обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ

ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ

Сторінка Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів

 

Гошовська Валентина Андріївна

директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, народний депутат України 2 і 3 скликань, державний службовець першого рангу, кавалер орденів «Княгині Ольги» ІІІ, ІІ, І ступенів, заслужений працівник народної освіти України, експерт Вищої атестаційної комісії України з напрямів філософія, політологія, соціологія.

 

БІОГРАФІЯ

 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Інститут утворено відповідно до Указу  Президента України
від 2 серпня 1995 року № 682 "Про затвердження Положення про Українську Академію державного управління при Президентові України та її загальної структури".

Положення про Інститут
Структура Інституту

 

МІСІЯ ІНСТИТУТУ
Професійний розвиток вищих керівних кадрів органів державної влади та місцевого самоврядування у галузі публічного управління та адміністрування, спрямований на підвищення їх професійної компетентності щодо здійснення ефективного управління в умовах змін та реформ.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Надання якісних освітніх послуг з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у галузі публічного управління та адміністрування на принципах:

 • цілеспрямованості, прогностичності та випереджувального характеру підвищення кваліфікації публічних службовців;
 • інноваційності та практичної спрямованості, гнучкості та мобільності, що передбачають своєчасні зміни в діяльності Інституту Національної академії відповідно до вимог сучасних систем управління державою, місцевого самоврядування;
 • індивідуалізації та диференціації підходів до формування нових професійних компетентностей публічних службовців у галузі публічного управління та адміністрування, засвоєння інноваційних технологій, форм і методів роботи у сучасних умовах професійної діяльності;
 • професіоналізму, конкурентоспроможності та результативності у наданні освітніх послуг;
 • відкритості та академічної доброчесності, наближеності освітніх послуг до місця проживання та проходження служби особи;
 • співробітництва з органами державної влади, місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, науковими, освітніми центрами, іншими інституціями;
 • гарантованості фінансового та іншого ресурсного забезпечення завдань і повноважень Інституту Національної академії.  

Впровадження єдиних підходів до формування змісту підвищення кваліфікації.

Надання науково-методичної, експертно-аналітичної, інформаційно-консультативної допомоги регіональним і галузевим закладам системи підвищення кваліфікації.

Участь у моніторингу функціонування системи підвищення кваліфікації та внесення пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання питань з підвищення кваліфікації.

Участь у проведенні прикладних наукових досліджень з підвищення кваліфікації, вивчення, узагальнення та впровадження вітчизняного і зарубіжного досвіду.
 

Щорічно в Інституті підвищують  кваліфікацію понад 4000 державних службовців 1-5 груп оплати праці, і посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад. Всього  з 1995 року в Інституті підвищили кваліфікацію близько 55000  державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Колектив Інституту працює над створенням сучасного освітнього середовища, орієнтованого на гармонізацію національних і міжнародних стандартів неперервної освіти; запровадження інноваційної діяльності та трансферу технологій в системі підвищення кваліфікації ( професійного навчання) державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та інших зацікавлених осіб.

Програми навчання спрямовані на вироблення умінь та навичок, необхідних для забезпечення ефективного управління; впровадження системних реформ; здійснення послідовних кроків в імплементації законодавства до європейських принципів, які висуваються до країн-кандидатів на вступ до ЄС, а також принципів “належного врядування”.

Інститутом налагоджено співпрацю з авторитетними вітчизняними політиками, державними діячами, керівниками органів державної влади, представниками інститутів громадянського суспільства, відомими науковцями і провідними експертами.

Інститутом спільно з кафедрою парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії успішно здійснено навчання працівників Апарату Верховної Ради України за професійною програмою “Політична корупція в парламентській діяльності: природа, прояви, запобігання”.

В Інституті створено належні умови та налагоджено методику поєднання теоретичного матеріалу з практико-орієнтованою спрямованістю змісту навчання, що сприяє веденню активного конструктивного діалогу. Проводяться виїзні заняття в Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України, районних державних адміністраціях м. Києва, в Центрі надання адміністративних послуг Київської міської державної адміністрації тощо.


Національна академія тісно  співпрацює з Федерацією професійних спілок України. У рамках виконання Меморандуму про співпрацю Інститутом проведено навчання голів всеукраїнських профспілок та територіальних професійних спілок України за програмою тематичнго короткострокового семінару “Стратегічні  пріоритети розвитку України в контексті реалізації програми “Стратегічні реформи - 2020”. Захід організовано з метою забезпечення цілестпрямованого процессу особистісного та професійного зростання, подальшого професійного розвитку профспілкових лідерів, здатних моделювати та керувати процессами розвитку профіспілкових організацій, досягати стратегічних цілей і результатів роботи.


