обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ

ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Ліцензія: серія АГ, №508986 (Рішення ДАК від 30.06.2011 р., протокол №88. 
Наказ МОНмолодьспорт України від 01.07.2011 р. №2487-Л)

Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів (далі - Інститут) Національної академії державного управління при Президентові України (далі - Національна академія) створено згідно з Указом Президента України від 2 серпня 1995 р. № 682 "Про затвердження Положення про Українську Академію державного управління при Президентові України та її загальної структури".

Відповідно до Положення про Національну академію, затвердженого Указом Президента України від 21 вересня 2001 року № 850, Інститут є одним із основних структурних підрозділів Національної академії.

Напрямами діяльності Інституту є:

  • підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування для роботи на посадах I - IV категорій та відповідного кадрового резерву; керівників підприємств, установ і організацій, що є в державній власності;
  • надання методичної, інформаційної, консультативної допомоги регіональним і галузевим навчальним закладам, органам державної влади і органам місцевого самоврядування з питань підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Основною місією Інституту є підвищення кваліфікації керівного складу органів державної влади і органів місцевого самоврядування, що передбачає чітку спрямованість на формування системи знань і умінь, які складають основу професійної компетентності управлінських кадрів, їх підготовленість до здійснення ефективного управління в умовах змін та реформ.

Підвищення кваліфікації в Інституті здійснюється за професійними програмами для: осіб, уперше прийнятих на посади державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій; державних службовців, які займають посади І-ІV категорій, і осіб з кадрового резерву на ці посади; посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади І-ІV категорій, і осіб з кадрового резерву на ці посади; та за програмами тематичних семінарів з актуальних питань державного управління.

Інститут забезпечує підвищення кваліфікації керівників і викладачів навчальних закладів системи перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Щорічно підвищують кваліфікацію більше двохсот осіб зазначеної категорії.

Для проведення навчальних занять запрошуються посадові особи Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Головного управління державної служби України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Інститут використовує потужний науковий і науково-педагогічний потенціал Національної академії наук України, Національної академії державного управління при Президентові України, інших наукових і навчальних закладів.

У взаємодії з кадровими службами органів державної влади, органів місцевого самоврядування здійснюється вивчення навчальних потреб державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, оновлення змісту програм та розробка навчально-методичних матеріалів з актуальних питань державного управління.

Інститут забезпечує роботу Координаційної ради Національної академії з надання методичної допомоги регіональним і галузевим закладам підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, основними завданнями якої є: розробка та сприяння здійсненню заходів з надання методичної, інформаційної та консультативної допомоги закладам; координація діяльності закладів щодо удосконалення змісту навчання, науково-методичного та інформаційного забезпечення; розробка рекомендацій щодо запровадження нових форм і технологій навчання.

В Інституті діє Вчена рада Інституту - дорадчий колегіальний орган закладу, метою діяльності якої є: забезпечення якості освітніх послуг, належного рівня здійснення науково-методичної та навчальної діяльності з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Працівники Інституту беруть участь у проведенні наукових досліджень з питань підвищення кваліфікації керівних кадрів, результати яких використовуються для забезпечення безперервності та індивідуалізації навчання, його актуальності і практичної спрямованості, впровадження інноваційних технологій реалізації програм підвищення кваліфікації.

У рамках реалізації пріоритетних завдань сучасної державної кадрової політики основна діяльність Інституту спрямовується на: забезпечення безперервності навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, інноваційне оновлення надання освітніх послуг, модернізацію змісту підвищення кваліфікації за цільовим спрямуванням, впровадження нових форм організації навчальної діяльності слухачів та ефективних освітніх технологій.

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com