обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ

 

Інформація про дисертації,
захищені у спеціалізованій вченій раді Д 26.810.02
Національної академії державного управління при Президентові України
 


з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові здобувача

Тема дисертації

Шифр і назва наукової спеціальності

Дата захисту

Документи

1 Калінюк Наталія Валеріївна Удосконалення системи управління місцевими фінансовими ресурсами 25.00.04 - місцеве самоврядування 06.06.2005 Анотація
2 Кириллов Віктор Дмитрович Формування механізму державного регулювання інвестиційних процесів в економіці України 25.00.02 - механізми державного управління 07.06.2005 Анотація
3 Мамишев Андрій Валентинович Розвиток та вдосконалення контрольно-ревізійної системи в державному управлінні 25.00.02 - механізми державного управління 05.07.2005 Анотація
4 Долечек Володимир Станіславович Надання управлінських послуг населенню органами виконавчої влади України: організаційно-правовий аспект 25.00.02 - механізми державного управління 05.07.2005 Анотація
5 Семененко Віктор Васильович Державне регулювання процесів реструктуризації в реальному секторі економіки 25.00.02 - механізми державного управління 06.07.2005 Анотація
6 Жовнірчик Ярослав Федорович Розвиток територіальної організації місцевого самоврядування в Україні 25.00.04 - місцеве самоврядування 06.07.2005 Анотація
7 Ільченко-Сюйва Леся Василівна Державний механізм монетарної політики України в контексті європейської інтеграції 25.00.02 - механізми державного управління 06.09.2005 Анотація
8 Валентюк Інна Вікторівна Організаційно-економічні механізми державного регулювання туристичної сфери України 25.00.02 - механізми державного управління 06.09.2005 Анотація
9 Капінус Євгеній Валерійович Державне регулювання розвитку регіонального продовольчого комплексу України (на прикладі Черкаської області) 25.00.02 - механізми державного управління 04.10.2005 Анотація
10 Демчак Руслан Євгенійович Державне регулювання розвитку фондового ринку в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 01.11.2005 Анотація
11 Балдич Наталія Іванівна Державна політика фінансового вирівнювання місцевих бюджетів 25.00.02 - механізми державного управління 01.11.2005 Анотація
12 Крентовська Ольга Петрівна Управління державними соціальними гарантіями в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 06.12.2005 Анотація
13 Борщ Григорій Андрійович Організація діяльності органів місцевого самоврядування в сфері надання послуг зв’язку 25.00.04 - місцеве самоврядування 10.01.2006 Анотація
14 Грабовський В’ячеслав Альбертович Державно-громадське управління загальною середньою освітою на районному рівні 25.00.02 - механізми державного управління 07.02.2006 Анотація
15 Надюк Зіновій Олександрович Державне управління якістю медичної допомоги в системі охорони здоров’я України 25.00.02 - механізми державного управління 07.02.2006 Анотація
16 Кравчук Ірина Вікторівна Механізми державного управління процесом адаптації національного права до права ЄС: порівняльний аналіз 25.00.02 - механізми державного управління 07.03.2006 Анотація
17 Травянко Олександр Іванович Розвиток малих форм господарювання у взаємодії з органами місцевого самоврядування 25.00.04 - місцеве самоврядування 07.03.2006 Анотація
18 Курило Тетяна Миколаївна Державне управління підготовкою керівників для охорони здоров’я України в умовах європейської інтеграції 25.00.02 - механізми державного управління 10.05.2006 Анотація
19 Рудий Володимир Мирославович Державне регулювання автономізації закладів охорони здоров’я в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 10.05.2006 Анотація
20 Місюра Вадим Ярославович Особливості взаємодії політичних партій та органів місцевого самоврядування в розбудові громадянського суспільства в Україні (державно-управлінський аспект) 25.00.02 - механізми державного управління 13.06.2006 Анотація
21 Занфіров Віктор Анатолійович Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіону 25.00.02 - механізми державного управління 04.07.2006 Анотація
