обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ

СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ ПРО РОБОТУ УПРАВЛІННЯ

2015 рік
За звітний період було підготовлено й видано 109 назв навчально-методичної, наукової та довідкової літератури загальним обсягом 687,39 обл.-вид. арк., у тому числі: 3 монографії (7,1 обл.-вид. арк.), 4 підручника (77,63 обл.-вид. арк.), 3 навчальних посібника (71,76 обл.-вид. арк.), 3 конспекта лекцій (15,5 обл.-вид. арк.), 5 методичних розробок (12,24 обл.-вид. арк.), 10 періодичних фахових видань (90,96 обл.-вид. арк.), 10 конференцій (106,43 обл.-вид. арк.), 37 навчально-методичних матеріалів для слухачів ІПК (115,66 обл.-вид. арк), 28 авторефератів (52,0 обл.-вид. арк.). Інші видання – 6 назв (138,11 обл.-вид. арк.).

2014 рік
За звітний період було підготовлено та видано 186 назв навчально-методичної, наукової та довідкової літератури загальним обсягом 1044,99 обл.-вид. арк. і загальним тиражем 10 400 прим., у тому числі: 6 монографій, 4 підручники, 18 навчальних посібників, 10 методичних розробок, 10 періодичних фахових видань. Інші видання – 138 назв.

2013 рік
За звітний період було підготовлено та видано 203 назви навчально-методичної, наукової та довідкової літератури загальним обсягом 1231,09 обл.-вид. арк. і загальним тиражем 14 540 пр., у тому числі: 10 монографій, 5 підручників, 11 навчальних посібників, 88 навчально-методичних матеріалів та конспектів лекцій, 33 методичні розробки, 30 авторефератів кандидатських дисертацій, 16 авторефератів докторських дисертацій та ін.

2012 рік
За звітний період було підготовлено та видано 145 назв навчально-методичної, наукової та довідкової літератури загальним обсягом 1050,42 обл.-вид. арк. і загальним тиражем 55406 пр., у тому числі: 3 монографії, 1 підручник, 8 навчальних посібників, 32 навчально-методичних матеріали та конспекти лекцій, 11 методичних розробок, 34 автореферати кандидатських дисертацій, 7 авторефератів докторських дисертацій та ін.

2011 рік
За звітний період було підготовлено та видано 136 назв навчально-методичної, наукової та довідкової літератури загальним обсягом 1068,11 обл.-вид. арк. і загальним тиражем 17382 пр., у тому числі: 3 монографії, 1 підручник, 15 навчальних посібників, 26 методичних розробок, 23 автореферати кандидатських дисертацій, 8 авторефератів докторських дисертацій та ін.

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com