обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ОПЛАТА ОНЛАЙН

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
Управління з видавничої діяльності


Видавництво Національної академії державного управління при Президентові України складається з управління з видавничої діяльності (м. Київ) та чотирьох редакційно-видавничих відділів регіональних інститутів державного управління.

Видавництво надає комплекс послуг щодо редакційно-видавничої підготовки навчальної, наукової та довідкової літератури (літературне редагування рукописів, коректура, оформлення вихідних даних та бібліографічних списків літератури відповідно до чинних стандартів, правка та верстка текстів, технічне редагування, художнє оформлення видань тощо), а також окремі поліграфічні послуги (ксерокопіювання, тиражування, ламінування, листопідбір тощо); проводить для аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук з державного управління консультації з питань підготовки наукових статей до друку у фахових виданнях.

ПОДІЇ. ФАКТИ. НОВИНИ

ПОСЛУГИ ТА СПЕКТР ПРОДУКЦІЇ

СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ ПРО РОБОТУ УПРАВЛІННЯ

КОНТАКТИ
• Управління з видавничої діяльності Національної академії
• Редакційно-видавничі відділи регіональних інститутів державного управління
• Редакційно-видавнича рада  


 

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com