обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ

ІНСТИТУТ ВИЩИХ КЕРІВНИХ КАДРІВ

 

Семенченко Андрій Іванович
директор Інституту
вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України (2015), Член Консультаційної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України з 1998 року, голова секції «Державна політика та державне регулювання у сфері розвитку інформаційного суспільства, інформатизації та електронного урядування» Експертної ради при Комітеті Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку, член Міжгалузевої ради з питань розвитку електронного урядування.

БІОГРАФІЯ

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Інститут утворено відповідно до Указу Президента України
“Про деякі питання діяльності Національної академії державного управління при Президентові України” від 14 серпня 2012 року № 471/2012.
Перевагами навчання в Інституті є: отримання практикоорієнтованих знань, створення додаткової мережі комунікацій з провідними фахівцями різних суспільних сфер і галузей, перспективи політичної та державної діяльності на найвищому рівні, можливість подальшої наукової роботи.

МІСІЯ ІНСТИТУТУ


Підготовка національної управлінської еліти, компетентних, інноваційних, творчих, ініціативних вищих керівних кадрів, здатних реалізувати суспільні реформи та сприяти подальшому розвитку громадянського суспільства.

Загальна тривалість освітньо-професійної програми на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра“Управління суспільним розвитком” за заочною та заочно-дистанційною формами навчання становить 2,5 роки.

Навчання за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” здійснюється на заочній формі (термін навчання – 2,5 роки) за спеціалізаціями: Багаторівневе врядування; Державно-приватні механізми менеджменту організацій;  Політичне управління суспільним розвитком.

Підготовку слухачів за спеціальністю “Управління суспільним розвитком” здійснюють науково-педагогічні працівники 13 кафедр та за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” 10 кафедр.

 

Інститут вищих керівних кадрів

FVKK@ukr.net

(044) 481-21-97;

(044) 483-14-57

Багаторівневе врядування

 

 

polituapa@yahoo.com

(044) 456-13-86

mistoua@gmail.com

(044) 456-82-77

infpol@ukr.net

(044) 455-69-66

 

Державно-приватні механізми менеджменту організацій

 

ekteor122@gmail.com

456-93-57

infpol@ukr.net

(044) 455-69-66

pravo_nadu@ukr.net

(044) 456-04-18

Політичне управління суспільним розвитком

 

 

kaf_parlament@i.ua

481-21-71

infpol@ukr.net

(044) 455-69-66

schoolha@ukr.net

(044) 456-48-79

ekteor122@gmail.com

456-93-57

ksgp@ukr.net

455-65-47

kadrovapolitika@ukr.net

455-66-75

polituapa@yahoo.com

(044) 456-13-86

uliki@rambler.ru

(044) 455-62-93

 

 

КАФЕДРИ

Станом на 28 квітня 2017 року загальний контингент слухачів Інституту становить 227 осіб, з яких 102 особи навчаються за державним замовленням і 125 осіб – за договором.

Серед слухачів та випускників Інституту – народні депутати України, заступники міністрів, голови державних комітетів, державних агентств, служб та їх заступники, заступники  голів облдержадміністрацій і облрад, голови райдержадміністраційі райрад, міські голови, керівникита заступники керівників  структурних підрозділів Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів державної влади, керівники підприємств, установ й організацій.

В Інституті проводяться тематичні, творчі зустрічіз відомими громадськими та політичними діячами, представниками освіти, науки, культури і мистецтва, охорони здоров’я, інтелектуальної та творчої діяльності.Викладачі і слухачі Інституту є активними учасниками таких заходів.

ПРІОРИТЕТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ:
• трансформація існуючої магістерської програми в освітньо-наукову магістерську програму та її міжнародна акредитація;
• перетворення освітньо-наукової магістерської програми в програму підготовки докторів філософії (PhD).
• встановлення міжнародних зав'язків з подібними навчальними закладами інших країн, особливо тими, що готують спеціалістів з програм Executive MPA та комплексних програм на зразок MPPA.
• розробка спільної магістерської програми з можливістю отримання подвійних дипломів.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Програма EGAP

 

Контакти
04050, м. Київ, вул. Пугачова 12/2, кім. 403, 411, 412
Тел./факс (+38044) 483-14-57, 481-21-97

03057, м. Київ, вул. Е.Потьє, 20,
Центр дистанційногонавчання
Тел. (+38044) 455-67-27

E-mail: fvkk@ukr.net
ОфіційнийсайтНАДУ: academy.gov.ua
Сторінка ІВКК: http://212.111.196.8:8081/fvkk/default.aspx

 

 

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com