22 Шарий В’ячеслав Іванович Антикризові технології як механізм реалізації цілей державного управління 25.00.02 - механізми державного управління 24.10.2006 Анотація
23 Мартинюк Олена Іванівна Розвиток міжгалузевої взаємодії у державному управлінні охороною здоров’я населення України 25.00.02 - механізми державного управління 21.11.2006 Анотація
24 Кузнєцов Костянтин Володимирович Підвищення ефективності механізмів державного управління в контексті міжнародних податкових договорів України 25.00.02 - механізми державного управління 12.12.2006 Анотація
25 Загвойська Ольга Василівна Державне регулювання зайнятості сільського населення в умовах реформування аграрного сектора економіки 25.00.02 - механізми державного управління 06.02.2007 Анотація
26 Покрова Лариса Вячеславівна Інституціональні засади формування та функціонування обласних державних адміністрацій в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 13.03.2007 Анотація
27 Бікулов Дамір Тагірович Механізми державного регулювання ринків (на прикладі ринків металургійної продукції) 25.00.02 - механізми державного управління 13.03.2007 Анотація
28 Крикун Віктор Борисович Інститут банкрутства в системі державного регулювання ринкової економіки 25.00.02 - механізми державного управління 25.04.2007 Анотація
29 Попова Ірина Миколаївна Механізми реалізації державної етнонаціональної політики щодо національних меншин України: регіональний аспект 25.00.02 - механізми державного управління 09.10.2007 Анотація
30 Михальська Владислава Валеріївна Державне регулювання механізму формування освітнього середовища для малого та середнього підприємництва 25.00.02 - механізми державного управління 09.10.2007 Анотація
31 Жукова Лілія Анатоліївна Державне управління у сфері цивільного захисту в Україні: функціонально-структурний аспект 25.00.02 - механізми державного управління 04.12.2007 Анотація
32 Пілунський Ігор Вікторович Формування програм місцевого розвитку: теоретичні та прикладні засади 25.00.04 - місцеве самоврядування 29.01.2008 Анотація
33 Полтавець Валентина Дмитрівна Діяльність органів місцевого самоврядування щодо забезпечення якості надання громадських послуг 25.00.04 - місцеве самоврядування 20.11.2008 Анотація
34 Салієв Енвер Ібрагімович Механізми реалізації державної політики у сфері водопостачання в Автономній Республіці Крим 25.00.02 - механізми державного управління 20.11.2008 Анотація
35 Ребкало Микола Миколайович Державне управління у сфері виконання покарань (організаційно-правовий аспект) 25.00.02 - механізми державного управління 18.12.2008 Анотація
36 Малахівська Станіслава Едуардівна Методологічні аспекти формування інвестиційної політики органів місцевого самоврядування 25.00.04 - місцеве самоврядування 28.04.2009 Анотація
37 Федчун Ніна Олексіївна Конфлікти в діяльності органів місцевого самоврядування: причини, шляхи розв’язання та прогнозування 25.00.04 - місцеве самоврядування 29.04.2009 Анотація
38 Кухарчук Петро Михайлович Державно-громадське управління системою професійно-технічної освіти в Україні (регіональний аспект) 25.00.02 - механізми державного управління 29.04.2009 Анотація
39 Лещенко Василина Володимирівна Громадські лікарські організації як суб’єкти формування та реалізації державної політики України в галузі охорони здоров’я 25.00.02 - механізми державного управління 19.10.2009 Анотація
40 Попроцький Олександр Павлович Формування громадської думки: механізми державного регулювання інформаційних потоків 25.00.02 - механізми державного управління 19.10.2009 Анотація
41 Кононенко Віктор Миколайович Діяльність органів місцевого самоврядування з удосконаленням мережі підприємств сфери обслуговування 25.00.04 - місцеве самоврядування 20.10.2009 Анотація
42 Тимків Василь Миколайович Організація діяльності органів місцевого самоврядування: досвід Великобританії 25.00.04 - місцеве самоврядування 20.10.2009 Анотація
