обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ОПЛАТА ОНЛАЙН

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ РОБОТИ

 

ГРАФІК
проведення звітування на кафедрах Національної академії
(05 - 19 вересня 2017 року)

Назва структурного підрозділу

Час та місце проведення

05 вересня 2017 року

Кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою

14.00
вул. Ежена Потьє, 20, ауд. 201

07 вересня 2017 року

Кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою

14.00
вул. Ежена Потьє, 20, ауд. 201

11 вересня 2017 року

Кафедра публічного управляння та публічної служби

13.00
вул. Ежена Потьє, 20, ауд. 107

12 вересня 2017 року

Кафедра суспільного розвитку і суспільно-владних відносин

13.00
вул. Ежена Потьє, 20, ауд. 104

Кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою

14.00
вул. Ежена Потьє, 20, ауд. 123

13 вересня 2017 року

Кафедра парламентаризму та політичного менеджменту

12.00
вул. Пугачова, 12/2, ауд. 310

Кафедра економічної політики та врядування

13.00
вул. Ежена Потьє, 20, ауд. 117

14 вересня 2017 року

Кафедра інформаційної політики та цифрових технологій

14.00
вул. Ежена Потьє, 20, ауд. 215

15 вересня 2017 року

Кафедра публічного управляння та публічної служби

10.00
вул. Ежена Потьє, 20, ауд. 107

Кафедра інформаційної політики та цифрових технологій

14.00
вул. Ежена Потьє, 20, ауд. 215

Кафедра мовної підготовки та комунікації в публічному управлінні

15.30
вул. Ежена Потьє, 20, ауд. 412

18 вересня 2017 року

Кафедра публічної політики та політичної аналітики

12.00
вул. Софії Перовської, 5, ауд. 900

Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

14.00
вул. Ежена Потьє, 20, ауд. 301

Кафедра інформаційної політики та цифрових технологій

14.00
вул. Ежена Потьє, 20, ауд. 215

19 вересня 2017 року

Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

14.00
вул. Ежена Потьє, 20, ауд. 301

Кафедра соціальної і гуманітарної політики

14.00
вул. Ежена Потьє, 20, ауд. 415

Кафедра державознавства і права

16.30
вул. Ежена Потьє, 20, ауд. 103

 

Щороку докторанти подають до вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи після попереднього обговорення на кафедрі, у відділі, лабораторії звіт про виконання індивідуального плану роботи, за результатами якого проводиться їх атестація і приймається рішення про подальше перебування в докторантурі. Результати атестації затверджуються керівником вищого навчального закладу, наукової установи.

Пункт 31 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів


Аспірант працює за індивідуальним планом роботи, не менше ніж два рази на рік звітує про його виконання на засіданні кафедри, відділу, лабораторії і щорічно атестується науковим керівником. За результатами атестації відповідним наказом керівника вищого навчального закладу, наукової установи аспірант переводиться на наступний рік навчання або відраховується з аспірантури.

Пункт 41 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів


Здобувачі працюють над дисертаціями за індивідуальними планами роботи, щорічно звітують на засіданні кафедри, відділу, лабораторії і атестуються науковими керівниками.

Пункт 50 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів

 

 

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com