обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ

ПРОЦЕДУРА ЗАТВЕРДЖЕННЯ / УТОЧНЕННЯ ТЕМ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ

 
 
 
 

Етапи
Документи
Визначення (формулювання) теми дисертаційної роботи
Основні вимоги щодо теми дисертації
Погодження теми дисертаційної роботи з науковим консультантом (керівником)  
Підготовка та надсилання запиту на перевірку ступеня розробленості теми на адресу svr_nadu@ukr.net 
Підготовка обґрунтування теми дисертаційної роботи
Обговорення теми дисертаційної роботи на засіданні кафедри, ухвалення рішення щодо її рекомендації для затвердження Вченою радою Національної академії
Подання документів до управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів Національної академії:
– обґрунтування теми дисертаційної роботи;
– висновку кафедри Національної академії (витягу з протоколу) за встановленою формою;
– індивідуального плану роботи, оформленого відповідно до встановлених вимог.
 
Розгляд та схвалення тем на засіданні Секції з координації дисертаційних досліджень при Науково-експертній раді Національної академії

Положення про Секцію

Склад Секції

Затвердження Вченою радою Національної академії тем дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук  
 

 
ТЕМАТИКА ДИСЕРТАЦІЙ,
ЗАХИЩЕНИХ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
 
Докторські дисертації                                                Кандидатські дисертації

 
 
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ


ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com