обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИКОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ РОБОТИ

 

Розпорядження президента Національної академії “Про звітування докторантів та аспірантів” від 22 березня 2017 року № 8-р  

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗВІТУВАННЯ НА КАФЕДРАХ  

ГРАФІК
участі керівників структурних підрозділів Національної академії
у засіданнях кафедр з питань звітування аспірантів, докторантів

Щороку докторанти подають до вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи після попереднього обговорення на кафедрі, у відділі, лабораторії звіт про виконання індивідуального плану роботи, за результатами якого проводиться їх атестація і приймається рішення про подальше перебування в докторантурі. Результати атестації затверджуються керівником вищого навчального закладу, наукової установи.

Пункт 31 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів


Аспірант працює за індивідуальним планом роботи, не менше ніж два рази на рік звітує про його виконання на засіданні кафедри, відділу, лабораторії і щорічно атестується науковим керівником. За результатами атестації відповідним наказом керівника вищого навчального закладу, наукової установи аспірант переводиться на наступний рік навчання або відраховується з аспірантури.

Пункт 41 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів


Здобувачі працюють над дисертаціями за індивідуальними планами роботи, щорічно звітують на засіданні кафедри, відділу, лабораторії і атестуються науковими керівниками.

Пункт 50 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів

 

 

ПОШИРИТИ
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