обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ

 
 
 
Процедура затвердження/уточнення тем дисертаційних робіт
 

Етапи
Визначення (формулювання) теми дисертаційної роботи
Погодження теми дисертаційної роботи з науковим консультантом (керівником)
Підготовка обґрунтування теми дисертаційної роботи
Обговорення теми дисертаційної роботи на засіданні кафедри, ухвалення рішення щодо її рекомендації для затвердження Вченою радою Національної академії
Подання документів до відділу організації підготовки науково-педагогічних кадрів:
– обґрунтування теми дисертаційної роботи;
– висновку кафедри Національної академії (витягу з протоколу) за встановленою формою;
– індивідуального плану роботи, оформленого відповідно до встановлених вимог.
Затвердження Вченою радою Національної академії тем дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук та доктора філософії
 

 
ТЕМАТИКА ДИСЕРТАЦІЙ,
ЗАХИЩЕНИХ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
 
Докторські дисертації                                                Кандидатські дисертації

  

попердня експертиза

 

ПРОВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДИСЕРТАЦІЙ
У НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ
 

проведення попередньої експертизи дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління на червень 2020 року

ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДИСЕРТАЦІЙ

№ з/п

Інформація про захід

Структурний підрозділ, відповідальний за організацію і проведення заходу

Дата, місце та час проведення

Примітка

     1.    

Попередня експертиза дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління А.С.Рибченка на тему «Механізми впровадження цифрової дипломатії органами державної влади у сфері зовнішніх зносин України»

Кафедра інформаційної політики та цифрових технологій

05 червня 2020 року
початок о 12.00
в режимі zoom-конференції
(для підключення до zoom-конференції звертатись до завідувача кафедри інформаційної політики та цифрових технологій О.В.Карпенка за
 тел. 063-455-28-00)

Додаток 1

     2.    

Попередня експертиза дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління С.В.Воробйова на тему «Механізми участі громадян у формуванні державної природоохоронної політики»

Кафедра інформаційної політики та цифрових технологій

05 червня 2020 року
початок о 14.00
в режимі zoom-конференції
(для підключення до zoom-конференції звертатись до завідувача кафедри інформаційної політики та цифрових технологій О.В.Карпенка за
 тел. 063-455-28-00)

Додаток 2

     3.    

Попередня експертиза дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Т.В.Томашевської на тему «Формування політико-управлінської еліти в Україні: функціонально-компетентністний підхід»

Кафедра парламентаризму та політичного менеджменту

24 червня 2020 року
"в режимі zoom-конференції (для підключення до zoom-конференції звертатись до Т.В. Томашевської за тел. 067-925-00-73)  початок о 14.00   аудиторія 218

Додаток 3

     4.    

Попередня експертиза дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Р.І.Шепетько на тему: «Формування неоіндустріальної стратегії економічного розвитку в умовах реструктуризації національного господарства»

Кафедра економічної політики та врядування

26 червня 2020 року
вул. А.Цедіка, 20,
початок о 11.00
в режимі zoom-конференції
(для підключення до zoom-конференції звертатись до В.В.Мороза доцента кафедри економічної політики та врядування Національної академії
за тел. 097-531-30-44)

Додаток 4

     5.    

Попередня експертиза дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління С.С.Гути на тему «Державне управління в умовах кризових ситуацій, зумовлених воєнно-політичними чинниками»

Кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою

26 червня 2020 року
вул. Антона Цедіка 20,
початок о 14.00
аудиторія 201

Додаток 5

ПРОВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ОТРИМАННЯ ВИСНОВКУ: ОСНОВНІ ВИМОГИ


Організація попередньої експертизи

перелік документів, що подаються на кафедру

- рукопис дисертації з додатками (додаток А - копії довідок (актів) про впровадження результатів дисертаційного дослідження та участь у НДР);
- автореферат дисертації;
- копії опублікованих праць, зазначених в авторефераті (статей, матеріалів конференцій тощо);
- монографія (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).
Примітка: кількість необхідних примірників зазначених документів встановлюється кафедрою

