Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
Система забезпечення якості вищої освіти


Забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Національній академії здійснюється з урахуванням принципів, викладених у ДСТУ ISO 9001:2015 (Система управління якістю. Вимоги), Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти 2015 року; Концепції реформування та стратегії розвитку Національної академії державного управління при Президентові України на 2017- 2021 роки, Стратегії розвитку Національної академії державного управління при Президентові України на 2017-2021 роки, Положенні про організацію освітнього процесу в Національній академії , Положенні про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Національній академії, Положенні про рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників та кафедр Національної академії.

ПРО СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

 

Зворотній  зв'язок

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com