обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ОПЛАТА ОНЛАЙН

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
Інститут публічного управління та адміністрування

Інститут публічного управління та адміністрування – це навчально-науковий інститут, який утворено наказом президента Національної академії «Про структуру Національної академії державного управління при Президентові України» від 05 січня 2017 року № 10.

Директором Інституту призначено Розпутенка Івана Васильовича, доктора наук з державного управління, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України.

Інститут публічного управління та адміністрування здійснює підготовку висококваліфікованих кадрів для сфери публічного управління, спроможних розробляти, аналізувати та реалізовувати державну політику, ефективно виконувати управлінські функції, надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, розвитку демократії, забезпечення прав і свобод людини.

Слухачі Інституту здобувають кваліфікацію магістра за освітньо-професійною програмою другого рівня вищої освіти «Публічне управління та адміністрування»за наявності диплома бакалавра, спеціаліста, магістра.

Обсяг освітньо-професійної програми становить 90 кредитів ЄКТС.
Тривалість навчання: за очною (денною) - 1,5 роки;
за очною (вечірньою)
та заочною (заочно-дистанційною) формами навчання - 2,5 роки.

Викладання дисциплін забезпечують науково-педагогічні працівники 11 кафедр Національної академії державного управління при Президентові України.

Офіційна назва Інституту:
українською мовою – Інститут публічного управління та адміністрування Національної академії державного управління при Президентові України (ІПУА);
англійською мовою – Institute of Public Management and Administration of the National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine (IPMA).

КОНТАКТИ
 
 04050, м. Київ, вул. Антона Цедіка (Е.Потьє), 20
тел.: (044) 456-22-49; (044) 456-73-58, (044) 455-67-47
e-mail: ipua_nadu@ukr.net


 

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com