михайлович Державна політика щодо стратегії розвитку галузі (на прикладі підприємств будівельних матеріалів та житлового будівництва) 25.00.05 - галузеве управління 07.02.2001 Анотація
32 Кальниш Юрій Григорович Пріоритетні напрями, шляхи реалізації і перспективи державної політики України в галузі релігійно-церковного життя 25.00.01 - теорія та історія державного управління 07.02.2001 Анотація
33 Самандас Наталія Володимирівна Становлення і розвиток системи державних органів управління освітою в Україні (1917-1941 рр.) 25.00.05 - галузеве управління 27.03.2001 Анотація
34 Карпенко Владислав Вікторович Протиріччя між виконавчою владою і місцевим самоврядуванням на регіональному рівні та механізми їх розв’язання: досвід України і Франції 25.00.04 - регіональне управління 27.03.2001 Анотація
35 Олуйко Віталій Миколайович Державна кадрова політика в регіоні України: формування і реалізація 25.00.04 - регіональне управління 15.05.2001 Анотація
36 Кузьмин Марта Павлівна Формування стабілізаційної макроекономічної політики в Україні 25.00.05 - галузеве управління 15.05.2001 Анотація
37 Перетяка Олег Павлович Державне управління реформуванням системи охорони здоров’я (на прикладі Луганської області) 25.00.05 - галузеве управління 16.05.2001 Анотація
38 Загородній Володимир Васильович Механізми державного регулювання реформуванням системи охорони здоров’я (на матеріалах м.Києва) 25.00.05 - галузеве управління 16.05.2001 Анотація
39 Руіс Мендісабаль Ліліана Миколаївна Зв’язки з громадськістю як комунікативний аспект державного управління 25.00.01 - теорія та історія державного управління 12.06.2001 Анотація
40 Дуда Андрій Володимирович Удосконалення функцій і структури Кабінету Міністрів України в період адміністративної реформи 25.00.01 - теорія та історія державного управління 12.06.2001 Анотація
41 Говоруха Віктор Володимирович Державне управління цивільно-військовими відносинами в Україні: теоретичні засади та механізми 25.00.01 - теорія та історія державного управління 13.06.2001 Анотація
42 Кирпот Олег Іванович Державне регулювання малого підприємництва в Україні та її регіонах 25.00.04 - регіональне управління 13.06.2001 Анотація
43 Мечинський Олексій Борисович Формування та розподіл коштів бюджету місцевого самоврядування 25.00.06 - місцеве самоврядування 14.06.2001 Анотація
44 Журавський Вадим Лаврентійович Управління системою підвищення кваліфікації кадрів державної податкової служби України 25.00.05 - галузеве управління 26.09.2001 Анотація
45 Павленчик Петро Трохимович Проходження державної служби в Україні: організаційно-правові засади 25.00.03 - організація і управління в державних установах 26.09.2001 Анотація
46 Яцюк Володимир Андрійович Удосконалення підвищення кваліфікації державних службовців в Україні: організаційно-правовий аспект 25.00.03 - організація і управління в державних установах 15.11.2001 Анотація
47 Кравченко Мілена В’ячеславівна Формування та впровадження нової парадигми соціальних цінностей українського суспільства (управлінський аспект) 25.00.01 - теорія та історія державного управління 19.12.2001 Анотація
48 Федів Іван Осипович Міжбюджетні взаємовідносини в період трансформації суспільства в Україні 25.00.05 - галузеве управління 21.02.2002 Анотація
49 Проценко Тарас Олександрович Діяльність органів виконавчої влади в регіоні України: організаційно-правові засади 25.00.04 - регіональне управління 06.03.2002 Анотація
50 Романюк Ольга Іванівна Оздоровлення державних фінансів у період ринкової трансформації економіки України 25.00.05 - галузеве управління 12.03.2002 Анотація
51 Гончарук Наталія Трохимівна Формування й реалізація державної кадрової політики в установах, організаціях і на підприємствах аграрного сектора економіки України 25.00.03 - організація і управління в державних установах 11.04.2002 Анотація
52 Тесля Тетяна Миколаївна Управління процесом реституції церковної власності в умовах сучасного українського суспільства 25.00.01 - теорія та історія державного управління 11.04.2002 Анотація
53 Чмига Віра Олександрівна Система підготовки державних службовців у Франції 25.00.05 - галузеве управління 15.05.2002 Анотація
54 Коваль Олег Михайлович Державне регулювання зайнятості населення в крупних містах України 25.00.04 - регіональне управління 16.05.2002 Анотація
55 Сокіл Володимир Володимирович Державне регулювання реструктуризації господарських комплексів шахтарських міст України 25.00.04 - регіональне управління 17.05.2002 Анотація
56 Колтун Вікторія Семенівна Соціально-етичний потенціал державної служби (теоретико-історичний аналіз) 25.00.01 - теорія та історія державного управління 17.05.2002 Анотація
57 Шкурат Іван Вікторович Становлення та розвиток політичних виборів в Україні (управлінський аспект) 25.00.01 - теорія та історія державного управління 11.06.2002 Анотація
58 Коник Сергій Миколайович Становлення вищих та центральних органів виконавчої влади Української держави 1918 року 25.00.01 - теорія та історія державного управління 11.06.2002 Анотація
59 Баштанник Віталій Володимирович Державне управління в системі владно-партійної взаємодії 25.00.01 - теорія та історія державного управління 12.06.2002 Анотація
60 Кондратюк Тетяна Вікторівна Формування державної політики підтримки малого бізнесу в Україні 25.00.05 - галузеве управління 12.06.2002 Анотація
61 Почтовюк Андрій Борисович Формування системи підготовки кадрів державних службовців: регіональний аспект 25.00.04 - регіональне управління 13.06.2002 Анотація
62 Приходченко Людмила Леонідівна Проблеми становлення політичного лідерства на регіональному рівні (на прикладі Південного регіону) 25.00.01 - теорія та історія державного управління 13.06.2002 Анотація
63 Костерін Володимир Олександрович Управління економічним комплексом великого міста 25.00.05 - галузеве управління 25.06.2002 Анотація
64 Смагін Ігор Іванович Інтегративна ідеологія та її роль у системі адміністративного реформування 25.00.01 - теорія та історія державного управління 14.11.2002 Анотація
65 Руденко Ольга Мстиславівна Світоглядно-утопічні трансформації державного управління ХХ століття 25.00.01 - теорія та історія державного управління 12.12.2002 Анотація
