Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
Інститут експертно-аналітичних та наукових досліджень

 

Клименко Наталія Григорівна

Т.в.о. директора Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень, кандидат наук з державного управління, доцент.


Біографія

 

 

Загальна інформація

Інститут експертно-аналітичних та наукових досліджень (далі – Інститут) утворено наказом президента Національної академії від 05 січня 2017 року № 10 «Про структуру Національної академії державного управління при Президентові України» на підставі рішень Вченої ради Національної академії від 27 жовтня 2016 року № 239/10-1 «Про Концепцію реформування та стратегію розвитку Національної академії державного управління при Президентові України на 2017-2021 роки» та від 22 грудня 2016 року № 241/12-15 «Про організаційно-функціональну структуру Національної академії державного управління при Президентові України».

 

 

ВІЗІЯ, МІСІЯ ТА ЦІЛІ ІНСТИТУТУ


Візія – інтегрований у європейський простір провідний центр наукового та екпертно-аналітичного забезпечення розвитку теорії та практики публічного управління (державного управління, місцевого врядування) в Україні.
Місія – створення наукових цінностей для забезпечення належного наукового та експертно-аналітичного супроводу реформ державного управління та місцевого самоврядування, професійного та інституціонального розвитку системи публічного управління та адміністрування в Україні.
Цілі – формування, поширення та впровадження  якісних наукових знань та експертно-аналітичних розробок для:

 • розвитку галузі науки «Державне управління» та галузі знань «Публічне управління та адміністрування»;
 • наукового забезпечення розвитку публічного управління та адміністрування в Україні, зокрема за такими напрямами діяльності:
  • наукова;
  • науково-організаційна
  • експертно-аналітична
  • консультативна;
  • проектна;
  • науково-комунікативна

Положення про інститут

Структура Інституту 

Центр соціальних та гуманітарних досліджень;
Центр досліджень економічної політики;
Центр досліджень державного управління та місцевого самоврядування;
Центр досліджень національної безпеки та конфліктів;
Центр політичних досліджень;
Центр досліджень інформаційної політики;
Відділ організації фундаментальних та прикладних досліджень.

 

 

 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ – Інститут забезпечує проведення за окремими темами та напрямами фундаментальних і прикладних наукових досліджень з актуальних питань у сфері державного управління, місцевого самоврядування, публічної служби, національної безпеки та конфліктів, соціального і гуманітарного розвитку, економічної та інформаційної політики, політичних відносин та ін. для забезпечення ефективного державного управління, конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ – Інститутом здійснюється науково-організаційна діяльність шляхом забезпечення організації, координації, організаційно-методичного та інформаційно-консультаційного супроводу процесу проведення у Національній академії конкурсного відбору проектів науково-дослідних робіт структурних підрозділів та регіональних інститутів Національної академії, що фінансуватимуться за рахунок коштів державного бюджету з актуальних питань галузі науки «Державне управління» та галузі знань «Публічне управління та адміністрування».

ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ – Інститут забезпечує проведення експертно-аналітичної роботи, спрямованої  на науково-методичний супровід діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема, щодо процесу розробки проектів управлінських рішень, а також участь у науковому супроводі реформ у різних сферах державного управління.

КОНСУЛЬТАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ – Інститут надає науково-методичну, інформаційно-аналітичну та консультативну допомогу кафедрам (науково-педагогічним працівникам, докторантам, аспірантам, здобувачам наукового ступеня, слухачам) та іншим структурним підрозділам Національної академії з тематики науково-дослідних робіт та інших наукових досліджень, що стосуються профілю діяльності Інституту.

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ – Забезпечення Інститутом та його структурними підрозділами розробки, організації та координації проектів, участь у проектній діяльності у партнерстві з вітчизняними та зарубіжними стейкхолдерами (навчальними закладами, науковими установами, органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими та приватними організаціями та ін.), спрямованій на підвищення ефективності державного управління.

НАУКОВО-КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ – Інститут забезпечує організацію та проведення спільно з іншими структурними підрозділами Національної академії науково-комунікативних заходів (конференцій, симпозіумів, форумів, круглих столів тощо) різного формату та рівня,  в тому числі за участю міжнародних організацій.

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ


1. Формування ефективної дослідницької системи Національної академії :

 • Удосконалення процедур щодо визначення тематики (сукупності пріоритетних напрямів) та тем фундаментальних та прикладних досліджень
 • Покращення системи організації, координації, виконання та звітування  фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт
 • Підвищення якості фундаментальних і прикладних наукових досліджень Національної академії та її регіональних інститутів
 • Удосконалення системи фінансування наукових та експертно-аналітичних досліджень
 • Модернізація організаційного забезпечення стратегії розвитку наукової діяльності Національної академії та Інституту
 • Створення умов для формування та розвитку кадрового й наукового потенціалу Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень та Національної академії

2. Забезпечення оптимального обміну та трансферу наукових знань:

 • Формування та реалізація інформаційної політики Інституту для популяризації наукових і експертно-аналітичних послуг, наукових продуктів Національної академії
 • Підвищення іміджу та посилення ролі Національної академії  у координації науково-дослідної та експертно-аналітичної роботи в науковій галузі «Державне управління» та галузі знань «Публічне управління та адміністрування”

3. Інноватизація наукових досліджень та експертно-аналітичних розробок:

 • Формування кваліфікованого суспільного запиту на наукові дослідження та експертно-аналітичні розробки Національної академії.

5. Інтернаціоналізація науково-дослідної діяльності Національної академії:

 • Розширення міжнародного партнерства та  транснаціональної кооперації.


РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ

 

КОНТАКТИ
 
04050, м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2 (каб. 219, 221)
Тел.: (044) 481-21-68
e-mail: ieasr@ukr.net

Сторінка у Фейсбуці: Інститут експертно-аналітичних та наукових досліджень
 

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com