43 Павленко Яніна Петрівна Формування ринку громадських послуг органами місцевого самоврядування 25.00.04 - місцеве самоврядування 21.10.2009 Анотація
44 Бондаренко Володимир Дмитрович Тенденції розвитку органів самоорганізації населення в Україні 25.00.04 - місцеве самоврядування 21.10.2009 Анотація
45 Мариненко Віталій Олексійович Екологічна політика органів місцевої влади великих міст України 25.00.02 - механізми державного управління 26.01.2010 Анотація
46 Паращич Ігор Миронович Державні механізми забезпечення та захисту прав пацієнтів в Україні: стан і тенденції розвитку 25.00.02 - механізми державного управління 26.01.2010 Анотація
47 Іщенко Григорій Григорович Механізми державного регулювання природно-техногенної безпеки великих міст 25.00.02 - механізми державного управління 27.01.2010 Анотація
48 Деркач Юрій Васильович Механізми державного регулювання розвитку санаторно-курортного потенціалу Прикарпатського регіону України (організаційно-правові засади) 25.00.02 - механізми державного управління 23.02.2010 Анотація
49 Гурієвська Валентина Миколаївна Технології психологічного консультування у органах державної влади України 25.00.02 - механізми державного управління 24.02.2010 Анотація
50 Клюй Олег Васильович Механізми формування водоефективної політики з урахуванням вимог екологічної безпеки 25.00.02 - механізми державного управління 24.02.2010 Анотація
51 Буравльов Леонід Олександрович Механізми державного регулювання приватного сектора в галузі охорони здоров’я України 25.00.02 - механізми державного управління 24.03.2010 Анотація
52 Тохтарова Ільміра Меметівна Оцінювання державної політики у сфері етнонаціональних відносин в Автономній Республіці Крим 25.00.02 - механізми державного управління 24.03.2010 Анотація
53 Яловий Володимир Борисович Особливості здійснення місцевого самоврядування в столичній агломерації 25.00.04 - місцеве самоврядування 25.03.2010 Анотація
54 Гарькавий Ігор Борисович Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері розвитку виробничої та соціальної інфраструктури в містах 25.00.04 - місцеве самоврядування 17.05.2010 Анотація
55 Овчар Петро Андрійович Формування державної політики щодо підвищення конкурентноспроможності регіонів та розвитку їх потенціалу 25.00.02 - механізми державного управління 17.05.2010 Анотація
56 Даниляк Олександр Олександрович Державне регулювання розвитку природно-заповідної справи 25.00.02 - механізми державного управління 18.05.2010 Анотація
57 Афенкіна Ольга Гнатівна Інноваційні підходи в реалізації соціального захисту населення на регіональному рівні 25.00.02 - механізми державного управління 18.05.2010 Анотація
58 Бедрик Ірина Олексіївна Державне регулювання приватної стоматологічної діяльності в Україні: організаційно-правові засади 25.00.02 - механізми державного управління 19.05.2010 Анотація
59 Руликівський Володимир Петрович Державне управління в сфері забезпечення продовольчої безпеки України 25.00.02 - механізми державного управління 22.06.2010 Анотація
60 Бондаренко Ігор Самійлович Оптимізація владно-управлінських відносин в умовах реформування політичної системи в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 22.06.2010 Анотація
61 Усенко Оксана Володимирівна Місце і роль моделювання в державному управлінні освітою на сучасному етапі 25.00.02 - механізми державного управління 23.06.2010 Анотація
62 Чеботарьова Олена Костянтинівна Механізми державного управління земельними ресурсами великого промислового міста 25.00.02 - механізми державного управління 19.01.2011 Анотація
63 Дяченко Світлана Анатоліївна Державне регулювання розвитку ринку місцевих запозичень в Україні 25.00.04 - місцеве самоврядування 19.01.2011 Анотація
64 Дерун Тетяна Миколаївна Формування і реалізація державної політики розвитку малих міст України 25.00.02 - механізми державного управління 09.02.2011 Анотація
65 Щербакова Наталія Федорівна Механізми державного управління процесами надання послуг підприємцям 25.00.02 - механізми державного управління 09.02.2011 Анотація
