обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ОПЛАТА ОНЛАЙН

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ

 

Гошовська Валентина Андріївна

директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, доктор політичних наук, професор. Заслужений працівник народної освіти України, завідувач кафедри парламентаризму та політичного менеджменту.

 

БІОГРАФІЯ

 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Інститут утворено відповідно до Указу  Президента України
від 2 серпня 1995 року № 682 "Про затвердження Положення про Українську Академію державного управління при Президентові України та її загальної структури".

Положення про Інститут
Структура Інституту

 

МІСІЯ ІНСТИТУТУ
Професійний розвиток вищих керівних кадрів органів державної влади та місцевого самоврядування у галузі публічного управління та адміністрування, спрямований на підвищення їх професійної компетентності щодо здійснення ефективного управління в умовах змін та реформ.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Надання якісних освітніх послуг з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
  • Впровадження єдиних підходів до формування змісту підвищення кваліфікації.
  • Надання науково-методичної, експертно-аналітичної, інформаційно-консультативної допомоги регіональним і галузевим закладам системи підвищення кваліфікації.
  • Участь у моніторингу функціонування системи підвищення кваліфікації та внесення пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання питань з підвищення кваліфікації.
  • Участь у проведенні прикладних наукових досліджень з підвищення кваліфікації, вивчення, узагальнення та впровадження вітчизняного і зарубіжного досвіду.

 

Щорічно в Інституті підвищують кваліфікацію понад 4000 державних службовців 1-5 груп оплати праці, і посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад. Всього  з 1995 року в Інституті підвищили кваліфікацію близько 50000  державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
Колектив Інституту працює над створенням сучасного освітнього середовища, орієнтованого на гармонізацію національних і міжнародних стандартів неперервної освіти; упровадження кращих практик.
Навчання в Інституті проводиться відповідно до Плану-графіка з урахуванням пріоритетних напрямів реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» щодо децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування.
З метою ефективної реалізації освітніх послуг з підвищення кваліфікації та забезпечення їх інноваційної складової в Інституті використовуються інноваційні моделі, інтерактивні методи навчання, сучасні технології передачі знань та новітні форми занять.
Програми навчання спрямовані на вироблення умінь та навичок, необхідних для забезпечення ефективного управління; впровадження системних реформ; здійснення послідовних кроків в імплементації законодавства до європейських принципів, які висуваються до країн-кандидатів на вступ до ЄС, а також принципів “належного врядування”.
Інститутом налагоджено співпрацю з авторитетними вітчизняними політиками, державними діячами, керівниками органів державної влади, представниками інститутів громадянського суспільства, відомими науковцями і провідними експертами.
В Інституті створено належні умови та налагоджено методику поєднання теоретичного матеріалу з практико-орієнтованою спрямованістю змісту навчання, що сприяє веденню активного конструктивного діалогу. Проводяться виїзні заняття в Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України, районних державних адміністраціях м. Києва, в Центрі надання адміністративних послуг Київської міської державної адміністрації тощо.
Інститут активно долучається до реалізації стратегії інтернаціоналізації діяльності Національної академії шляхом системної взаємодії із зарубіжними партнерами, міжнародними організаціями для участі у відповідних спільних проектах, зокрема, з Радою Європи; Національною школою управління – ЕNA (Французька Республіка) щодо навчання міських голів, префектів, керівників Офісів реформ, голів об’єднаних територіальних громад, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад; Університетом прикладного менеджменту  (ФРН) щодо професійного навчання міських голів, підготовки тренерів-консультатнів з питань управління містом.
В Інституті діє Вчена рада – дорадчий колегіальний орган, метою діяльності якої є забезпечення якості освітніх послуг, належного рівня здійснення науково-методичної та навчальної діяльності з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.
Одним із основних напрямів співпраці Інституту з регіональними та галузевими закладами системи підвищення кваліфікації є забезпечення роботи постійної комісії Вченої ради Національної академії з координації надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації.

ПРІОРИТЕТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ

  • Участь у запровадженні положень Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців.
  • Надання якісних освітніх послуг, запровадження неформального та інформального навчання (передбачає організацію електронного навчання, у т.ч. дистанційного навчання, електронних онлайн-курсів, освітніх ІТ-технологій тощо), а також накопичувальної системи кредитів за результатами їх неформального навчання.
  • Сприяння у створенні комунікативної платформи та дискусійного майданчику шляхом викладання навчальних модулів (тем) і проведення консультацій авторитетними вітчизняними та іноземними політиками, державними та громадськими діячами, представниками органів державної влади та інститутів громадянського суспільства, науковими працівниками та провідними фахівцями-експертами.
  • Створення єдиного електронного освітньо-навчального середовища та запровадження електронної системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.


КОНТАКТИ

04119, м. Київ, вул. Пугачева 12/2
Тел.: (044) 482-30-92
Факс.: (044) 483-76-02
e-mail:  ipkkk@bigmir.net

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com