66 Терент’єва Анна Валеріївна Розвиток автоматизованого управління матеріально-технічним забезпеченням формувань державної служби медицини катастроф України 25.00.02 - механізми державного управління 13.03.2003 Анотація
67 Кравченко Сергій Олександрович Удосконалення механізму планування наукових досліджень у державних організаціях і установах 25.00.02 - механізми державного управління 13.03.2003 Анотація
68 Колісніченко Наталя Миколаївна Взаємозв’язок державного регулювання та механізмів самоорганізації в управлінні вищою освітою 25.00.02 - механізми державного управління 09.04.2003 Анотація
69 Карлова Валентина Володимирівна Державна політика у сфері культури: сутність та особливості реалізації в сучасних умовах 25.00.01 - теорія та історія державного управління 09.04.2003 Анотація
70 Вакуленко Володимир Миколайович Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління 25.00.04 - місцеве самоврядування 10.04.2003 Анотація
71 Донченко Людмила Олексіївна Державне регулювання банківської системи України 25.00.02 - механізми державного управління 10.04.2003 Анотація
72 Савков Анатолій Петрович Механізми реформування районного агропромислового комплексу в умовах перехідної економіки 25.00.02 - механізми державного управління 18.06.2003 Анотація
73 Мірошниченко Віктор Анатолійович Коригування бюджетно-податкової політики України в перехідний період 25.00.02 - механізми державного управління 19.06.2003 Анотація
74 Титаренко Олександр Михайлович Формування системи моніторингу малого підприємництва органами місцевого самоврядування 25.00.04 - місцеве самоврядування 19.06.2003 Анотація
75 Белінська Оксана Георгіївна Державне управління видатками Пенсійного фонду України 25.00.02 - механізми державного управління 18.09.2003 Анотація
76 Кулачек Ольга Іванівна Гендерна паритетність у державному управлінні: становлення та тенденції розвитку в Україні 25.00.01 - теорія та історія державного управління 18.09.2003 Анотація
77 Козієвська Олена Іванівна Особливості формування культури мовлення у професійній діяльності державних службовців 25.00.03 - державна служба 09.10.2003 Анотація
78 Загороднюк Сергій Васильович Розвиток управлінського спілкування в системі підготовки державних службовців 25.00.03 - державна служба 09.10.2003 Анотація
79 Розпутенко Іванна Іванівна Розвиток позик органів місцевого самоврядування в перехідний період 25.00.04 - місцеве самоврядування 10.10.2003 Анотація
80 Олійник Наталія Іванівна Управління житлово-комунальним господарством у процесі ринкової трансформації економіки України 25.00.02 - механізми державного управління 12.11.2003 Анотація
81 Колосок Сергій Васильович Зв’язки з громадськістю у формуванні іміджу органів державного управління 25.00.01 - теорія та історія державного управління 13.11.2003 Анотація
82 Полінець Олександр Петрович Контроль в державному управлінні України: теоретико-організаційні питання 25.00.01 - теорія та історія державного управління 13.11.2003 Анотація
83 Хуснутдінов Олег Якієвич Громадський рух як чинник формування громадянського суспільства в Україні (державно-управлінський аспект) 25.00.01 - теорія та історія державного управління 11.12.2003 Анотація
84 Чернишенко Тетяна Іванівна Державне управління освітою фахівців охорони здоров’я в умовах перебудови галузі в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 11.12.2003 Анотація
85 Жабенко Олександр Вікторович Особливості й тенденції розвитку державного управління освітою в Україні (1946-2001 рр.) 25.00.01 - теорія та історія державного управління 14.01.2004 Анотація
86 Надрага Василь Іванович Взаємодія владних структур, політичних і громадських організацій як засіб підвищення ефективності управління на регіональному рівні 25.00.02 - механізми державного управління 15.01.2004 Анотація
87 Гурковський Володимир Ігорович Організаційно-правові питання взаємодії органів державної влади у сфері національної інформаційної безпеки 25.00.02 - механізми державного управління 12.02.2004 Анотація
88 Васильєва Олександра Іллівна Управління соціально-економічним розвитком монофункціональ-них міст України 25.00.04 - місцеве самоврядування 11.03.2004 Анотація
89 Петроє Ольга Михайлівна Соціально-психологічні чинники реформування ринку праці 25.00.02 - механізми державного управління 14.04.2004 Анотація
90 Таланова Жаннета Василівна Стандартизація фахової підготовки з державного управління в країнах Північної Америки і Європи 25.00.03 - державна служба 14.04.2004 Анотація
91 Ляхович Галина Іванівна Економіко-фінансові механізми здійснення державної соціальної політики в перехідних умовах 25.00.02 - механізми державного управління 15.04.2004 Анотація
92 Крушельницька Тетяна Павлівна Державне управління спеціальними монополіями в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 15.04.2004 Анотація
93 Прохоренко Олексій Якимович Протидія корупційним проявам у системі державної служби України (організаційно-правовий аспект) 25.00.03 - державна служба 12.05.2004 Анотація
94 Мегедь Володимир Петрович Управління системою медичного забезпечення Державної прикордонної служби України: особливості й тенденції розвитку 25.00.02 - механізми державного управління 13.05.2004 Анотація
95 Підгайна Ольга Олександрівна Державна політика залучення інвестицій у вугільну промисловість України 25.00.02 - механізми державного управління 13.05.2004 Анотація
96 Жадан Ірина Олексіївна Теоретико-методологічні засади формування системи управління державними корпоративними правами в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 09.06.2004 Анотація
97 Воронько Людмила Олександрівна Теоретико-організаційні основи культури праці державних службовців України 25.00.03 - державна служба 10.06.2004 Анотація
98 Титарчук Валерій Григорович Теоретичні основи державного управління в адміністративному районі міст України 25.00.01 - теорія та історія державного управління 10.06.2004 Анотація
99 Лавренчук Андрій Олександрович Становлення та розвиток регіональних механізмів інтеграції України до Європейського Союзу 25.00.02 - механізми державного управління 25.06.2004 Анотація