вид заходу

З метою проведення попередньої експертизи може бути організовано і проведено:- засідання кафедри: засідання за участю окремих науковців, запрошених з інших кафедр/установ;
- міжкафедральний семінар: за участю окремої кафедри чи кількох кафедр (у разі недостатньої кількості фахівців на кафедрі для забезпечення належного рівня експертизи)

подання документів до відділу

Кафедри до 25 числа поточного місяця подають до відділу організації  підготовки науково-педагогічних кадрів заявку на проведення попередньої експертизи дисертацій у наступному місяці і копії опублікованих здобувачем наукових праць за темою дисертації..
Примітка: зміна дати проведення засідання або (та) складу фахівців-експертів у період після затвердження Плану-графіка здійснюється на підставі службової записки завідувача кафедри, з урахуванням чого відповідна інформація розміщується на дошках оголошень Національної академії..

Фахове забезпечення проведення попередньої експертизи

фахівці-експерти

Кафедри добирають фахівців-експертів з числа компетентних учених, які активно проводять наукову роботу в галузі державного управління, зокрема досліджують питання, пов’язані з темою (напрямом) дисертаційної роботи здобувача, є членами спеціалізованих вчених рад, мають опубліковані за останні п’ять років наукові статті, монографії в цій сфері тощо. Президент Національної академії затверджує склад експертних комісій, після чого кафедри передають визначеним особам дисертацію та автореферат для проведення експертизи.

Фахівці-експерти мають провести експертизу до засідання кафедри, на якому буде розглядатися дисертація, висловити здобувачеві наукового ступеня відповідні зауваження та рекомендації щодо дисертації з метою усунення виявлених недоліків.
Для проведення попередньої експертизи докторської дисертації залучається не менше трьох докторів наук з державного управління за проблематикою дисертації
Для кандидатської дисертації - не менше двох докторів та одного кандидата або доктора наук з державного управління.

Присутність фахівців-експертів на засіданні є обов'язковою. У разі, якщо з поважних причин фахівець-експерт не може бути присутнім на засіданні, на кафедру подається засвідчений належним чином відгук про дисертацію, щодо якої проводиться попередня експертиза.

керівник та секретар засідання

- керівник засідання - доктор наук (як правило, завідувач кафедри);
- секретар засідання - доктор або кандидат наук (науково-педагогічний працівник кафедри)
Примітка: не може бути керівником засідання особа, яка є науковим консультантом (керівником) здобувача

присутність науковців на засіданні

Участь у засіданні беруть наукові та науково-педагогічні працівники кафедри, яка організовує засідання, інших кафедр Національної академії, фахівці, до сфери наукових інтересів яких належать досліджувані у дисертації питання.
Для забезпечення якості та об'єктивності обговорення результатів дисертації участь у засіданні мають взяти не менше п'яти докторів наук з державного управління для кандидатської дисертації, та не менше семи докторів наук з державного управління - для докторської.

Реєстр присутніх

 

Підготовка документів за результатами проведення попередньої експертизи

оформлення висновку установи

Висновок Національної академії оформлюється як витяг з протоколу засідання. Кафедра, яка ініціювала та забезпечувала проведення попередньої експертизи дисертації, відповідає за підготовку Висновку Національної академії, його якість та відповідність нормативно встановленим вимогам, коректність оформлення. Керівники засідань забезпечують своєчасну підготовку Висновку Національної академії та несуть персональну відповідальність за достовірність і об'єктивність наведеної в ньому інформації.

затвердження висновку установи

Висновок Національної академії затверджується президентом Національної академії та видається здобувачеві не пізніше ніж через два місяці після надходження на кафедру кандидатської дисертації для проведення її попередньої експертизи та не пізніше ніж через три місяці - докторської.
Висновок Національної академії чинний протягом одного року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до спеціалізованої вченої ради.

 

 

ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ З ДЕЯКИХ АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Відділ організації підготовки науково-педагогічних кадрів
03680, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20,
каб. 124, тел. (044) 456-77-62,
каб. 308, тел. (044) 456-53-18, 
e-mail: aspirantura_nadu@ukr.net

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com