обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ

ІНСТИТУТ "ВИЩА ШКОЛА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ"

 

Романюк Сергій Андрійович  
директор Інституту «Вища школа державного управління», доктор економічних наук, доцент, заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України (2010-2011 рр.), перший заступник Міністра економіки України (2005-2010 рр.).

БІОГРАФІЯ

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Інститут «Вища школа державного управління», утворено відповідно до Указу Президента України “Про деякі питання діяльності Національної академії державного управління при Президентові України” від 14 серпня 2012 року №471/2012.
Вища школа державного управління – навчально-науковий Інститут Національної академії державного управління при Президентові України є провідним навчальним закладом в Україні з питань професійної підготовки управлінських кадрів для сфери публічного управління та адміністрування.

Вступне слово директора

Положення про Інститут

Структура Інституту

 

МІСІЯ ІНСТИТУТУ


підготовка високопрофесійних управлінських кадрів для органів державної влади та органів місцевого самоврядування для реалізації функцій держави у сфері публічного управління та адміністрування із числа випускників вищих навчальних закладів та молодих державних службовців.

державний кадровий потенціал сьогодні – це люди, готові самовіддано відстоювати державні інтереси як на світовому рівні, так і всередині країни. Це люди функціонально компетентні, спроможні застосовувати інноваційні інструменти врядування у сферах державного і регіонального управління, соціального розвитку, публічних фінансів, комунікацій, процедур та технологій управління людськими ресурсами. Це люди інтелектуально компетентні, здатні до аналітико-прогностичної діяльності, розробки і обґрунтування вибору найбільш ефективних рішень.

 

 

Щорічно в Інституті проводиться набір 50 слухачів на програму «Магістр державного управління (MPA)». Програма MPA – це стандарт, розроблений Національною академією державного управління при Президентові України спільно з Берлінською школою економіки і права за підтримки уряду Федеративної Республіки Німеччина.

Підготовку слухачів за спеціальністю “Публічне адміністрування” здійснюють науково-педагогічні працівники 15 кафедр

 

КАФЕДРИ

 

Викладання дисциплін у Вищій школі державного управління здійснюється українською та англійською мовами.
Слухачі навчаються за однією з трьох спеціалізацій:"Глобальне врядування", "Новий публічний менеджмент" та "Європейська інтеграція".
Навчання слухачів тривалістю 18 місяців включає стажування у органах державного управління в Україні, у тому числі Адміністрації Президента України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України та Апараті Верховної Ради України, а також в органах влади зарубіжних країн.
Випускники ВШДУ орієнтовані на вищі ешелони державної влади і керівні позиціїу приватному, комерційному секторах та провідних міжнародних організаціях як в Україні, так і за кордоном.
Слухачі, які успішно засвоїли програму навчання і достатньо володіють іноземною мовою, беруть участь у конкурсному відборі для стажування за кордоном та можуть продовжувати навчання в одному із закордонних вищих навчальних закладів.

 

КОНТАКТИ

04050, м. Київ, вул. Пугачова, 12/2
Тел.: (044) 481-21-98, (044) 481-21-86
e-mail: hspa@ukr.net
сайт: www.hspa.edu.ua

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com