100 Дмитренко Геннадій Васильович Державне управління процесами адаптації податкової системи України до вимог Європейського Союзу 25.00.02 - механізми державного управління 07.10.2004 Анотація
101 Солоненко Надія Дмитрівна Державне управління перебудовою галузі охорони здоров’я в умовах обмежених ресурсів в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 07.10.2004 Анотація
102 Омельчук Валерій Олексійович Формування державної молодіжної житлової політики в Україні 25.00.01 - теорія та історія державного управління 09.12.2004 Анотація
103 Педченко Тимур Вікторович Державне управління системою охорони здоров’я на засадах загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування 25.00.02 - механізми державного управління 12.01.2005 Анотація
104 Толуб’як Віталій Семенович Ефективність формування доходів місцевих бюджетів в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 13.01.2005 Анотація
105 Сафронова Ольга Миколаївна Удосконалення управління державними пакетами акцій в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 02.02.2005 Анотація
106 Линьов Костянтин Олександрович Централізація, децентралізація та нелінійність у державному управлінні 25.00.02 - механізми державного управління 03.02.2005 Анотація
107 Опрятний Сергій Миколайович Моделювання системи професійного навчання державних службовців ділової англійської мови 25.00.03 - державна служба 02.03.2005 Анотація
108 Сурай Інна Геннадіївна Державне управління аграрним сектором економіки України: функціонально-структурний аспект 25.00.02 - механізми державного управління 03.03.2005 Анотація
109 Войтенко Архип Борисович Місцеве самоврядування як фактор регулювання соціально-економічного розвитку постраждалих районів від аварії на ЧАЕС 25.00.04 - місцеве самоврядування 06.04.2005 Анотація
110 Гулієв Аріф Джаміль оглу Особливості інституту президентства в Україні та Азербайджанській республіці: державно-управлінський аспект 25.00.01 - теорія та історія державного управління 07.04.2005 Анотація
111 Мазак Андрій Вальдемарович Управління освітньою галуззю в умовах становлення громадянського суспільства в Україні: регіональний аспект 25.00.02 - механізми державного управління 05.05.2005 Анотація
112 Крісенко Олег Вікторович Діяльність органів місцевого самоврядування в забезпеченні транспортних послуг 25.00.04 - місцеве самоврядування 06.05.2005 Анотація
113 Пліш Богдан Антонович Державне управління охороною здоров’я в країнах Східної Європи: досвід та можливість використання в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 06.05.2005 Анотація
114 Дубровка Олег Васильович Система маркетингу в державному управлінні вищою освітою України 25.00.02 - механізми державного управління 09.06.2005 Анотація
115 Нинюк Інна Іванівна Професіоналізм державних службовців: сутність, стан та особливості формування 25.00.03 - державна служба 09.06.2005 Анотація
116 Алексєєв Валерій Марленович Удосконалення управління комунальною власністю в Україні: теоретичні засади 25.00.01 - теорія та історія державного управління 07.12.2005 Анотація
117 Шевельов Володимир Олексійович Державні механізми реформування системи ресурсного забезпечення Воєнної організації на шляху євроатлантичної інтеграції України 25.00.02 - механізми державного управління 08.12.2005 Анотація
118 Козловський Володимир Олександрович Морально-психологічний потенціал державних службовців (організаційно-управлінський аспект) 25.00.03 - державна служба 12.01.2006 Анотація
119 Жаховський Віктор Олександрович Державне управління системою формування кадрового потенціалу медичної служби Збройних Сил в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України 25.00.02 - механізми державного управління 12.01.2006 Анотація
120 Молчанова Юлія Олександрівна Соціально-психологічні умови підвищення ефективності управлінської діяльності в системі державної служби 25.00.03 - державна служба 09.02.2006 Анотація
121 Бабінова Олена Олегівна Взаємодія органів державного управління і місцевого самоврядування з громадськістю: теоретико-методологічний аспект 25.00.01 - теорія та історія державного управління 09.02.2006 Анотація
122 Ковалішина Наталія Порфирівна Взаємодія жіночих громадських організацій з органами державної влади як фактор здійснення гендерної політики в Україні 25.00.01 - теорія та історія державного управління 09.03.2006 Анотація
123 Максимець Борис Миколайович Політичні партії як чинники формування та реалізації стратегії державної політики 25.00.01 - теорія та історія державного управління 10.03.2006 Анотація
124 Мельник Олександр Миколайович Державне регулювання діяльності українських миротворчих контингентів: генезис та тенденції розвитку 25.00.01 - теорія та історія державного управління 12.04.2006 Анотація
125 Юрченко Юрій Дмитрович Державне управління в сфері соціального захисту населення: теоретико-методологічні аспекти 25.00.01 - теорія та історія державного управління 13.04.2006 Анотація
126 Лелеченко Анжела Павлівна Децентралізація в системі державного управління в Україні: теоретико-методологічний аналіз 25.00.01 - теорія та історія державного управління 13.04.2006 Анотація
127 Скляренко Володимир Євгенович Прогнозування впливу чинників соціальної динаміки на державне управління забезпеченням населення України лікарськими засобами 25.00.02 - механізми державного управління 11.05.2006 Анотація
128 Долот Володимир Денисович Державне управління стаціонарною медичною допомогою в Україні: стан і тенденції розвитку 25.00.01 - теорія та історія державного управління 12.05.2006 Анотація
129 Соловйов Віктор Миколайович Удосконалення законності в державному управлінні України 25.00.01 - теорія та історія державного управління 12.05.2006 Анотація
130 Довгань Неоніла Полікарпівна Конфлікти в державному управлінні та шляхи їх вирішення 25.00.01 - теорія та історія державного управління 26.06.2006 Анотація
131 Антонюк Сергій Андрійович Державне регулювання розвитку приватного сектора в охороні здоров’я України на регіональному рівні 25.00.02 - механізми державного управління 27.06.2006 Анотація
132 Кіндзерський Сергій Анатолійович Державне управління в гуманітарній сфері регіону України: стан та тенденції розвитку 25.00.02 - механізми державного управління 27.06.2006 Анотація
