обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ОПЛАТА ОНЛАЙН

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
Інститут публічного управління та адміністрування

Інститут публічного управління та адміністрування – це навчально-науковий інститут, який утворено наказом президента Національної академії від 05 січня 2017 року № 10 «Про структуру Національної академії державного управління при Президентові України» .

Інститут публічного управління та адміністрування здійснює підготовку висококваліфікованих кадрів для сфери публічного управління, спроможних аналізувати, формувати та реалізовувати державну політику, ефективно виконувати управлінські функції, надавати якісні адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, розвитку демократії, забезпечення прав і свобод людини.

Підготовка в Інституті публічного управління та адміністрування спрямована на здійснення професійної діяльності випускників Національної академії :

  • в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших органах, установах, на які поширюється дія Законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”;
  •  в організаціях громадянського суспільства;
  • на підприємствах, установах і організаціях різних форм власності;
  • в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.

Слухачі Інституту здобувають кваліфікацію магістра за освітньо-професійною програмою другого рівня вищої освіти «Публічне управління та адміністрування» за наявності диплома бакалавра, спеціаліста, магістра.

Обсяг освітньо-професійної програми становить 90 кредитів ЄКТС.
Строк (підготовки)для вступників 2016 та 2017 років:

  • за очною (денною) формою навчання становить 18 місяців,
  • за очною (вечірньою) та заочною (заочно-дистанційною) формами навчання - 30 місяців.

Для вступників 2018 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 року № 482 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” строк підготовки за всіма формами навчання становить 16 місяців.

Викладання дисциплін забезпечують науково-педагогічні працівники 11 кафедр Національної академії державного управління при Президентові України.

Офіційна назва Інституту:
українською мовою – Інститут публічного управління та адміністрування Національної академії державного управління при Президентові України (ІПУА);
англійською мовою – Institute of Public Management and Administration of the National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine (IPMA).

КОНТАКТИ
 
 04050, м. Київ, вул. Антона Цедіка (Е.Потьє), 20
тел.: (044) 456-22-49; (044) 456-73-58, (044) 455-67-47
e-mail: ipua_nadu@ukr.net


 

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com