обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
 

Комунікативні заходи інституту за перше півріччя 2018 року

Щорічно в Інституті підвищують  кваліфікацію понад 4000 державних службовців 1-5 груп оплати праці, і посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад. Всього  з 1995 року в Інституті підвищили кваліфікацію близько 55000  державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Колектив Інституту працює над створенням сучасного освітнього середовища, орієнтованого на гармонізацію національних і міжнародних стандартів неперервної освіти; запровадження інноваційної діяльності та трансферу технологій в системі підвищення кваліфікації ( професійного навчання) державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та інших зацікавлених осіб.

Програми навчання спрямовані на вироблення умінь та навичок, необхідних для забезпечення ефективного управління; впровадження системних реформ; здійснення послідовних кроків в імплементації законодавства до європейських принципів, які висуваються до країн-кандидатів на вступ до ЄС, а також принципів “належного врядування”.

Інститутом налагоджено співпрацю з авторитетними вітчизняними політиками, державними діячами, керівниками органів державної влади, представниками інститутів громадянського суспільства, відомими науковцями і провідними експертами.

Інститутом спільно з кафедрою парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії успішно здійснено навчання працівників Апарату Верховної Ради України за професійною програмою “Політична корупція в парламентській діяльності: природа, прояви, запобігання”.

В Інституті створено належні умови та налагоджено методику поєднання теоретичного матеріалу з практико-орієнтованою спрямованістю змісту навчання, що сприяє веденню активного конструктивного діалогу. Проводяться виїзні заняття в Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України, районних державних адміністраціях м. Києва, в Центрі надання адміністративних послуг Київської міської державної адміністрації тощо.


Національна академія тісно  співпрацює з Федерацією професійних спілок України. У рамках виконання Меморандуму про співпрацю Інститутом проведено навчання голів всеукраїнських профспілок та територіальних професійних спілок України за програмою тематичнго короткострокового семінару “Стратегічні  пріоритети розвитку України в контексті реалізації програми “Стратегічні реформи - 2020”. Захід організовано з метою забезпечення цілестпрямованого процессу особистісного та професійного зростання, подальшого професійного розвитку профспілкових лідерів, здатних моделювати та керувати процессами розвитку профіспілкових організацій, досягати стратегічних цілей і результатів роботи.


За ініціативою Ради волонтерів Міністерства оборони України, ГО «Центр розвитку лідерства» та підтримки Національної академії в Інституті проведено навчання волонтерів Ради волонтерів Міністерства оборони України за напрямом “Публічне управління та адміністрування”. З урахуванням зростаючої ролі волонтерської діяльності в Україні як джерела нешаблонних підходів до суспільних викликів та громадської участі у їх вирішенні, одним із основних напрямів співробітництва, відповідно до Меморандуму, визначено розробку та реалізацію освітніх програм, що відповідають вимогам сучасного розвитку державного управління та місцевого самоврядування, сприяння у підготовці волонтерів до подальшої їх роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування; проведення спільних консультацій, здійснення допомоги у реалізації спільних програм тощо.В ході реалізації положень Меморандуму про співпрацю між Національною академією та Комітетом Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю в Інституті підвищили кваліфікацію 100 ветеранів війни та учасників антитерористичної операції в Україні за напрямом “Публічне управління та адміністрування”.

Навчальний курс “З фронту  до міністерства” розроблено та впроваджено Інститутом спільно з науково-педагогічними колективами кафедр і Центром дистанційного навчання Національної академії за спеціально підготовленою програмою з урахуванням пропозицій дирекції благодійної організації “Фонд Олександра Третьякова” та представників Проектного офісу зі створення Міністерства у справах ветеранів України.


У рамках роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю “Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку”, проведено чергове засідання Постійної комісії Вченої ради Національної академії з координації надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації  на тему: “Особливості запровадження ресурсно-мережевої моделі у професійному розвитку публічних службовців”.
 За результатами її роботи підготовлено рекомендації щодо пріоритетних напрямів впровадження навчання за освітніми онлайн-платформами відповідно до особистісних потреб та саморозвитку публічних службовців.


Інститут активно долучається до реалізації стратегії інтернаціоналізації діяльності Національної академії шляхом системної взаємодії із зарубіжними партнерами, міжнародними організаціями для участі у відповідних спільних проектах, зокрема, з Радою Європи; Національною школою управління ЕNA (Французька Республіка) щодо навчання міських голів, префектів, керівників Офісів реформ, голів об’єднаних територіальних громад, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад; Університетом прикладного менеджменту  (ФРН) щодо професійного навчання міських голів, підготовки тренерів-консультатнів з питань управління містом.

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com