133 Работа Юрій Іванович Зв’язки з громадськістю як інститут державного управління 25.00.01 - теорія та історія державного управління 02.02.2007 Анотація
134 Стецюк Наталія Миколаївна Розвиток процесу управління персоналом (на прикладі митної служби України) 25.00.03 - державна служба 17.05.2007 Анотація
135 Дадажонов Мухібулло Парламентаризм як основа розвитку держави: теорія і практика Республіки Таджикистан 25.00.01 - теорія та історія державного управління 18.05.2007 Анотація
136 Таршина Олена Станіславівна Формування механізмів державного управління зайнятістю в умовах інноваційного типу розвитку економіки 25.00.02 - механізми державного управління 21.06.2007 Анотація
137 Кушніренко Олександр Миколайович Державна підтримка розвитку транскордонного співробітництва 25.00.02 - механізми державного управління 04.10.2007 Анотація
138 Сербинська Тетяна Олександрівна Системнорівневий аналіз і моделювання суб’єктної складової державного управління 25.00.01 - теорія та історія державного управління 04.10.2007 Анотація
139 Купрій Володимир Олександрович Організації громадянського суспільства як суб’єкти вироблення державної політики 25.00.01 - теорія та історія державного управління 19.12.2007 Анотація
140 Нестеренко Людмила Олексіївна Розвиток психологічної культури державних службовців України 25.00.03 - державна служба 19.12.2007 Анотація
141 Радзієвський Ігор Анатолійович Трансформація системних характеристик державного управління в умовах глобалізації 25.00.01 - теорія та історія державного управління 20.12.2007 Анотація
142 Сацюк Ольга Володимирівна Особливості формування та розвитку понятійного апарату державного управління 25.00.01 - теорія та історія державного управління 21.02.2008 Анотація
143 Шпильовий Ігор Миколайович Державне регулювання у сфері природно-техногенної безпеки України 25.00.02 - механізми державного управління 28.03.2008 Анотація
144 Клименко Наталія Григорівна Особливості державного управління в умовах надзвичайних ситуацій: теоретичний та історичний аспекти 25.00.01 - теорія та історія державного управління 13.05.2008 Анотація
145 Орел Марія Григорівна Адміністративне реформування в Україні в умовах глобалізації: теоретико-методологічний аспект 25.00.01 - теорія та історія державного управління 13.05.2008 Анотація
146 Лагутов Юрій Ернестович Політико-управлінські засади взаємодії України з українською діаспорою в державах Європейського Союзу 25.00.01 - теорія та історія державного управління 14.05.2008 Анотація
147 Скиба Марина Валеріївна Механізм державного управління структурно-інноваційними зрушеннями в економіці України 25.00.02 - механізми державного управління 14.05.2008 Анотація
148 Козловський Євген Вікторович Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 11.06.2008 Анотація
149 Мисів Любомир Володимирович Особливості державного управління в сфері духовно-ціннісного розвитку українського суспільства 25.00.01 - теорія та історія державного управління 11.06.2008 Анотація
150 Воробей Раїса Борисівна Формування та становлення системи місцевих органів державної влади та управління в Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття (на прикладі Чернігівської губернії) 25.00.01 - теорія та історія державного управління 12.06.2008 Анотація
151 Лашкіна Марія Григорівна Концептуальні засади взаємодії органів державної влади та засобів масової інформації в умовах демократизації державного управління в Україні 25.00.01 - теорія та історія державного управління 27.11.2008 Анотація
152 Купрійчук Василь Михайлович Гуманізація державного управління в Україні: сутність та основні напрями 25.00.01 - теорія та історія державного управління 22.01.2009 Анотація
153 Виноградов Олег Всеволодович Механізми державного управління багатоканальним фінансуванням системи охорони здоров’я України 25.00.02 - механізми державного управління 19.03.2009 Анотація
154 Ілюк Тетяна Михайлівна Урядові інформаційні кампанії з європейської інтеграції в Польщі: теоретико-методологічний підхід 25.00.01 - теорія та історія державного управління 19.03.2009 Анотація
155 Романенко Євген Олександрович Оцінювання ефективності і результативності євроатлантичної політики України 25.00.02 - механізми державного управління 21.05.2009 Анотація
156 Горбатюк Світлана Євгенівна Державне регулювання соціальної роботи в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 23.09.2009 Анотація
157 Мельничук Лариса Михайлівна Державне регулювання розвитку соціального інституту сім’ї в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 23.09.2009 Анотація
158 Попова Вікторія Вікторівна Удосконалення податкової політики України в умовах євроінтеграції 25.00.02 - механізми державного управління 22.10.2009 Анотація
159 Радзімовська Світлана Федорівна Державне управління інфраструктурою ринку цінних паперів України 25.00.02 - механізми державного управління 23.10.2009 Анотація
160 Демедишина Наталія Іванівна Розвиток комунікативної компетентності державних службовців засобами модульної технології навчання 25.00.03 - державна служба 26.11.2009 Анотація
161 Москаленко Світлана Олексіївна Громадські організації як суб’єкти формування та реалізації соціальної політики в Україні 25.00.01 - теорія та історія державного управління 26.11.2009 Анотація
162 Плоский Костянтин Вікторович Молодіжний громадський рух як чинник державотворення в Україні 25.00.01 - теорія та історія державного управління 16.12.2009 Анотація
163 Канавець Марина Володимирівна Вплив молодіжного руху на формування та реалізацію державної політики України 25.00.01 - теорія та історія державного управління 17.12.2009 Анотація
164 Онищук Світлана Василівна Державно-управлінські механізми адаптації до професійної діяльності (на прикладі звільнених працівників внутрішніх справ України) 25.00.02 - механізми державного управління 17.12.2009 Анотація
165 Попченко Тетяна Петрівна Розвиток державно-управлінських механізмів протидії виникненню корупції у сфері охорони здоров’я в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 29.06.2010 Анотація
