Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
ВИДАВНИЧО-ДРУКАРСЬКИЙ ЦЕНТР


ПРО ВИДАВНИЧО-ДРУКАРСЬКИЙ ЦЕНТР

Видавничо-друкарський центр є самостійним структурним підрозділом Національної академії державного управління при Президентові України.

 Відповідно до нормативних документів видавничо-друкарський центр:

-      координує всю видавничу діяльність Національної академії, її структурних підрозділів, співробітників та слухачів;

-      здійснює видавничу діяльність за розробленими в Національній академії новими навчальними програмами відповідно до плану видання навчально-методичної, науково-аналітичної, довідкової літератури Національної академії;

-      здійснює редакторську та додрукарську підготовку видань Національної академії;

-      здійснює часткове тиражування та брошуровально-палітурні роботи;

-      забезпечує слухачів та викладачів навчально-методичною літературою, виданою на базі Національної академії, в достатній кількості;

-      забезпечує видання актуальних презентаційних продуктів Національної академії, в тому числі спільних із міжнародними партнерами, які пропагують результати її діяльності, зокрема  міжнародної співпраці;

-      надає інформацію для розвитку електронної бібліотеки Національної академії, системного формування та забезпечення функціонування її складових;

-      взаємодіє із структурними підрозділами Національної  академії для системного поширення знань щодо публічного управління, в тому числі через друковані та електронні засоби комунікацій

 відповідно до покладених на нього завдань:

-      розробляє разом  з інститутами, кафедрами, управліннями, регіональними інститутами державного управління річні плани видання навчально-методичної, науково-аналітичної, довідкової літератури Національної академії;

-      готує пропозиції щодо розгляду окремих питань, які належать до його компетенції, та здійснює контроль за їх виконанням;

-      створює необхідні організаційні умови для реалізації плану видання;

-      здійснює редагування, правку та верстку навчально-методичної, науково-аналітичної та довідкової літератури з питань  публічного управління та адміністрування, місцевого самоврядування, тематичних збірників, доповідей, наукових фахових видань, електронного наукового журналу, інших видань;

-      виконує поліграфічні роботи на базі Національної академії для задоволення потреб навчального процесу та наукової діяльності; тиражування матеріалів науково-практичних конференцій, семінарів тощо;

-      надає консультативну та довідкову інформацію стосовно підготовки та подання матеріалів до друку, а також робіт на госпрозрахунковій основі;

-      періодично аналізує результати виконання плану, вживає заходів щодо його своєчасного та якісного виконання;

розробляє і впроваджує систему використання технічних засобів з метою вдосконалення форм та методів роботи ВДЦ.

 

ПОСЛУГИ ТА СПЕКТР ПРОДУКЦІЇ

Основні напрями діяльності видавничо-друкарського центру:

• забезпечення навчального процесу необхідною навчальною, методичною та довідковою літературою, роздатковими матеріалами,  журналами для викладачів тощо;

• супровід наукової діяльності Національної академії, зокрема підготовка до друку  і видання  наукової літератури, опрацювання статей до наукових  періодичних   видань, збірників наукових праць, матеріалів науково-практичних конференцій, тез доповідей тощо;

 • підготовка та виготовлення авторефератів кандидатських і докторських дисертацій;

• здійснення оперативного тиражування і цифрового друкування;

• розповсюдження і реалізація виготовленої видавничої продукції;

• забезпечення структурних підрозділів бланками документів для ведення діловодства та бланками бухгалтерської звітності.

Основні послуги видавничо-друкарського центру:
• літературне редагування рукописів;
• правка рукописів, верстка;
• коректура;
• оформлення бібліографічних списків літератури;
• дизайн, верстка, виготовлення оригінал-макетів;
• ксерокопіювання;
• друк цифровий, різографічний, офсетний (кольоровий та чорно-білий);
• післядрукарські процеси: аркушепідбір, фальцовка, біговка, тиснення, конгрев, скріплення блоку (скоба, нитка, термобіндер), взяття на європружину, пластикову пружину;
• виготовлення книжок у м’якій та твердій палітурці;

• надання платних послуг.

 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ВЧЕНОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ З ПИТАНЬ НАУКОВО-ЕКСПЕРТНОЇ РОБОТИ (РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ БЛОК):

 

До компетенції комісії належить підготовка до розгляду на Вченій раді Національної академії питань (рекомендацій і пропозицій) щодо:

-        аналізу стану і визначення шляхів забезпечення навчально-методичною та науковою літературою слухачів, аспірантів, докторантів Національної академії за всіма формами навчання;

-        напрямів видавничої діяльності та перспектив розвитку видавничої справи в Національній академії;

-        прийняття щорічних планів видання Національної академії;

-        пропозицій кафедр та інших структурних підрозділів щодо забезпечення дисциплін навчальної програми необхідною літературою;

-        визначення пріоритетності видань у щорічному плані видання навчальної та наукової літератури Національної академії;

-        видання позапланових публікацій (за різними джерелами фінансування);

-        перспективних напрямів розвитку видавничої діяльності Національної академії;

-        державного бюджетного фінансування видання навчальної та наукової літератури Національної академії.

 

 

 

КОНТАКТИ

 

Видавничо-друкарський центр Національної академії

 

Начальник центру –

АНДРЕЙЧУК Віталій Степанович

03680, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20

Службовий телефон: (044) 456-77-95

Е-mail: naduprint@ukr.net

 

Начальник редакційного відділу –

ШИМАНСЬКА Світлана Миколаївна

03680, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20

Службовий телефон: (044) 455-62-91

Е-mail: s.shymanska@ukr.net

 

Начальник виробничого відділу –

ВОРОНОВ Єгор Володимирович

03680, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20

Службовий телефон: (044) 456-77-68

Е-mail: george.voronof@ukr.net

 

Завідувач сектору комп'ютерної верстки –

КОПАЙГОРА Наталія Юріївна

03680, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20

Службовий телефон: (044) 455-57-03

Е-mail: kopaigora@ukr.net

 

Реалізація друкованої продукції –

НЕДАШКІВСЬКА Наталія Василівна

03680, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20

Службовий телефон: (044) 456-67-93

Е-mail: nadubooks@ukr.net


• Редакційно-видавничі відділи регіональних інститутів державного управління


 

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com