Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ

Сторінка Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів

 

Гошовська Валентина Андріївна

директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, народний депутат України 2 і 3 скликань, державний службовець першого рангу, кавалер орденів «Княгині Ольги» ІІІ, ІІ, І ступенів, заслужений працівник народної освіти України, експерт Вищої атестаційної комісії України з напрямів філософія, політологія, соціологія.

 

БІОГРАФІЯ

 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Інститут утворено відповідно до Указу  Президента України
від 2 серпня 1995 року № 682 "Про затвердження Положення про Українську Академію державного управління при Президентові України та її загальної структури".

Положення про Інститут
Структура Інституту

 

МІСІЯ ІНСТИТУТУ
Професійний розвиток вищих керівних кадрів органів державної влади та місцевого самоврядування у галузі публічного управління та адміністрування, спрямований на підвищення їх професійної компетентності щодо здійснення ефективного управління в умовах змін та реформ.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Надання якісних освітніх послуг з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у галузі публічного управління та адміністрування на принципах:

 • цілеспрямованості, прогностичності та випереджувального характеру підвищення кваліфікації публічних службовців;
 • інноваційності та практичної спрямованості, гнучкості та мобільності, що передбачають своєчасні зміни в діяльності Інституту Національної академії відповідно до вимог сучасних систем управління державою, місцевого самоврядування;
 • індивідуалізації та диференціації підходів до формування нових професійних компетентностей публічних службовців у галузі публічного управління та адміністрування, засвоєння інноваційних технологій, форм і методів роботи у сучасних умовах професійної діяльності;
 • професіоналізму, конкурентоспроможності та результативності у наданні освітніх послуг;
 • відкритості та академічної доброчесності, наближеності освітніх послуг до місця проживання та проходження служби особи;
 • співробітництва з органами державної влади, місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, науковими, освітніми центрами, іншими інституціями;
 • гарантованості фінансового та іншого ресурсного забезпечення завдань і повноважень Інституту Національної академії.  

Впровадження єдиних підходів до формування змісту підвищення кваліфікації.

Надання науково-методичної, експертно-аналітичної, інформаційно-консультативної допомоги регіональним і галузевим закладам системи підвищення кваліфікації.

Участь у моніторингу функціонування системи підвищення кваліфікації та внесення пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання питань з підвищення кваліфікації.

Участь у проведенні прикладних наукових досліджень з підвищення кваліфікації, вивчення, узагальнення та впровадження вітчизняного і зарубіжного досвіду.
 

Працівники Інституту взяли активну участь у написанні Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності у День української писемності й мови.

В Інституті проведено очно-дистанційне навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації у сфері публічного управління та адміністрування для уперше прийнятих на посади державної служби працівників Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

З нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи в Інституті відбувся круглий стіл «Ідеї демократії – основа українського суспільства».

Для працівників Київської обласної ради Інститутом організовано тематичний короткостроковий семінар на тему: «Ділова українська мова в публічному управлінні».

 

 

 

За сприяння Проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст», Інститутом спільно з кафедрою регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії проведено круглий стіл «Розвиток кадрового потенціалу місцевого самоврядування в Україні».
У рамках круглого столу відбулося засідання Постійної комісії Вченої ради Національної академії за активної участі  представників регіональних інститутів державного управління Національної академії, директорів обласних закладів підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.
У ході науково-практичного зібрання представлено професійну програму з підготовки управлінських кадрів з питань місцевого економічного розвитку.  

 

 

 

За ініціативи ГО «Академія парламентаризму» Інститутом спільно з кафедрою парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії у Верховній Раді України проведені науково-практичні дискусії на теми:
«Парламентаризм в Україні: запрошення до полілогу». Мета заходу –  об’єднання зусиль депутатів Верховної Ради України, науковців, громадськості та суб’єктів парламентської діяльності для формування незаангажованого експертно-аналітичного середовища як підґрунтя ефективного функціонування Парламенту України;

 

 

«Трансфер інновацій Наукової школи вітчизняного парламентаризму: відкритий форум».
Захід організовано з метою розбудови логістичної інфраструктури трансферу інновацій Наукової школи вітчизняного парламентаризму як власний внесок у процес становлення української держави.

Комунікативні заходи Інституту з фото за перше півріччя 2018 року

 

ПРІОРИТЕТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ

 • забезпечення механізму безперервної освіти у системі підвищення кваліфікації публічних службовців на основі компетентнісного та клієнто-орієнтованого підходах у галузі публічного управління та адміністрування на рівні кращих вітчизняних і міжнародних освітніх стандартів;
 • проведення науково-прикладних досліджень з підвищення кваліфікації публічних службовців у галузі публічного управління та адміністрування;
 • впровадження інновацій та механізмів трансферу технологій у здійсненні неперервної формальної, неформальної та інформальної освіти у галузі публічного управління та адміністрування, що сприяє підвищенню якості освіти;
 • забезпечення випереджального поступу надання навчально-методичної та консультативної допомоги регіональним інститутам державного управління Національної академії та закладам підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у галузі публічного управління та адміністрування;
 • модернізація структури Інституту Національної академії, яка направлена на розвиток лідерства, бізнес-навчання, маркетингових та інших освітніх послуг з підвищення кваліфікації у галузі публічного управління та адміністрування (у межах загальної штатної чисельності працівників Інституту);
 • запровадження гнучкої, мобільної системи надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації, здатної впроваджувати інноваційні зміни, оперативно реагувати на сучасні виклики суспільства та вирішувати питання науково-методичного, освітнього, фінансово-економічного, юридичного та господарського забезпечення, тендерних закупівель, які оголошуються органами влади.
 • забезпечення підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти незалежно від форм власності та підпорядкування у галузі публічного управління та адміністрування на договірних умовах;
 • проведення спільної наукової діяльності та розвиток стратегічного партнерства з вітчизняними та зарубіжними науковими і навчальними установами, організаціями, іншими суб’єктами господарювання шляхом системної участі в спільних вітчизняних та міжнародних наукових проектах і програмах, формування ефективної навчально-методичної комунікаційної взаємодії.


КОНТАКТИ

04119, м. Київ, вул. Академіка Ромоданова 12/2
Тел.: (044) 482-30-92
Факс.: (044) 483-76-02
e-mail:  ipkkk@bigmir.net

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com