166 Криштоф Наталія Степанівна Фінансово-економічні механізми державної політики щодо розвитку малого та середнього підприємництва в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 30.06.2010 Анотація
167 Лисенко Людмила Іванівна Тенденції державного регулювання підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів з державного управління 25.00.01 - теорія та історія державного управління 13.10.2010 Анотація
168 Слупський Борис Віталійович Державне управління розвитком електроенергетики в контексті європейської інтеграції України 25.00.01 - теорія та історія державного управління 14.10.2010 Анотація
169 Мєзєнцева Наталія Борисівна Державне регулювання суспільних відносин в галузі охорони здоров’я України: історичні та правові аспекти 25.00.01 - теорія та історія державного управління 14.10.2010 Анотація
170 Небожук Роман Андрійович Державна політика щодо релігії та Церкви: порівняльний аналіз українського і російського досвіду 25.00.01 - теорія та історія державного управління 10.11.2010 Анотація
171 Стрілець Микола Іванович Професійний рекрутинг у системі державної служби України 25.00.03 - державна служба 10.11.2010 Анотація
172 Яценко Олег Анатолійович Державний контроль за діяльністю іноземних військових формувань в Україні: особливості реалізації та механізми удосконалення 25.00.02 - механізми державного управління 15.12.2010 Анотація
173 Філонюк Олександр Феодосійович Державне регулювання страхової справи в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 16.12.2010 Анотація
174 Прудиус Леся Василівна Управління якістю професійного навчання державних службовців в Україні: теоретико-організаційний аспект 25.00.03 - державна служба 20.01.2011 Анотація
175 Шевцова Юлія Миколаївна Суспільні механізми залучення молоді до управлінської діяльності в органах державної влади 25.00.02 - механізми державного управління 01.03.2011 Анотація
176 Кошева Алла Михайлівна Державне регулювання розвитку житлової сфери України 25.00.01 - теорія та історія державного управління 01.03.2011 Анотація
177 Сіцінська Майя Володимирівна Попередження професійної деформації державних службовців в Україні: соціально-психологічні аспекти 25.00.03 - державна служба 02.03.2011 Анотація
178 Кравченко Оксана Михайлівна Механізм мотивації в системі державного управління 25.00.02 - механізми державного управління 02.03.2011 Анотація
179 Буханевич Андрій Іванович Публічний контроль за діяльністю органів державної влади: теоретико-методологічний аналіз 25.00.01 - теорія та історія державного управління 27.04.2011 Анотація
180 Кушнірова Галина Петрівна Формування професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування 25.00.03 - державна служба 18.05.2011 Анотація
181 Мельников Олександр Григорович Державне управління у сфері прикордонної безпеки в умовах європейської інтеграції України 25.00.01 - теорія та історія державного управління 19.05.2011 Анотація
182 Григорович Василь Романович Державне управління процесами підготовки та прийняття управлінських рішень в системі охорони здоров’я України 25.00.02 - механізми державного управління 21.06.2011 Анотація
183 Гаврилюк Алла Михайлівна Державне регулювання комунікаційного забезпечення туристичної індустрії в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 21.06.2011 Анотація
184 Шатило Олексій Анатолійович Механізми забезпечення національних інтересів в інвестиційній сфері геоекономічних процесів 25.00.02 - механізми державного управління 22.06.2011 Анотація
185 Сорока Ростислав Юрійович Застосування механізмів державного управління у формуванні промислової політики в процесі Європейської інтеграції України 25.00.02 - механізми державного управління 15.09.2011 Анотація
186 Косинський Роман Валерійович Фінансовий контроль у системі державного управління господарськими процесами 25.00.02 - механізми державного управління 27.10.2011 Анотація
187 Личук Олександр Михайлович Вплив державного управління на розвиток національної податкової системи в контексті європейських вимог 25.00.01 - теорія та історія державного управління 16.11.2011 Анотація
188 Марецький Роман Анатолійович Державне регулювання суднобудівного комплексу в умовах реструктуризації економіки України 25.00.02 - механізми державного управління 16.11.2011 Анотація
189 Буренко Тамара Олексіївна Формування системи надання адміністративних послуг органами державної влади в Україні 25.00.01 - теорія та історія державного управління 17.11.2011 Анотація
190 Мустафаєва Уріє Сейтумеровна Удосконалення форм і методів професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування 25.00.03 - державна служба 26.01.2012 Анотація
191 Коліжук Олена Олександрівна Державне управління зовнішньоекономічною діяльністю України в умовах європейської інтеграції 25.00.01 - теорія та історія державного управління 23.02.2012 Анотація
192 Грай Марина Петрівна Державно-службові відносини в Україні: стан та напрями розвитку 25.00.03 - державна служба 15.03.2012 Анотація
193 Дарчин Богдан Степанович Державне регулювання системи з надання населенню України кардіологічної допомоги на регіональному рівні 25.00.02 - механізми державного управління 25.04.2012 Анотація
194 Богданова Наталія Миколаївна Система мотивації молоді до державної служби 25.00.03 - державна служба 25.04.2012 Анотація
195 Сидоренко Павло Володимирович Кадрова політика в місцевих органах виконавчої влади України: сутність та тенденції розвитку 25.00.03 - державна служба 30.05.2012 Анотація
196 Шапран Олена Юріївна Оцінювання результативності професійної діяльності державних службовців України у сфері надання соціальних послуг 25.00.03 - державна служба 06.06.2012 Анотація
197 Красняков Євген Васильович Державна політика в галузі освіти в Україні: теоретико-історичний аспект 25.00.01 - теорія та історія державного управління 06.06.2012 Анотація
198 Власенко Оксана Вікторівна Механізми державного регулювання захисту громадян від негативних інформаційних впливів 25.00.02 - механізми державного управління 06.07.2012 Анотація
199 Унгурян Павло Якимович Інформаційна складова стратегії сталого розвитку України 25.00.01 - теорія та історія державного управління 06.07.2012 Анотація