66 Бережний Ярослав Вікторович Стратегічне планування в державному управлінні як аналітичний процес 25.00.02 - механізми державного управління 10.02.2011 Анотація
67 Будник Максим Анатолійович Трансформація системи державного управління України в умовах суспільно-політичних змін (регіональний аспект) 25.00.02 - механізми державного управління 05.04.2011 Анотація
68 Кулик Олександр Михайлович Особливості управлінської діяльності у сфері молодіжної політики в місті Києві 25.00.02 - механізми державного управління 05.04.2011 Анотація
69 Грищенко Ірина Миколаївна Організація діяльності районних рад в Україні: адаптація європейського досвіду належного врядування 25.00.04 - місцеве самоврядування 22.09.2011 Анотація
70 Горбик Володимир Миколайович Регуляторна діяльність органів місцевого самоврядування у сфері використання та охорони природних ресурсів 25.00.04 - місцеве самоврядування 03.11.2011 Анотація
71 Безпрозванна Валентина Михайлівна Механізми державного регулювання прав медичних працівників в Україні: стан і перспективи розвитку 25.00.02 - механізми державного управління 03.11.2011 Анотація
72 Ляховченко Людмила Анатоліївна Державне регулювання фінансування закладів охорони здоров’я в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 20.12.2011 Анотація
73 Капінос Микола Семенович Трансформація механізмів державного управління на регіональному рівні в сучасних умовах 25.00.02 - механізми державного управління 21.12.2011 Анотація
74 Медвідь Анатолій Петрович Механізми реалізації кадрової політики в системі Збройних Сил України 25.00.02 - механізми державного управління 21.12.2011 Анотація
75 Савченко Наталія Володимирівна Державне регулювання професійного навчання безробітних в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 27.02.2012 Анотація
76 Бойко Олена Петрівна Механізм реалізації прав громадян через місцеві ініціативи 25.00.04 - місцеве самоврядування 27.02.2012 Анотація
77 Бортейчук Роман Юрійович Механізми реалізації стратегічного управління в діяльності органів державної влади 25.00.02 - механізми державного управління 22.03.2012 Анотація
78 Комашенко Тетяна Андріївна Механізми розвитку інфраструктури інвестиційного ринку України 25.00.02 - механізми державного управління 22.03.2012 Анотація
79 Торбас Олександр Михайлович Організація діяльності органів місцевого самоврядування у сфері охорони громадського здоров’я 25.00.04 - місцеве самоврядування 23.03.2012 Анотація
80 Яцук Вікторія Анатоліївна Організаційно-правові засади відповідальності органів місцевого самоврядування в Україні 25.00.04 - місцеве самоврядування 27.04.2012 Анотація
81 Линдюк Олена Анатоліївна Механізми державного регулювання фінансового забезпечення пенсійної системи України 25.00.02 - механізми державного управління 29.05.2012 Анотація
82 Якимчук Сергій Петрович Формування управлінських рішень органами місцевого самоврядування 25.00.04 - місцеве самоврядування 29.05.2012 Анотація
83 Ромат Тетяна Євгенівна Механізми державного управління у сфері захисту інтелектуальної власності в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 14.06.2012 Анотація
84 Малюська Вікторія Анатоліївна Духовно-ціннісна взаємодія держави і Української Православної Церкви 25.00.02 - механізми державного управління 14.06.2012 Анотація
85 Кризська Руслана Юріївна Механізми державного регулювання інвестиційно-інноваційних процесів в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 15.06.2012 Анотація
86 Мелешко Микола Іванович Механізми державного регулювання ринку зерна України 25.00.02 - механізми державного управління 15.06.2012 Анотація
87 Товстуха Сергій Олексійович Державне управління у сфері безпеки дорожнього руху в умовах європейської інтеграції України 25.00.02 - механізми державного управління 19.10.2012 Анотація
88 Слобожан Олександр Володимирович Формування та організація діяльності юридичних служб органів місцевого самоврядування України 25.00.04 - місцеве самоврядування 27.11.2012 Анотація
89 Балдинюк Василь Михайлович Державне регулювання розвитку сільських територій адміністративного району 25.00.02 - механізми державного управління 27.11.2012 Анотація
