Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
Інститут публічного управління та адміністрування

Керівництво

 

Дегтярьова Ія Олександрівна

директор Інституту публічного управління та адміністрування, доктор наук з державного управління, доцент

 

 

 

 

Коваленко Наталія Вікторівна

заступник директора Інституту публічного управління та адміністрування, кандидат наук з державного управління

 

 

 

 

 

Москаленко Світлана Олексіївна

заступник директора Інституту публічного управління та адміністрування, кандидат наук з державного управління

 

 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Інститут публічного управління та адміністрування утворено наказом президента Національної академії від 05 січня 2017 року № 10 «Про структуру Національної академії державного управління при Президентові України» на підставі рішень Вченої ради Національної академії від 27 жовтня 2016 року № 239/10-1 «Про Концепцію реформування та стратегію розвитку Національної академії державного управління при Президентові України на 2017-2021 роки» та від 22 грудня 2016 року № 241/12-15 «Про організаційно-функціональну структуру Національної академії державного управління при Президентові України».

МІСІЯ ІНСТИТУТУ

Підготовка висококваліфікованих кадрів для системи публічного управління та адміністрування, спроможних аналізувати, формувати та реалізовувати публічну політику, ефективно реалізовувати управлінські функції, надавати якісні публічні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, розвитку демократії, забезпечення прав і свобод людини.

 

Інститут публічного управління та адміністрування (далі - Інститут) є навчально-науковим інститутом Національної академії і відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує підготовку фахівців з вищою освітою за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими програмами на другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях;

бере участь у підготовці науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації для забезпечення навчально-наукової діяльності;

забезпечує системні зв'язки наукової, загальноосвітньої, фундаментальної та фахової складових вищої освіти, а також поєднання наукової та освітньої діяльності;

організовує впровадження результатів наукових досліджень та новітніх технологій навчання в освітній процес;

бере участь у реалізації практико-орієнтованого навчання слухачів Інституту;

бере участь у розробленні відповідних складових стандартів вищої освіти;

організовує проведення наукових та науково-методичних конференцій, семінарів, круглих столів;

 

організовує проведення інформаційної, виховної та культурно-просвітницької діяльності

Положення про Інститут

Структура Інституту


Для визначення перспектив розвитку Інституту, вирішення питань щодо підготовки магістрів, докторів філософії та докторів наук з публічного управління, в Інституті створена Вчена рада

Положення про Вчену раду Інституту
Склад Вченої Ради Інституту
Рішення Вченої ради Інституту
Матеріали науково-комунікативних заходів
Школа педагогічної майстерсності

КОНТАКТИ:
  04050, м. Київ, вул. Антона Цедіка (Е.Потьє), 20 
тел.: (044) 456-22-49; (044) 456-73-58, (044) 455-67-47
e-mail: ipua.nadu@gmail.com 

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com