200 Приймак Юрій Юрійович Механізми управління національними інформаційними ресурсами України в електронному урядуванні 25.00.02 - механізми державного управління 20.09.2012 Анотація
201 Ярощук Володимир Іванович Формування та реалізація державної політики розвитку високоурбанізованих територій 25.00.02 - механізми державного управління 20.09.2012 Анотація
202 Акуленко Любов Володимирівна Застосування механізмів співробітництва в Європейській політиці сусідства 25.00.02 - механізми державного управління 25.10.2012 Анотація
203 Твердохліб Олександр Степанович Формування та розвиток інформаційних державно-управлінських ресурсів України 25.00.01 - теорія та історія державного управління 25.10.2012 Анотація
204 Жабенко Лариса Володимирівна Розвиток системи професійного навчання міських голів в Україні 25.00.03 - державна служба 28.11.2012 Анотація
205 Сичова Майя Дмитрівна Формування міжетнічної толерантності в українському суспільстві: державно-управлінський аспект 25.00.01 - теорія та історія державного управління 28.11.2012 Анотація
206 Бучик Володимир Сергійович Спільна безпекова політика Європейського Союзу: управлінські аспекти 25.00.01 - теорія та історія державного управління 13.12.2012 Анотація
207 Устименко Олександр Володимирович Механізми державного управління системою військової освіти України 25.00.02 - механізми державного управління 13.12.2012 Анотація
208 Мороз Володимир Васильович Розвиток механізмів державного регулювання діяльності інститутів спільного інвестування в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 27.02.2013 Анотація
209 Тіньков Андрій Леонідович Запобігання та протидія політичній корупції в системі державного управління України 25.00.02 - механізми державного управління 27.02.2013 Анотація
210 Весельська Людмила Антонівна Механізми державного регулювання соціальної безпеки в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 27.03.2013 Анотація
211 Воробйова Оксана Петрівна Впровадження електронного бізнесу в Україні: державно-управлінський аспект 25.00.02 – механізми державного управління 24.04.2013 Анотація
212 Чулаєвська Марина Євгенівна Державне управління трудовою міграцією України в контексті європейської інтеграції 25.00.01 - теорія та історія державного управління 22.05.2013 Анотація
213 Фесянов Петро Олексійович Державне регулювання екологічної безпеки на рівні регіону 25.00.02 - механізми державного управління 18.06.2013 Анотація
214 Бондаренко Марина Юріївна Взаємодія громадсько-політичних рухів з органами державної влади як чинник розвитку державного управління в сучасній Україні 25.00.01 - теорія та історія державного управління 19.06.2013 Анотація
215 Дмитрук Павло Михайлович Інституціоналізація механізму державного регулювання економічної безпеки Автономної Республіки Крим 25.00.02 - механізми державного управління 03.07.2013 Анотація
216 Солоненко Ірина Іванівна Вплив Європейського Союзу на трансформаційні процеси в країнах Центрально-Східної Європи та Україні 25.00.01 - теорія та історія державного управління 25.06.2013 Анотація
217 Морозова Наталія Геннадіївна Сучасний стан і тенденції розвитку зайнятості у сфері державної служби України 25.00.03 - державна служба 10.10.2013 Анотація
218 Данильчук Ігор Афанасійович Державне регулювання системи медичного забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України: організаційно-правові засади 25.00.02 - механізми державного управління 13.11.2013 Анотація
219 Кравчун Олексій Степанович Вплив інноваційно-інвестиційної політики на структурну перебудову економіки в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 13.11.2013 Анотація
220 Онищенко Людмила Андріївна Державне регулювання ринку страхових послуг в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 14.11.2013 Анотація
221 Віленський Андрій Борисович Державне регулювання медичного забезпечення дітей в Україні: організаційні та правові аспекти 25.00.02 - механізми державного управління 12.12.2013 Анотація
222 Піддубчак Ольга Анатоліївна Соціалізація молодих політико-управлінських кадрів на державній службі в умовах суспільної трансформації в Україні 25.00.03 - державна служба 12.12.2013 Анотація
223 Слюсар Анатолій Миколайович Спеціальні податкові режими в системі державного регулювання економіки 25.00.02 - механізми державного управління 23.01.2014 Анотація
224 Григорчак Ігор Михайлович Взаємодія політичної та адміністративної еліт в умовах демократичного врядування в Україні 25.00.01 - теорія та історія державного управління 13.02.2014 Анотація
225 Шевцов Олександр Михайлович Механізми формування інтегрованої архітектури електронних комунікацій органів державної влади 25.00.02 - механізми державного управління 13.02.2014 Анотація
226 Дученко Ганна Вікторівна Державне регулювання податку на майно: організаційно-правові аспекти 25.00.02 - механізми державного управління 12.03.2014 Анотація
227 Калина Марина Сергіївна Особливості та напрями оптимізації державної євроінтеграційної політики України в умовах глобалізації 25.00.01 - теорія та історія державного управління 13.03.2014 Анотація
228 Жмудський Руслан Сергійович Механізми забезпечення політичної відповідальності в державному управлінні України 25.00.02 - механізми державного управління 10.04.2014 Анотація
229 Гаряча Юлія Петрівна Механізми державного управління адаптацією національного законодавства до надбань Спільноти (acquis communautaire) 25.00.02 - механізми державного управління 22.05.2014 Анотація
230 Надоша Олег Володимирович Механізми оптимізації державного управління в умовах сталого розвитку 25.00.02 - механізми державного управління 22.05.2014 Анотація
231 Побережна Віта Анатоліївна Формування та реалізація державної кадрової політики у сфері державної служби України 25.00.03 - державна служба 18.06.2014 Анотація
232 Філіпчук Василь Олександрович Європейська інтеграція як засіб державотворення в Україні 25.00.01 - теорія та історія державного управління 19.06.2014 Анотація
233 Любченко Андрій Володимирович Політико-управлінські засади становлення інституту парламентаризму в сучасній Україні 25.00.01 - теорія та історія державного управління 19.06.2014 Анотація