90 Сергієнко Євгенія Вікторівна Організація взаємодії елементів системи місцевого самоврядування територіальної громади 25.00.04 - місцеве самоврядування 18.12.2012 Анотація
91 Дроник Віктор Сергійович Державне управління галуззю рибного господарства в умовах адміністративної реформи в Україні
25.00.02 - механізми державного управління
14.03.2013 Анотація
92 Попадюк Надія Іванівна Механізми формування державно-управлінської еліти: вітчизняний та зарубіжний досвід 25.00.02 - механізми державного управління 14.03.2013 Анотація
93 Кисельова Леся Анатоліївна Формування та реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства 25.00.02 - механізми державного управління 22.04.2013 Анотація
94 Банчук-Петросова Олена Вікторівна Механізми формування Президентського кадрового резерву сектору безпеки України 25.00.02 – механізми державного управління 22.04.2013 Анотація
95 Васюк Наталія Олегівна Механізми державного управління підготовкою керівних кадрів для системи охорони здоров’я в Україні 25.00.02 – механізми державного управління 23.04.2013 Анотація
96 Фролов Андрій Юрійович Інституціоналізація державного регулювання забезпечення продовольством населення України 25.00.02 – механізми державного управління 23.04.2013 Анотація
97 Корольчук Олена Ласлівна Механізм інформаційного забезпечення державного регулювання охорони репродуктивного здоров’я 25.00.02 – механізми державного управління 27.05.2013 Анотація
98 Висоцька Тетяна Євгенівна Механізм державного управління охороною здоров’я працівників цивільної авіації України 25.00.02 – механізми державного управління 27.05.2013 Анотація
99 Бодун Тетяна Іванівна Конфлікти в державно-управлінських відносинах України: технології попередження та розв’язання 25.00.02 – механізми державного управління 20.06.2013 Анотація
100 Запорожець Тетяна Володимирівна Державні механізми запобігання та врегулювання етнополітичних конфліктів 25.00.02 – механізми державного управління 21.06.2013 Анотація
101 Литвин Павло Вадимович Формування системи державного впливу на ринок страхових продуктів України 25.00.02 - механізми державного управління 24.09.2013 Анотація
102 Білоус Ірина Вадимівна Механізми державного регулювання безпечного материнства в Україні на регіональному рівні 25.00.02 - механізми державного управління 25.09.2013 Анотація
103 Дудка Володимир Володимирович Розвиток державного управління охороною здоров’я України на місцевому рівні 25.00.02 - механізми державного управління 29.10.2013 Анотація
104 Михайлов Віктор Миколайович Взаємодія органів місцевого самоврядування з органами державної влади у сфері запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 25.00.04 - місцеве самоврядування 27.11.2013 Анотація
105 Чепіга Тетяна Михайлівна Інноваційні технології управління комунальним майновим комплексом міста обласного значення 25.00.04 - місцеве самоврядування 28.11.2013 Анотація
106 Вишневська Олена Антонівна Статистичне забезпечення соціальної політики в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 20.02.2014 Анотація
107 Підкуйко Олександр Олександрович Особливості розвитку територіальних громад в аграрно-промислових регіонах України 25.00.04 - місцеве самоврядування 20.02.2014 Анотація
108 Брагінський Віктор Володимирович Державне управління транзитним потенціалом України в умовах глобалізації 25.00.02 - механізми державного управління 21.02.2014 Анотація
109 Безбах Наталія Володимирівна Формування державно-приватних партнерських відносин у сфері страхових послуг в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 21.02.2014 Анотація
110 Соболь Валерій Анатолійович Звернення громадян як механізм взаємодії держави та суспільства 25.00.02 - механізми державного управління 04.04.2014 Анотація
111 Кузьмінський Павло Йосифович Механізми державного управління системою розвитку та реформування медсестринства в Україні 25.00.02 - механізми державного управління 04.04.2014 Анотація

