Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МАГІСТРІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯМагістри державного управління вперше об'єдналися в громадську організацію у 1994 році, утворивши Асоціацію випускників Інституту державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України, яка була зареєстрована Міністерством юстиції України 5 березня 1994 року, свідоцтво № 547.

Надалі до Асоціації долучилися випускники Української Академії державного управління при Президентові України.

У грудні 1999 року була створена Всеукраїнська Асоціація магістрів державного управління.

Всеукраїнська Асоціація магістрів державного управління (ВАМДУ) - громадська неприбуткова організація, створена рішенням установчої конференції від 18 грудня 1999 року і зареєстрована Міністерством юстиції України 27 серпня 2000 року (свідоцтво № 1486).

Основною метою діяльності Асоціації є сприяння своїм членам та суспільству у діяльності щодо розвиту української державності, вдосконалення системи державної служби, зміцнення демократичних засад громадянського суспільства, захист законних соціальних, економічних, службових інтересів своїх членів, а також сприяння становленню дружніх стосунків, солідарних зв'язків та взаємної допомоги між ними.

Членами Асоціації можуть бути громадяни України, які мають відповідну освіту та кваліфікацію (науковий ступінь) магістра державного управління, або навчаються в аспірантурі чи докторантурі Національної академії державного управління при Президентові України, та бажають зробити свій внесок у розвиток української державності, подальше вдосконалення державної служби в Україні, встановлення ділових і творчих стосунків з колегами.

Прийом в члени Асоціації проводиться Радою Асоціації за письмовою заявою кандидата, що відображається в протоколі засідання Ради.

Відповідно до Статуту, передбачено індивідуальне фіксоване членство в Асоціації та встановлено розмір членських внесків.

Президентом Асоціації є доктор наук з державного управління, професор Василь Степанович Куйбіда.

Виконавчу дирекцію очолює магістр державного управління – Клименко Ігор Михайлович (випуск НАДУ 2015 року).

 

Офіційна сторінка Всеукраїнської асоціації магістрів державного управління у соціальній мережі facebook

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com