обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Управління організації фундаментальних та прикладних досліджень

Наукова робота в Академії та її регіональних інститутах зосереджена на проведенні фундаментальних і прикладних досліджень з проблем державного управління та місцевого самоврядування; підготовці науково-педагогічних і наукових кадрів у галузі науки "Державне управління"; наданні експертно-консультативних, інформаційно-аналітичних, науково-методичних послуг з питань теорії й практики державотворення; організації та розвитку міжнародного співробітництва з наукових досліджень у цій сфері.

Заклад є одним з основних фундаторів галузі науки “Державне управління” в Україні. Наукові дослідження виконуються за темами комплексного наукового проекту "Державне управління та місцеве самоврядування".

Наукова робота в Академії сприяє інтеграції наукових досягнень та інновацій у навчальний процес, спрямовується на науковий супровід освітньо-професійних і професійних програм навчання, суспільних реформ.

На базі закладу систематично проводяться науково-практичні конференції, інші комунікативні заходи з проблем державної справи. Видавництва Академії та регіональних інститутів забезпечують навчальною та науковою літературою підготовку управлінців нової формації.

Результати наукової роботи, матеріали конференцій і статті публікуються у монографіях, навчальних посібниках та фахових періодичних виданнях: "Вісник Національної академії державного управління при Президентові України", "Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України", "Управління сучасним містом", у збірниках праць Дніпропетровського, Львівського, Одеського й Харківського регіональних інститутів державного управління Академії "Актуальні проблеми державного управління", журналі “Вісник державної служби України” Головного управління державної служби України, інших наукових виданнях.

 

 

 

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com