Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
Доступ до публічної інформації

Питання доступу до публічної інформації регулюється Законом України “Про доступ до публічної інформації”, Указом Президента України від 05 травня 2011 року № 548 “Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України”, постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 “Питання системи обліку публічної інформації”, іншими нормативно-правовими актами, основне призначення яких – забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Надання публічної інформації Національною академією державного управління при Президентові України здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з Законом України “Про доступ до публічної інформації, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі.

При цьому необхідно вказати:

  1. ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  3. підпис і дату.


Для оформлення інформаційного запиту звертатись:

  • усно: телефони (044) 481 21 88, (044) 481 21 72 або за адресою: м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2 кім. 214, 208 (управління комунікативними зв’язками);
  • письмово: 03057, Київ-57, вул. Антона Цедіка, 20, Національна академія державного управління при Президентові України (на конверті вказувати “Публічна інформація”);
  • факс: (044) 481 21 55
  • електронна пошта: napa_publicinfo@ukr.net

форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:


Відшкодування витрат на копіювання або друк документів
Чим відрізняється запит на інформацію і звернення громадян

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com