234

Горецька
Тетяна
Олександрівна

Європейський досвід підвищення ефективності управління людськими ресурсами на державній службі в Україні

25.00.03 -
державна служба

18.09.2014

Анотація

235

Плецан
Христина
Василівна

Успішність професійної діяльності державних службовців України: управлінський аспект

25.00.03 -
державна служба

23.10.2014

Анотація

236

Крейденко
Володимир
Вікторович

Модернізація механізмів інституційної взаємодії між Президентом України і Кабінетом Міністрів України

25.00.02 -
механізми державного управління

23.10.2014

Анотація

237

Пінчук
Андрій
Павлович

Формування ефективних механізмів державного регулювання фінансових послуг в Україні

25.00.02 -
механізми державного управління

19.11.2014

Анотація

238

Горбатюк
Вікторія
Ігорівна

Механізми надання адміністративних послуг у сфері управління державними фінансами

25.00.02 -
механізми державного управління

19.11.2014

Анотація

239

Міокова
Наталія
Володимирівна

Організаційно-правові механізми розвитку партнерства з міжнародними фінансовими організаціями у сфері інвестиційного розвитку

25.00.02 -
механізми державного управління

20.11.2014

Анотація

240

Гончаревська
Алла
Геннадіївна

Державне регулювання у сфері телебачення і радіомовлення України

25.00.02 -
механізми державного управління

20.11.2014

Анотація

241

Щур
Наталія
Олегівна

Вплив зовнішніх чинників на соціальну політику в Україні

25.00.01 -
теорія та історія державного управління

10.12.2014

Анотація

242

Сидорова
Ксенія
Геннадіївна

Політико-психологічний вимір підготовки та перепідготовки державних службовців в Україні

25.00.03 -
державна служба

22.01.2015

Анотація

243

Побережний
Володимир
Володимирович

Становлення запобігання і протидії корупції в органах виконавчої влади України

25.00.03 -
державна служба

05.02.2015

Анотація

244

Антонова
Олена
Ростиславівна

Взаємодія Верховної Ради України з неурядовими організаціями: державно-управлінський аспект

25.00.01 -
теорія та історія державного управління

18.03.2015

Анотація

245

Гирик
Максим
Анатолійович

Інституціоналізація участі громадян у здійсненні державного управління

25.00.02 -
механізми державного управління

19.03.2015

Анотація

246

Ринковий
Тарас
Петрович

Технологізація інформаційно-аналітичної діяльності в державному управлінні

25.00.02 -
механізми державного управління

22.04.2015

Анотація

247

Рудалєва
Леся
Вікторівна

Державне регулювання банківської діяльності на фондовому ринку в умовах модернізації національної економіки

25.00.02 -
механізми державного управління

23.04.2015

Анотація

248

Самофалова Оксана Юріївна

Державна політика у сфері правозахисту: механізми формування та реалізації

25.00.02 – механізми державного управління

14.05.2015

Анотація

249

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна

Державний контроль на регіональному рівні: організаційний аспект

25.00.02 – механізми державного управління

01.07.2015

Анотація

250

Потьомкіна
Юна Сергіївна

Теоретико-організаційні засади розмежування компетенцій державних службовців у процесі реалізації державно-службових відносин

25.00.03 –
державна служба

24.02.2016

Aref  

251

Шульга
Ірина Леонідівна

Політико-управлінські відносини в системі державного управління: тенденції, концепції, удосконалення

25.00.01 -
теорія та історія державного управління

24.02.2016

Aref   

252

ПОГРЕБНЯК
Юлія Валеріївна

Формування професійної готовності державних службовців до управління соціальними проектами

25.00.03 – державна служба

24.03.2016

Aref   

253

МАСЛОВА
Людмила Анатоліївна

Механізми державного регулювання в системі забезпечення духовної безпеки суспільства

25.00.02 – механізми державного управління

24.03.2016

Aref  

254

ПАВЛЮК Катерина Степанівна

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА НЕУРЯДОВИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

25.00.01 – теорія та історія державного управління

27.04.2016

Aref  

255

СМИРНОВА Наталія Семенівна

НАЦІОНАЛЬНІ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ

25.00.01 – теорія та історія державного управління

27.04.2016

Aref  

256

ЖУРАВЛЬОВ Андрій Володимирович

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

25.00.03 – державна служба

08.06.2016

Aref  

257

ГОЛУБ В'ячеслав Львович

ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА

25.00.01 – теорія та історія державного управління

25.10.2016

Про перенесення засідання СВР 
 1    2

Aref titul 
Aref 

258

ГРИШКО Євгеній Михайлович

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДІВ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ

25.00.01 – теорія та історія державного управління

25.10.2016

Про перенесення засідання СВР 
 1    2

Aref  

259

ПАЛАМАРЧУК Тетяна Петрівна

МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

25.00.02 – механізми державного управління

26.10.2016

Aref   

260

ТРЕБИК Людмила Петрівна

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ РЕГІОНУ: ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

25.00.03 – державна служба

29.11.2016

Aref   

261

ЛУГИНЯ Марина Вікторівна

РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

25.00.01 – теорія та історія державного управління

29.11.2016

Aref   

262

КРАСНІКОВ Денис Анатолійович

ФОРМУВАННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВИЯВЛЕННЯ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ДЕРЖАВІ

25.00.02 – механізми державного управління

30.11.2016

Aref   

263

КАШПУР Леся Миколаївна

УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

25.00.02 - механізми державного управління

15.12.2016

Aref   

264

РАШКОВСЬКА Ольга Володимирівна

ГРОМАДЯНСЬКА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

25.00.01 – теорія та історія державного управління

15.12.2016

Aref titul 
Aref   

265

ПЕЛИХ Анатолій Олександрович

ВОЄННО-ПОЛІТИЧНІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВ В УПРАВЛІННІ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ ЄВРОАТЛАНТИЧНИХ І ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН

