обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ

ДФ 26.810.002

Савіна Т.В. Формування публічної політики з підготовки керівних кадрів для системи охорони здоров'я України.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». – Національна академія державного управління при Президентові України.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

АНОТАЦІЯ

   — Повідомлення про захист
   — Висновок попередньої експертизи,
   — Відгук офіційного опонента 1,
   — Відгук офіційного опонента 2,
   — Дисертація.
ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com