обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
Моніторинг якості вищої освіти

Державні нормативні документи щодо регулювання якості вищої освіти:
•  Закон України про Освіту № 2145-VIII від 05.09.2017 року
•  Закон України Про вищу освіту №1556-VII від 01.07.2014 року

Дефініції:
• Якість вищої освіти - відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом вищої освіти та/або договором про надання освітніх послуг;
• Якість освітньої діяльності - рівень організації освітнього процесу у вищому навчальному закладі, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових знань.
• Забезпечення якості - процес або сукупність процесів, прийнятих на національному та інституційному рівнях для забезпечення якості освітніх програм і кваліфікацій, які присуджуються.

Основні стандарти якості освіти:

ДСТУ ISO 9001:2015 - Система управління якістю. Вимоги
Європейська мережа організацій гарантії якості (ENQA) у сфері вищої освіти - Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти 2015 року

Нормативні документи НАДУ щодо регулювання якості освітнього процесу:

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Національній академії

Положення про рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників та кафедр Національної академії

Динаміка показників оцінювання якості викладання кафедрами

Зворотній  зв'язок

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com