обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ

ПРАВИЛА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

Презентація PowerPoint   

Відділ інформаційно-бібліотечного забезпечення є самостійним структурним підрозділом Національної академії державного управління при Президентові України і підпорядкований першому віце-президенту Національної академії.
Діяльність відділу інформаційно-бібліотечного забезпечення регламентується Положенням про відділ. У відділі функціонує сектор систематизації, каталогізації документів та бібліографічної роботи. Невід’ємною складовою Положення про відділ є “Правила організації обслуговування та надання послуг відділом”.

Основним завданням відділу є організація та впровадження системи послуг з ресурсно-інформаційного, бібліотечно-бібліографічного, консультаційно-методичного та культурно-просвітницького забезпечення навчального процесу та наукової роботи Національної академії за напрямом освітньо-наукової галузі “Управління та адміністрування”.

Провідні напрями діяльності відділу:

 • комплектування: формування та оновлення інформаційно-бібліотечних фондів;
 • наукова аналітико-синтетична обробка документів: систематизація, класифікація, індексування навчально-наукової літератури;
 • організація та ведення структурованого довідково-бібліографічного апарату;
 • каталогізація: постійне наповнення баз даних електронного каталогу інформаційно-пошукової системи відділу САБ “ІРБІС”;
 • забезпечення системного формування електронної бібліотеки на веб-сторінці зовнішнього порталу Національної академії;
 • робота щодо створення корпоративного електронного каталогу Національної академії та регіональних інститутів;
 • науково-бібліографічна робота: підготовка структурованих універсальних, тематичних, поточно-ретроспективних наукових бібліографічних покажчиків, переліків тощо;
 • надання інформаційних бібліотечно-бібліографічних послуг: комплексне обслуговування користувачів різних рівнів;
 • організація та проведення інформаційно-комунікативних заходів;
 • взаємодія з бібліотечними підрозділами регіональних інститутів, провідними бібліотеками та інформаційними центрами України, міжнародними установами.

Для читальних залів відділу здійснюється передплата фахових спеціалізованих періодичних видань українською, російською та іноземними мовами. У розділі “Періодичні видання” інформаційних ресурсів відділу, які розміщено на веб-сторінці зовнішнього порталу Національної академії представлено “Перелік передплатних фахових та спеціалізованих вітчизняних та зарубіжних періодичних видань”; Бібліографічний перелік періодичних видань, внесених до бази даних “Періодичні видання” Електронного каталогу Національної академії із зазначенням Інтернет-адрес; “Перелік онлайн-ресурсів зарубіжних видань з публічного управління та адміністрування” із гіперпосиланнями на веб-сайти та Інтернет-адреси.

У відділі застосовуються інформаційно-комунікаційні технології. Запроваджена у роботу відділу електронна версія САБ “ІРБІС64” 2013.1 є ліцензійним програмним продуктом та відповідає міжнародним, міждержавним стандартам, підтримує усі національні бібліографічні стандарти та формати. В межах САБ “ІРБІС64” функціонує Електронна бібліотека – система розподілених електронних різнорідних ресурсів, створених в межах Національної академії, яка дозволяє надійно накопичувати, зберігати та ефективно використовувати колекції електронних документів, доступних користувачеві в зручному вигляді через мережі передачі даних. Складовими Електронної бібліотеки є Електронний каталог та Повнотекстова база даних.

Доступ до баз даних Електронної бібліотеки надано через веб-сторінку зовнішнього порталу Національної академії, що надає можливість користувачам працювати в локальній академічній мережі та в режимі віддаленого доступу.

У відділі функціонує локальна автоматизована мережа, що налічує 35 комп’ютерних робочих місць для читачів, яким надано доступ до інформаційних інтернет-ресурсів бібліотек, науково-навчальних установ, науково-інформаційних центрів України та світу на базі САБ “ІРБІС64”.

Науково-бібліографічна робота: систематизація, класифікація, індексування інформаційних матеріалів та документів у відділі здійснюється відповідно до таблиць міжнародної системи класифікування документів – Універсальної десяткової класифікації (УДК).

З метою популяризації та ширшого розкриття інформаційно-бібліотечного фонду відділ бере участь в інформаційно-комунікативній, іміджево-презентаційній діяльності Національної академії. Організовуються тематичні традиційні вистави до комунікативних заходів Національної академії, загальнодержавних свят, урочистих подій державного значення та подій міжнародного характеру. Традиційні тематичні виставки супроводжуються розробкою віртуальних виставок у вигляді структурованих універсальних, тематичних, поточно-ретроспективних електронних науково-бібліографічних покажчиків, які представлено на зовнішньому порталі Національної академії.  

Обслуговування користувачів здійснюється за графіками змінності:

адреса: вул. Ежена Потьє, 20, тел. (044)456-52-86:

 • понеділок - четвер  9.00  -  20.00;
 • п'ятниця  9.00  - 16.30;
 • субота, неділя - вихідні дні;
 • остання п'ятниця місяця - санітарний день;
 • субота   10.00 - 16.00  (на період вступної кампанії).
 • адреса: вул. Пугачова, 12/2, тел. (044)481-21-50:

 • понеділок - четвер 9.00 - 17.45
 • п’ятниця 9.00 - 16.30.
 • останній день місяця - санітарний день.


 • У міжсесійний період обслуговування користувачів здійснюється:
  • понеділок - четвер  9.00  - 17.45;
  • п’ятниця   9.00  - 16.30.

  Електронна адреса: librarynadu@ukr.net

  ПОШИРИТИ
  УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
  НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