обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ

ПРАВИЛА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

Презентація PowerPoint   

Відділ інформаційно-бібліотечного забезпечення є самостійним структурним підрозділом Національної академії державного управління при Президентові України і підпорядкований першому віце-президенту Національної академії.
Діяльність відділу інформаційно-бібліотечного забезпечення регламентується Положенням про відділ. У відділі функціонує сектор систематизації, каталогізації документів та бібліографічної роботи. Невід’ємною складовою Положення про відділ є “Правила організації обслуговування та надання послуг відділом”.

Основним завданням відділу є організація та впровадження системи послуг з ресурсно-інформаційного, бібліотечно-бібліографічного, консультаційно-методичного забезпечення навчального процесу та наукової роботи Національної академії за напрямами науково-освітньої галузі “Державне управління”.

Провідні напрями діяльності відділу:

 • комплектування: формування та оновлення інформаційно-бібліотечних фондів;
 • наукова аналітико-синтетична обробка документів: систематизація, класифікація, індексування навчально-наукової літератури;
 • організація та ведення структурованого довідково-бібліографічного апарату;
 • каталогізація: постійне наповнення баз даних електронного каталогу інформаційно-пошукової системи відділу САБ “ІРБІС”;
 • забезпечення системного формування електронної бібліотеки на веб-сторінці зовнішнього порталу Національної академії;
 • робота щодо створення корпоративного електронного каталогу Національної академії та регіональних інститутів;
 • науково-бібліографічна робота: підготовка структурованих універсальних, тематичних, поточно-ретроспективних наукових бібліографічних покажчиків, переліків тощо;
 • надання інформаційних бібліотечно-бібліографічних послуг: комплексне обслуговування користувачів різних рівнів;
 • організація та проведення інформаційно-комунікативних заходів;
 • взаємодія з бібліотечними підрозділами регіональних інститутів, провідними бібліотеками та інформаційними центрами України, міжнародними установами.

Для читальних залів відділу здійснюється передплата фахових спеціалізованих періодичних видань українською, російською та іноземними мовами. Відповідно до здійснюваної передплати щорічно готуються:

 

У відділі застосовуються інформаційно-комунікаційні технології. Запроваджена у роботу відділу електронна версія САБ “ІРБІС64” є ліцензійним програмним продуктом та відповідає міжнародним, міждержавним стандартам, підтримує усі національні бібліографічні стандарти та формати. В межах САБ “ІРБІС64” функціонує електронний каталог, який складається з окремих баз даних: Книжковий фонд, Періодичні видання, Автореферати дисертацій, захищених у Національній академії та її регіональних інститутах, Автореферати дисертацій інших установ, організацій України та зарубіжних країн, Публікації ЄС та Світового банку.

На веб-сторінці зовнішнього порталу Національної академії функціонує Електронна бібліотека – система розподілених електронних різнорідних ресурсів, створених в межах Національної академії, яка дозволяє надійно накопичувати, зберігати та ефективно використовувати колекції електронних документів, доступних користувачеві в зручному вигляді через мережі передачі даних.

Бази даних електронного каталогу та електронної бібліотеки, виставлені на веб-сторінці зовнішнього порталу Національної академії, і користувачі мають змогу працювати в локальній академічній мережі та в режимі віддаленого доступу.

У відділі функціонує локальна автоматизована мережа, що налічує 35 комп’ютерних робочих місць для читачів, яким надано доступ до інформаційних інтернет-ресурсів бібліотек, науково-навчальних установ, науково-інформаційних центрів України та світу на базі САБ “ІРБІС64”.

Систематизація, класифікація, індексування інформаційних матеріалів та документів у відділі здійснюється відповідно до таблиць міжнародної системи класифікування документів – Універсальної десяткової класифікації (УДК).

До науково-навчальних комунікативних заходів у Національній академії, до загальнодержавних свят, урочистих подій державного значення та подій міжнародного характеру готуються та проводяться цикли тематичних традиційних виставок. Традиційні тематичні виставки супроводжуються розробкою віртуальних виставок у вигляді структурованих універсальних, тематичних, поточно-ретроспективних електронних науково-бібліографічних покажчиків, які представлено на зовнішньому порталі Національної академії.

Обслуговування користувачів здійснюється за графіками змінності:

адреса: вул. Ежена Потьє, 20, тел. (044)456-52-86:

 • понеділок - четвер  9.00  -  20.00;
 • п'ятниця  9.00  - 16.30;
 • субота, неділя - вихідні дні;
 • остання п'ятниця місяця - санітарний день;
 • субота   10.00 - 16.00  (на період вступної кампанії).
 • адреса: вул. Пугачова, 12/2, тел. (044)481-21-50:

 • понеділок - четвер 9.00 - 17.45
 • п’ятниця 9.00 - 16.30.
 • останній день місяця - санітарний день.


 • У міжсесійний період обслуговування користувачів здійснюється:
  • понеділок - четвер  9.00  - 17.45;
  • п’ятниця   9.00  - 16.30.

  Електронна адреса: librarynadu@ukr.net

  ПОШИРИТИ
  УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
  НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