Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
БІБЛІОТЕКА

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ 

ПРАВИЛА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ 

Презентація   

 

Бібліотека є самостійним структурним підрозділом Національної академії державного управління при Президентові України і підпорядкована першому віце-президенту Національної академії.

Діяльність бібліотеки регламентується Положенням про бібліотеку Національної академії. Невід’ємною складовою Положення є “Правила організації обслуговування та надання послуг бібліотекою”.

Основним завданням бібліотеки є організація та надання системи послуг з ресурсно-інформаційного, бібліотечно-бібліографічного, консультаційно-методичного та культурно-просвітницького забезпечення навчального процесу та наукової діяльності Національної академії в галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.

Провідні напрями діяльності бібліотеки:

 • надання інформаційних бібліотечно-бібліографічних послуг: комплексне обслуговування користувачів різних рівнів;
 • комплектування: формування та оновлення інформаційно-бібліотечних фондів;
 • наукова аналітико-синтетична обробка документів: систематизація, класифікація, індексування навчально-наукової літератури;
 • організація та ведення структурованого довідково-бібліографічного апарату;
 • забезпечення системного формування електронної бібліотеки Національної академії;
 • робота щодо створення корпоративного електронного каталогу Національної академії та регіональних інститутів;
 • науково-бібліографічна робота: підготовка структурованих універсальних, тематичних, поточно-ретроспективних наукових бібліографічних покажчиків, переліків тощо;
 • організація та проведення інформаційно-комунікативних заходів;
 • взаємодія з бібліотеками регіональних інститутів, провідними бібліотеками та інформаційними центрами України, міжнародними установами.

Для читальних залів бібліотеки здійснюється передплата фахових спеціалізованих періодичних видань українською, російською та іноземними мовами. У розділі “Періодичні видання” інформаційних ресурсів бібліотеки, які розміщено на веб-сторінці зовнішнього порталу Національної академії представлено “Перелік передплатних фахових та спеціалізованих вітчизняних та зарубіжних періодичних видань”; Бібліографічний перелік періодичних видань, внесених до бази даних “Періодичні видання” Електронного каталогу Національної академії із зазначенням Інтернет-адрес; “Перелік онлайн-ресурсів зарубіжних видань з публічного управління та адміністрування” із гіперпосиланнями на веб-сайти та Інтернет-адреси.

У бібліотеці застосовуються інформаційно-комунікаційні технології. Запроваджена у роботу бібліотеки електронна версія САБ “ІРБІС64” є ліцензійним програмним продуктом та відповідає міжнародним, міждержавним стандартам, підтримує усі національні бібліографічні стандарти та формати. В межах САБ “ІРБІС64” функціонує Електронна бібліотека – система розподілених електронних різнорідних ресурсів, створених в межах Національної академії, яка дозволяє надійно накопичувати, зберігати та ефективно використовувати колекції електронних документів, доступних користувачеві в зручному вигляді через мережі передачі даних. Складовими Електронної бібліотеки є Електронний каталог та Повнотекстова база даних.

Доступ до баз даних Електронної бібліотеки надано через веб-сторінку зовнішнього порталу Національної академії, що надає можливість користувачам працювати в локальній академічній мережі та в режимі віддаленого доступу.

У бібліотеці функціонує локальна автоматизована мережа, що налічує 35 комп’ютерних робочих місць для читачів, яким надано доступ до інформаційних інтернет-ресурсів бібліотек, науково-навчальних установ, науково-інформаційних центрів України та світу на базі САБ “ІРБІС64”.

Науково-бібліографічна робота: систематизація, класифікація, індексування інформаційних матеріалів та документів у бібліотеці здійснюється відповідно до таблиць міжнародної системи класифікування документів – Універсальної десяткової класифікації (УДК).

З метою популяризації та ширшого розкриття інформаційно-бібліотечного фонду бібліотека бере участь в інформаційно-комунікативній, іміджево-презентаційній діяльності Національної академії. Організовуються тематичні традиційні виставки до комунікативних заходів Національної академії, загальнодержавних свят, урочистих подій державного значення та подій міжнародного характеру. Традиційні тематичні виставки супроводжуються розробкою віртуальних виставок у вигляді структурованих універсальних, тематичних, поточно-ретроспективних електронних науково-бібліографічних покажчиків, які представлено на зовнішньому порталі Національної академії.

 

ГРАФІК РОБОТИ

 • понеділок - четвер 9.00 - 17.45
 • п’ятниця 9.00 - 16.30
 • обідня перерва – 13.00 – 13.30
 • субота, неділя - вихідні дні
 • остання п’ятниця місяця - санітарний день

КОНТАКТИ

Адреса: вул. Антона Цедіка, 20
Начальник бібліотеки Муравицька Ганна Василівна
Заступник начальника бібліотеки Шевченко Олеся Петрівна
тел. (044)456-52-86
Завідувач сектору систематизації, каталогізації документів та бібліографічної роботи Голяк Аліна Вікторівна тел. (044)453-34-01

Адреса: вул. Академіка Ромоданова, 12/2
Провідний бібліотекар Камко Світлана Сергіївна тел. (044)481-21-50
Електронна адреса: librarynadu@ukr.net


 

 

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com