25.00.01 - теорія та історія державного управління

21.02.2017

Aref  

266

ЗАВГОРОДНЯ Світлана Павлівна

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

25.00.01 - теорія та історія державного управління

21.02.2017

Aref  

267

ВЕРЦІМАГА Ірина Володимирівна

МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА РЕАЛІЗАЦІЄЮ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

25.00.02 – механізми державного управління

29.03.2017

Aref 

268

КОГУТЮК Віталій Юрійович

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСОМ В УКРАЇНІ (НА ОСНОВІ ДОСВІДУ КРАЇН ЄС)

25.00.01 - теорія та історія державного управління

29.03.2017

Aref 

269

БЕРЕЗА Олександр Дмитрович

ДЕРЖАВНА АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

25.00.01 - теорія та історія державного управління

26.04.2017

Aref  

270

ВОЗНИЙ Сергій Олександрович

МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
ЩОДО ФОРМУВАННЯ ДІЄЗДАТНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

25.00.02 – механізми державного управління

31.05.2017

Aref  

271

ЧЕРНЯХІВСЬКА Вікторія Валеріївна

ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: УКРАЇНА ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

25.00.01 – теорія та історія державного управління

29.06.2017

Aref  

272

ДУБІНСЬКА Вікторія Олександрівна

ФЕНОМЕН ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ УКРАЇНИ

25.00.01 - теорія та історія державного управління

29.06.2017

Aref 

273

ГОРБАНЬ Юлія Степанівна

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДОВКІЛЛЯ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

25.00.01 – теорія та історія державного управління

30.06.2017

Aref  

274

АЛІМОВА Світлана Леонідівна

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК

25.00.02 - механізми державного управління

30.06.2017

Aref  

275

ЗОЗУЛЯ Олексій Сергійович

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОТИБОРСТВА

25.00.01 – теорія та історія державного управління

27.09.2017

Aref  

276

ЧЕБЕРЯК Юлія Петрівна

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПОСЛУГ З УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ УКРАЇНИ

25.00.02 - механізми державного управління

27.09.2017

Aref  

277

БАРАНОВ Олександр Петрович

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СПЕЦІАЛЬНОЮ
СЛУЖБОЮ ТРАНСПОРТУ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

25.00.02 - механізми державного управління

24.10.2017

Aref  

278

КОСТРУБІЦЬКА Аліна Володимирівна

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

25.00.02 - механізми державного управління

24.10.2017

Aref 

279

ГОРБЛЮК Сергій Анатолійович

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ

25.00.02 - механізми державного управління

25.10.2017

Aref  

280

САМАРА Сергій Григорович

ВЗАЄМОДІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ З МІСЦЕВИМИ ДЕРЖАВНИМИ АДМІНІСТРАЦІЯМИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

25.00.02 - механізми державного управління

25.10.2017

Aref 

281

ЖУКОВСЬКА Галина Григорівна

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

25.00.01 - теорія та історія державного управління

14.12.2017

Aref

282

ПОЛІЩУК Ірина Вікторівна

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

25.00.02 – механізми державного управління

27.02..2018

Aref  

283

ВАСИЛЬЧЕНКО Оксана Юріївна

РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ НАРОДНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА В  УКРАЇНІ

25.00.01 - теорія та історія державного управління

27.02.2018

Aref  

284

КРИВОРУЧКО Ірина Василівна

ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР
ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

25.00.01 – теорія та історія державного управління

24.04.2018

Aref 

285

ДЯЧЕНКО Наталія Павлівна

ПРОГНОЗУВАННЯ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

25.00.02 – механізми державного управління

24.04.2018

Aref 

286

ДЕРГАЧ Анна Вадимівна

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УКРАЇНІ

25.00.02 - механізми державного управління

30.05.2018

Aref  

287

НІКІФОРОВА Інна Іванівна

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПОЛІТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА ПРОЦЕС ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ У ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ СУСПІЛЬСТВАХ

25.00.01 - теорія та історія державного управління

30.05.2018

Aref 

288

НОСИК Оксана Анатоліївна

РОЗВИТОК СЛУЖБИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДЕРЖАВНОГО ОРГАНУ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

25.00.03 – державна служба

03.07.2018

Aref 

289

СІТАРСЬКИЙ Сергій Миколайович

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

25.00.01 - теорія та історія державного управління

03.07.2018

Aref 

290

ДЕМІХОВ Олексій Ігорович

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

25.00.02 - механізми державного управління

18.09.2018

Aref 

291

ПАЛЬОХА Віталіна Василівна

МЕХАНІЗМИ АНАЛІТИЧНО-ПРОГНОСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

25.00.02 - механізми державного управління

11.10.2018

Aref 

292

САВРАНСЬКА Галина Миколаївна

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ ПАРТНЕРСТВОМ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

25.00.01 - теорія та історія державного управління

11.10.2018

Aref 

293

СЛОБОДЯН Володимир Ярославович

КОНСЕРВАТИЗМ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНИХ ЗАСАД УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

25.00.01 - теорія та історія державного управління

27.11.2018

Aref

294

АРТЕМЕНКО Олександр Валерійович

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

25.00.01 – теорія та історія державного управління

27.11.2018

Aref 

295

МУРАВИЦЬКА Ганна Василівна

ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ НАУКИ “ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ”

25.00.01 - теорія та історія державного управління

28.11.2018

Aref  

296

СУХЕНКО Володимир Володимирович

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИКО- АДМІНІСТРАТИВНИХ СИСТЕМ СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

25.00.01 – теорія та історія державного управління

12.12.2018

Aref 

297

МАТВЄЄНКО Олександр Васильович

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ НАД ОЗБРОЄННЯМ

25.00.01 - теорія та історія державного управління

12.12.2018

Aref  

 

 

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com