обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
практична підготовка СЛУХАЧІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ

 

Практична підготовка (далі – практика) є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми підготовки фахівців другого рівня вищої освіти (магістр) за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”.

МЕТОЮ практичної підготовки є формування та розвиток у слухачів професійного вміння вирішувати складні завдання й розв’язувати проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, що передбачає проведення досліджень і здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

За освітньо-професійною програмою підготовки фахівців другого рівня вищої освіти (магістр) за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” передбачено:

- для слухачів очної (денної) форми навчання: два види практичної підготовки – навчальна (практичні/виїзні й тренінгові заняття) та виробнича (стажування) практики;

Стажування проводиться відповідно до Положення про стажування в органах державної влади та органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 року № 255. Стажування проходить протягом одного місяця в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших установах, організаціях, на які поширюється дія законів України “Про державну службу” і “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

- для слухачів очної (вечірньої), заочної та заочно-дистанційної форм навчання – виробнича практика (за фахом / практика за місцем роботи).

Зміст і послідовність визначаються Наскрізною програмою практичної підготовки фахівців другого рівня вищої освіти (магістр) за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”, яка розробляється випусковою кафедрою.

 


 • НАСКРІЗНА ПРОГРАМА практичної підготовки фахівців другого рівня вищої освіти (магістр) за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”
 • ПОЛОЖЕННЯ про стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України
 • МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ СЛУХАЧАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВЕЧІРНЬОЇ ТА ЗАОЧНОЇ (ДИСТАНЦІЙНОЇ) ФОРМ НАВЧАННЯ вступ 2016, 2017 р.р.
 • (Організаційні збори в Адміністрації Президента України (липень, 2018 р.)

   

  ПЕРЕЛІК ТРЕНІНГІВ

  з навчальної практики для слухачів очної (денної) форми навчання

   

  Кафедра публічного управління

  та публічної служби

   

  Вирішення конфліктів методом медіації 

  Кафедра економічної політики

  та врядування

   

  Організація бюджетного процесу в Україні

  Кафедра суспільного розвитку

  і суспільно-владних відносин

  Доказова політика як новий тренд в дослідженні публічної політики

   

  PR в органах публічної влади 

  Кафедра соціальної

  і гуманітарної політики

   

  Cучасні аспекти соціальної політики

  Кафедра державознавства і права

  Розвиток правових засад організації публічного управління

  Інструменти організаційної діяльності органу публічного управління

   

  Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування

  та управління містом

  Вирішення питань місцевого значення – мистецтво і наука

  Тайм - менеджмент у територіальному управлінні

  Лідерство у місцевому управлінні

   

  Кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою

  Критичне мислення державних службовців протидія агресивному інформаційному впливу на ОПР

  Організація взаємодії структур системи забезпечення національної безпеки в умовах політичної кризи

  Угода про асоціацію як чинник згуртування українського суспільства

  Кафедра інформаційної політики

  та цифрових технологій

   

  Використання цифрових інструментів Google у роботі публічних службовців

  Діалог у державних комунікаціях

  Кафедра мовної підготовки

  і комунікації в публічному управлінні

   

  Ефективне ділове спілкування в англомовному середовищі

  Підготовка та організація публічного виступу

   

  Кафедра публічної політики

  та політичної аналітики

  Публічні дебати та ведення переговорів

   

  Прийняття рішень: аналітика розв'язання суспільних проблем

   

  Кафедра парламентаризму та політичного менеджменту

  Корупція як соціальне та психологічне явище

  Лідерство у представницькій владі

   

   

   

   

  ПОШИРИТИ
  ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
  НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
  © Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com