112

Месюк
Михайло
Петрович

Механізми регулювання взаємодії інститутів влади і громадянського суспільства: організаційно-правовий аспект

25.00.02 -
механізми державного управління

03.12.2014

Анотація

113

Жилка
Катерина
Іванівна

Розвиток механізму взаємодії з міжнародними організаціями у сфері державного управління охороною здоров’я дітей

25.00.02 -
механізми державного управління

27.01.2015

Анотація

114

Тодосова
Галина
Іванівна

Механізми державно-громадського управління загальною середньою освітою в Україні

25.00.02 -
механізми державного управління

27.01.2015

Анотація

115

Діденко
Олег
Григорович

Формування і реалізація державної політики національно-патріотичного виховання молоді в умовах соціокультурних трансформацій в Україні

25.00.02 -
механізми державного управління

28.01.2015

Анотація

116

Махиня
Роман
Анатолійович

Механізми формування та реалізації публічного управління в містах-мегаполісах

25.00.02 -
механізми державного управління

28.01.2015

Анотація

117

Синячов
Олександр
Петрович

Механізми державного регулювання доступу громадян до публічної інформації

25.00.02 -
механізми державного управління

11.03.2015

Анотація

118

Подобєд
Наталія
Володимирівна

Державна політика у сфері вирішення соціальних проблем молоді в Україні

25.00.02 -
механізми державного управління

11.03.2015

Анотація

119

Кацай
Ігор
Олександрович

Державне регулювання збалансованості природно-ресурсного потенціалу регіону

25.00.02 -
механізми державного управління

12.03.2015

Анотація

120

Красівський
Денис
Орестович

Механізми впровадження європейських стандартів політичного управління в Україні

25.00.02 -
механізми державного управління

12.03.2015

Анотація

121

Сирота
Оксана
Анатоліївна

Механізми державного управління інноваційно-інвестиційними процесами в умовах реформування відносин власності

25.00.02 -
механізми державного управління

29.04.2015

Анотація

122

Наместнік Вікторія Василівна

Громадські організації як суб’єкти формування і реалізації державної екологічної політики

25.00.02 – механізми державного управління

12.05.2015

Анотація

123

Корнієнко Світлана Костянтинівна

державна політика України у сфері соціального захисту дітей-інвалідів

25.00.02 – механізми державного управління

12.05.2015

Анотація

124

Пунда Анастасія Вячеславівна

Механізми державного управління у сфері протидії торгівлі людьми

25.00.02 – механізми державного управління

10.06.2015

Анотація

125

Скибун Олександр Жоржович

Механізми державного управління в сфері телекомунікацій

25.00.02 – механізми державного управління

10.06.2015

Анотація

126

Мордань Ольга Олексіївна

Державна політика щодо соціального захисту дітей, які залишилися без піклування батьків

25.00.02 - механізми державного управління

29.09.2015

aref 

127

Васюк Юрій Миколайович

Механізми реалізації податкового контролю в Україні: державно-управлінський аспект

25.00.02 - механізми державного управління

29.09.2015

aref 

128

Найда Інна Володимирівна

Механізми державного регулювання у сфері працевлаштування молодих спеціалістів

25.00.02 - механізми державного управління

17.11.2015

aref 

129

Лаврухін Владислав В’ячеславович

Реформування чинної моделі соціального захисту в системі пріоритетів державної соціальної політики в Україні

25.00.02 - механізми державного управління

17.11.2015

aref 

130

Кіпенко Михайло Федорович Моніторинг як інструмент публічного управління реформуванням житлово-комунального господарства.