За ініціативою Ради волонтерів Міністерства оборони України, ГО «Центр розвитку лідерства» та підтримки Національної академії в Інституті проведено навчання волонтерів Ради волонтерів Міністерства оборони України за напрямом “Публічне управління та адміністрування”. З урахуванням зростаючої ролі волонтерської діяльності в Україні як джерела нешаблонних підходів до суспільних викликів та громадської участі у їх вирішенні, одним із основних напрямів співробітництва, відповідно до Меморандуму, визначено розробку та реалізацію освітніх програм, що відповідають вимогам сучасного розвитку державного управління та місцевого самоврядування, сприяння у підготовці волонтерів до подальшої їх роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування; проведення спільних консультацій, здійснення допомоги у реалізації спільних програм тощо.В ході реалізації положень Меморандуму про співпрацю між Національною академією та Комітетом Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю в Інституті підвищили кваліфікацію 100 ветеранів війни та учасників антитерористичної операції в Україні за напрямом “Публічне управління та адміністрування”.

Навчальний курс “З фронту  до міністерства” розроблено та впроваджено Інститутом спільно з науково-педагогічними колективами кафедр і Центром дистанційного навчання Національної академії за спеціально підготовленою програмою з урахуванням пропозицій дирекції благодійної організації “Фонд Олександра Третьякова” та представників Проектного офісу зі створення Міністерства у справах ветеранів України.


У рамках роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю “Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку”, проведено чергове засідання Постійної комісії Вченої ради Національної академії з координації надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації  на тему: “Особливості запровадження ресурсно-мережевої моделі у професійному розвитку публічних службовців”.
 За результатами її роботи підготовлено рекомендації щодо пріоритетних напрямів впровадження навчання за освітніми онлайн-платформами відповідно до особистісних потреб та саморозвитку публічних службовців.


Інститут активно долучається до реалізації стратегії інтернаціоналізації діяльності Національної академії шляхом системної взаємодії із зарубіжними партнерами, міжнародними організаціями для участі у відповідних спільних проектах, зокрема, з Радою Європи; Національною школою управління ЕNA (Французька Республіка) щодо навчання міських голів, префектів, керівників Офісів реформ, голів об’єднаних територіальних громад, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад; Університетом прикладного менеджменту  (ФРН) щодо професійного навчання міських голів, підготовки тренерів-консультатнів з питань управління містом.

ПРІОРИТЕТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ

 • забезпечення механізму безперервної освіти у системі підвищення кваліфікації публічних службовців на основі компетентнісного та клієнто-орієнтованого підходах у галузі публічного управління та адміністрування на рівні кращих вітчизняних і міжнародних освітніх стандартів;
 • проведення науково-прикладних досліджень з підвищення кваліфікації публічних службовців у галузі публічного управління та адміністрування;
 • впровадження інновацій та механізмів трансферу технологій у здійсненні неперервної формальної, неформальної та інформальної освіти у галузі публічного управління та адміністрування, що сприяє підвищенню якості освіти;
 • забезпечення випереджального поступу надання навчально-методичної та консультативної допомоги регіональним інститутам державного управління Національної академії та закладам підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у галузі публічного управління та адміністрування;
 • модернізація структури Інституту Національної академії, яка направлена на розвиток лідерства, бізнес-навчання, маркетингових та інших освітніх послуг з підвищення кваліфікації у галузі публічного управління та адміністрування (у межах загальної штатної чисельності працівників Інституту);
 • запровадження гнучкої, мобільної системи надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації, здатної впроваджувати інноваційні зміни, оперативно реагувати на сучасні виклики суспільства та вирішувати питання науково-методичного, освітнього, фінансово-економічного, юридичного та господарського забезпечення, тендерних закупівель, які оголошуються органами влади.
 • забезпечення підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти незалежно від форм власності та підпорядкування у галузі публічного управління та адміністрування на договірних умовах;
 • проведення спільної наукової діяльності та розвиток стратегічного партнерства з вітчизняними та зарубіжними науковими і навчальними установами, організаціями, іншими суб’єктами господарювання шляхом системної участі в спільних вітчизняних та міжнародних наукових проектах і програмах, формування ефективної навчально-методичної комунікаційної взаємодії.


КОНТАКТИ

04119, м. Київ, вул. Пугачова 12/2
Тел.: (044) 482-30-92
Факс.: (044) 483-76-02
e-mail:  ipkkk@bigmir.net

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com