Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  

Наукова робота в  Національній академії та її регіональних інститутах зосереджена на проведенні фундаментальних і прикладних досліджень з проблем державного управління та місцевого самоврядування; підготовці науково-педагогічних і наукових кадрів у галузі науки "Державне управління"; наданні експертно-консультативних, інформаційно-аналітичних, науково-методичних послуг з питань теорії й практики державотворення; організації та розвитку міжнародного співробітництва з наукових досліджень у цій сфері.

Заклад є одним з основних фундаторів галузі науки “Державне управління” в Україні. Наукові дослідження виконуються за темами комплексного наукового проекту "Державне управління та місцеве самоврядування".

Наукова робота в Національній академії сприяє інтеграції наукових досягнень та інновацій у навчальний процес, спрямовується на науковий супровід освітньо-професійних і професійних програм навчання, суспільних реформ.

Підготовкою до розгляду на Вченій раді Національної академії питань з блоку науково-експертної роботи, блоку науково-дослідної роботи, дисертаційних досліджень та редакційно-видавничий блоку займається Постійна комісія Вченої ради Національної академії з питань науково-експертної роботи.

На базі Національної академії закладу систематично проводяться науково-практичні конференції, інші науково-комунікативні заходи з проблем державної справи.

Видавництва Національної академії та її регіональних інститутів забезпечують навчальною та науковою літературою підготовку управлінців нової формації.

Результати наукової роботи, матеріали конференцій і статті публікуються у монографіях, навчальних посібниках, наукових та фахових періодичних виданнях Національної академії.

Портфоліо експертно-консультативних послуг, що надаються Національною академією органам публічної влади та іншим суб'єктам публічного врядування

НАУКОВІ ШКОЛИ:
Наказ від 14.05.2019 №108 Про затвердження положення про Наукову школу;

- Наукова школа вітчизняного парламентаризму

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:
– ЗАКОН УКРАЇНИ № 848-VIII від 26.11.2015 "Про наукову і науково-технічну діяльність";
– ЗАКОН УКРАЇНИ № 1556-VII від 01.06.2014 "Про вищу освіту";
– ЗАКОН УКРАЇНИ № 143-V від 14.09.2006 "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій";

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:
– ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 541 від 19.07.2017 р. "Положення про Національний репозитарій академічних текстів";
– ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 540 від 19.07.2017 р. "Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ";
– ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 13 ВІД 11.01.2018 р. "Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету".

НАКАЗИ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ МОН:
– Наказ МОН України від 19.09.2017 №1286 "Про надання доступу вищим навчальним закладам i науковим установам, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних";
– Наказ МОН України від 02.08.2017 №1110 "Про затвердження Порядку забезпечення доступу вищих навчальних закладів і наукових установ, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України";
– Положення про щорічні Премії Президента України для молодих вчених.

НАКАЗИ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ:  

 

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com