обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
 УКР    ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
     


ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ 

КООРДИНАЦІЙНА РАДА

 

Координаційна рада Національної академії державного управління при Президентові України з надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів була створена у 1996 році як постійно діючий дорадчий, консультативно-методичний колегіальний орган. Його мета сприяти удосконаленню якості підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій шляхом координації надання методичної допомоги 23-м регіональним та 64-м галузевим закладам підвищення кваліфікації і підготовки кадрів.

До її складу входять керівні науково-педагогічні працівники Академії, представники Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Головного управління державної служби України, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівники закладів.

Основними завданнями ради є розробка та сприяння здійсненню заходів з надання методичної, інформаційної та консультативної допомоги закладам; координація їх діяльності щодо удосконалення змісту і форм навчання та науково-методичного й інформаційного забезпечення підвищення кваліфікації кадрів; розробка рекомендацій щодо запровадження нових форм і технологій навчання; координація підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів і проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з проблем державного управління та місцевого самоврядування, що здійснюються в закладах.

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com