25.00.02 - механізми державного управління

16.12.2015

Аref 

131

Власенко Роман Вікторович Механізми державного управління кадровим забезпеченням електронного урядування в Україні

25.00.02 - механізми державного управління

03.02.2016

Аref 

132

Телицька Віталіна Анатоліївна ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

25.00.04 - місцеве самоврядування

10.03.2016

Аref 

133

Немировська Ольга Валентинівна МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИМИ ОРГАНІЗМАМИ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

25.00.02 - механізми державного управління

19.04.2016

Аref 

134

Обуховська Тамара Іванівна ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В УКРАЇНІ

25.00.02 - механізми державного управління

19.04.2016

Аref 

135

Сторожев Роман Іванович КАДРОВИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ДЕРЖАВИ

25.00.02 - механізми державного управління

24.05.2016

Аref 

136

Лещенко Віктор Володимирович ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ

25.00.02 - механізми державного управління

21.09.2016 року

Аref 

137

Мещеряков Валерій Валентинович МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ В РЕГІОНАХ

25.00.02 - механізми державного управління

21.09.2016 року

Аref 

138

Фірсова Оксана Дмитрівна МЕХАНІЗМИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

25.00.02 - механізми державного управління

02.11.2016

Аref 

139

Сташенко Віталій Юрійович СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

25.00.02 - механізми державного управління

02.11.2016

Аref 

140

Верещак Василь Миколайович ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ВПРОВАДЖЕННЯМ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ КРИЗИ ЧИННОЇ МОДЕЛІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

25.00.02 - механізми державного управління

14.02.2017

Аref   

 

141

Петрук Ольга Володимирівна ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ У СФЕРІ РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

25.00.02 - механізми державного управління

14.02.2017

Аref   

142

Овчар Наталія Петрівна РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

25.00.02 - механізми державного управління

15.03.2017

Аref   

 

143

Шамрай Наталія Василівна ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ У МІСТАХ З РАЙОННИМ ПОДІЛОМ

25.00.04 – місцеве самоврядування

15.03.2017

Аref   

 

144

Левцов Сергій Вікторович ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СТОЛИЧНОМУ РЕГІОНІ

25.00.04 - місцеве самоврядування

05.04.2017

Аref   

145

ДУБОК Ірина Петрівна ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

25.00.02 – механізми державного управління

27.04.2017

Аref  

146

ДЕРЖАНОВСЬКА Снєжанна Леонідівна МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОГО ЛІДЕРСТВА У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДІТЕЙ: ДОСВІД КАНАДИ ДЛЯ УКРАЇНИ

25.00.02 - механізми державного управління

30.05.2017

Аref 

 

147

АНТОНЮК Віктор Васильович ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

25.00.02 - механізми державного управління

30.05.2017

Аref 

 

148

МОЧКОВ Олександр Борисович ОРГАНІЗАЦІЯ УЧАСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

25.00.04 – місцеве самоврядування

27.06.2017

Аref 

 

149

БАРАНОВ  Руслан Олександрович ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

25.00.02 – механізми державного управління

29.05.2018

Аref  Dis 1 2

 

150

БАРАНОВ  Сергій Олександрович ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕТІНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

25.00.02 - механізми державного управління

29.05.2018

Аref Dis
1 2 

 

151

БУНЧУК Микола Миколайович ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ
ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ

25.00.02 - механізми державного управління

26.06..2018

Аref Dis
1 2 

 

152

САВЕНОК Вячеслав Володимирович МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНІ УКРАЇНИ

25.00.04 - місцеве самоврядування

 

27.06.2018

Аref Dis
1 2 

 

153

ГЕРАСИМЕНКО Наталія Миколаївна МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ОБМІНУ ПОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

25.00.02 - механізми державного управління

 

17.09.2018

Аref Dis
1 2 

 

154

ГАНДЗЮК Артем Миколайович УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФРАКЦІЙНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПАРЛАМЕНТУ УКРАЇНИ

25.00.02 – механізми державного управління

 

30.10.2018

Аref Dis
1 2 

 

155

ІВЖЕНКО Інна Борисівна

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ІЗ СУБ’ЄКТАМИ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

25.00.04 - місцеве самоврядування

 

12.02.2019

Аref Dis
1 2 

 

156

СЕЛІВАНОВ Сергій Володимирович

МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

25.00.02 – механізми державного управління

 

15.05.2019

Аref Dis
1 2 

 

157

БРИЛЬ Марина Василівна

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

25.00.04 - місцеве самоврядування

 

15.05.2019

Аref Dis
1 2 

 

 

 

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com