обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ

 

Гошовська Валентина Андріївна

директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, доктор політичних наук, професор. Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри парламентаризму та політичного менеджменту.

 

БІОГРАФІЯ

 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Інститут утворено відповідно до Указу  Президента України
від 2 серпня 1995 року № 682 "Про затвердження Положення про Українську Академію державного управління при Президентові України та її загальної структури".

Положення про Інститут
Структура Інституту

 

МІСІЯ ІНСТИТУТУ
підвищення кваліфікації керівного складу органів державної влади і органів місцевого самоврядування, що передбачає чітку спрямованість на формування системи знань і умінь, які складають основу професійної компетентності управлінських кадрів, їх підготовленість до здійснення ефективного управління в умовах змін та реформ.

Щорічно в Інституті підвищують кваліфікацію понад 4000 державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад. Всього  з 1995 року в Інституті підвищили кваліфікацію близько 50000  державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
Навчання в Інституті проводиться відповідно до Плану-графіка з урахуванням пріоритетних напрямів реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» щодо децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування.
Програми навчання спрямовані на вироблення умінь та навичок, необхідних для забезпечення ефективного управління; впровадження системних реформ; здійснення послідовних кроків в імплементації законодавства до європейських принципів, які висуваються до країн-кандидатів на вступ до ЄС, а також принципів “належного врядування”.
Інститутом налагоджено співпрацю з авторитетними вітчизняними політиками, державними діячами, керівниками органів державної влади, представниками інститутів громадянського суспільства, відомими науковцями і провідними експертами.
У навчальний процес впроваджено новітні інтерактивні методи підвищення кваліфікації управлінських кадрів.
Проводяться виїзні заняття в Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України, районних державних адміністраціях м. Києва, в Центрі надання адміністративних послуг Київської міської державної адміністрації тощо
У співпраці Інституту з Радою Європи  розроблено серію “Бібліотека лідера місцевого самоврядування” для посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, видано словник термінів “Лідерство в місцевому самоврядуванні”.
В Інституті діє Вчена рада – дорадчий колегіальний орган, метою діяльності якої є забезпечення якості освітніх послуг, належного рівня здійснення науково-методичної та навчальної діяльності з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.
Одним із основних напрямів співпраці Інституту з регіональними та галузевими закладами системи підвищення кваліфікації є забезпечення роботи Координаційної ради Національної академії державного управління при Президентові України з надання методичної допомоги регіональним і галузевим закладам підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.

ПРІОРИТЕТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ

• максимальне наближення рівня професійної компетентності слухачів до профілів професійної компетентності посад державних службовців шляхом формування знань і умінь, необхідних для виконання посадових обов’язків в умовах реалізації реформ; 
• оновлення  існуючих та запровадження нових професійних програм підвищення кваліфікації, для голів районних державних адміністрацій, уперше прийнятих на державну службу державних службовців та новообраних посадових осіб місцевого самоврядування, керівників та організаторів навчання закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, державних службовців категорій  “А” і “Б”, посадових осіб місцевого самоврядування I–IV категорій посад та депутатів місцевих рад;
• запровадження новітніх інтерактивних технологій навчання та форм занять,  які проходять у форматі діалогу, панельних дискусій і обміну думками з актуальних проблем державного управління та державної служби.


КОНТАКТИ

04119, м. Київ, вул. Мельникова, 36/1
Тел.: (044) 482-30-92
Факс.: (044) 483-76-02
e-mail:  ipkkk@academy.gov.ua

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com